Stednavne

København rummer mange steder der bærer officielle som uofficielle øge- eller kælenavne. Således betegnes mange ejendomme og afgrænsede områder med navne der ikke just fremgår af telefonbogen, men som gennem tiderne er lagt i den almindelige forståelse af et bestemt sted.

I folkemunde og folkeviddet er mange pudsige stednavne dukket op som eksempelvis Champagnehuset, der har sit navn fordi vinduerne nærmest bobler op ad facaden.

Lagkagehuset ved Christianshavns Torv er ligeledes et pudsigt eksempel fordi nogle mente, at facaden lignede en lagkage med lag af henholdsvis flødeskum og vanillecreme!

 

Tryk på et stednavn hvis du vil vide mere:

 

Abraham Lehns Gård

Strandgade 6

 

Adelgården

Ejendommen Adelgade 1-3 / Gothersgade 52

 

Admiral Geddes Gård

Ejendommen Store Kannikestræde 10-10a

 

Alexander Newskij-kirken

Kirken ligger på adressen Bredgade 53 og kaldes tillige Den Russiske Kirke.

 

Alexandrahus

Ejendommen er beliggende på adressen Nørregade 1

 

Amalienborg (links på hvert af palæerne findes i teksten herunder)

Siden branden på det første Christiansborg i 1794 har Amalienborg været hjemsted for de danske kongefamilier. Amalienborg består af fire palæer, der alle blev opført i perioden 1750-1760:

Christian VIIs Palæ (Moltkes Palæ)

Christian VIIIs Palæ (Levetzaus Palæ)

Frederik VIIIs Palæ (Brockdorffs Palæ)

Christian IXs Palæ (Schacks Palæ).

 

Anna Sophie Reventlows Gård

Slotsholmsgade 8

 

Applebys Have

Applebys Plads 9-31

 

Arkitekternes Hus

Strandgade 27a

 

Arkivgården

 

Arrestbygningen

Ligger i Slutterigade og er bygningsmæssigt forbundet med Københavns Byret

Arsenaløen (ø på Holmen)

Det er Holmens sydligste ø der ved opfyldning i 1860 fik samme størrelse som i dag. Her findes bl.a. Kuglegården og boligblokkene Halvtolv.

 

Artillerikasernen

 

Artilleristok

Kastellet 14a-b-15-16

 

Assessor Backmanns Gård

Ejendommen, der ligger på adressen Gammel Torv 18, har sit navn efter C. Fr. Backmann.

 

Assistenshuset

Ejendommen Nybrogade 2 / Snaregade 1 der siden 1962 har huset Kulturministeriet. I huset har der bl.a. været hattefabrik og såvel privat som offentlig lånevirksomhed.

 

Bankgården

Den første af tre gårde i komplekset Klostergården, der ligger på adresserne Amagertorv 29-29a-c / Læderstræde 32a-b-34. I gården kvindeskulpturen Naturen, der bærer Handelen, der har stået her siden 1922. Skulptøren bag var billedhuggeren Olga Wagner (1873-1963).

 

Bankland

Bankland er den samlede betegnelse for de mange ejendomme, som Danske Bank har i området Holmens Kanal, Bremerholm, Vingårdsstræde m.fl. Den mest fremtrædende af disse ejendomme er Erichsens Palæ, der ligger mod Kongens Nytorv og blev opført 1797-1799 for agent Erich Erichsen (1752-1837).

 

Barchmanns Palæ

Det trefløjede palæ på Frederiksholms Kanal 24 / Ny Kongens Gade 1, der i 1740 blev opført for etatsråd Jacob Barchmann (1701-1764). Noget af fløjen mod kanalen udgør nu en selvstændig matrikel og rummer Borups Højskole.

 

Barnekowhus

Kristen Bernikowsgade 4

 

Baron Boltens Gård

Gothersgade 8a-l

 

Bartholomæusgården

Ejendom på adressen Strandgade 20 / Torvegade 21-25 / Wildersgade 29-31 og opført 1931-1933 efter tegninger af arkitekterne Vilhelm Hvalsøe (1883-1958) og Arthur Wittmaack (1878-1965).

 

Behagens Gård

Strandgade 26

 

Beklædningsmagasinet

Ejendom på Holmen hvor forsvaret udleverede uniformer til de mange ansatte og værnepligtige.

 

Berckentins Palæ

Den tidligere benævnelse af det nuværende Odd-Fellow-palæ. Adressen er Bredgade 28.

 

Bernstorffs Palæ

Bredgade 42 / Frederiksgade 18

 

Biblioteksgården

Bygningen der i 1957 opførtes som hovedbibliotek med hovedindgang via Kultorvet. Ligger på adressen Hauser Plads 1 /Kultorvet 2 / Hausergade 3.

 

Biblioteksgården

Gården mellem universitetsbygningen og Universitetsbiblioteket (indgang via Frue Plads).

 

Bibliotekshaven

 

Billedhuggerhaven

 

Billedhuggerhaven (ved Charlottenborg)

 

Bispegården

Ejendommen Nørregade 11

 

Bispestaden

Det gamle København som Arkitekturby. V.Lorenzen. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1932.

Bispestaden dækker stort set over det København (Havn), som Absalon indrammede med volde. Den omfattede hvad der lå indenfor Løngangsstræde, Vestervold, Nørrevold, den oprindelige Østervold (der gik ned ad Gothersgade) og videre ned til Vingårdsstræde. De gamle holme lå tæt på byen, og betegnes også som en del af bispestaden (På Skarnsholmen lå som bekendt Absalons borg, hvor Christiansborg ligger i dag). Holmene blev senere landfaste med den øvrige by, og der tænkes her på Frederiksholm (kvarteret med Nationalmuseet) samt kvarteret mellem Holmens Kanal og Vingårdsstræde.

Billedtekst: Den trekantede plads mellem Nørregade og Fiolstræde er en reminiscens af Absalons Nørrevold, der af Christian 4. blev dikteret ud til Kastellet. Udvidelsen betød at Østervold blev Nørrevolds forlængede arm, og ikke længere skulle gå ad det nuværende Gothersgade.

 

Blanche

Kollegiet Blanche er en selvejende institution, hvis bygning i Åbenrå 20 blev opført i 1961.

 

Blå Hjørne, Det

Store Søndervoldstræde 11

 

Blå Pakhus, Det

Ligger på adressen Toldbodgade 36a-b og blev opført 1781-1783 af C. F. Harsdorff (1735-1799).

 

Boels Gaard

Nyhavn 20

 

Bohlendachhuset

 

Bombebøssen

Ejendommen Overgaden Oven Vandet 48e

 

Borchs Kollegium

Kollegiet ligger på adressen Store Kannikestræde 12

 

Borgergården

Ejendommen Adelgade 50-64 / Borgergade 27.

 

Borups Højskole

Borups Højskole har siden 1926 ligget på adressen Frederiksholms Kanal 24, der nu er en udskilt matrikel af Barchmanns Palæ.

 

Brigadér Hallings Gård

Lille Strandstræde 14

 

Bremerholm

 

Brydes Gård

Kendes også under navnet Topps Gård. Gården er beliggende på adressen Strandgade 34.

 

Brygger Arnths Gaard

Rådhusstræde 4

 

Brænderigården

Wildersgade 42-46

 

Brøndumgård

Store Kongensgade 110

 

Brønnums Hus

Brønnums Hus ligger på adressen August Bournonvilles Passage 1-1b og blev opført i årene 1865-1866 med Ferdinand W. Jensen (1837-1890) som arkitekt.

 

Bygningskulturens Hus

Borgergade 111

 

Børsen

Christian IV (1577-1648) fik opført Børsen i årene 1619-1620. Børsen ligger på adressen Børsgade 2.

 

Børsgraven

Den del af kanalen omkring Slotsholmen, der går fra Holmens Bro og under Børsbroen og frem til Christian IX´s Bro.

 

Bådsmandsstrædes Kaserne

 

C. F. Tietgens Hus (tidligere Privatbankens hovedsæde)

Børsgade 4-8/Slotsholmsgade 1-3

 

Caroline Amalies Asyl

Rigensgade 36 / Suensonsgade 65

 

Centrum

Studiestræde 19 / Vestergade 10

 

Champagnehuset

Grønningen 7-9 / Hammerensgade 8

 

Charlottenborg Udstillingsbygning

På adressen Heibergsgade 11 / Nyhavn 2 ligger Charlottenborg Udstillingsbygning, som blev opført 1880-1883 af arkitekterne Ferdinand Meldahl (1827-1908) og Albert Jensen (1847-1913).

 

Christian IV’s Bryghus

 

Christiania

 

Christiansborg

 

Christiansborg Slotskirke

 

Christiansens Gaard

Bredgade 6

 

Christiansgården

Ejendommen Dronningens Tværgade 37-45

 

Christianshavnergården

Ejerlejlighedskompleks på adresserne Dronningensgade 59-61 / Overgaden Oven Vandet 44-46 / Sankt Annæ Gade 13-17. Christianshavnergården blev opført 1936-1938 af arkitekt Poul Søgaard (1899-1987).

 

Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34 / Sofiegade 13a-b

 

Christianshavns Døtreskole

Dronningensgade 65-67

 

Christianshavns Gymnasium

Dronningensgade 74

 

Christiansholm (Papirøen)

Udgør en del af Holmen og kaldes også for Papirøen, da lagerbygningerne i mange år rummede store papirlagre.

 

Christianskirken

Strandgade 1-2

 

Cityhus

Opført i 1900 efter tegninger af arkitekterne Erik Schiødte (1849-1909) og Christian Arntzen (1852-1911). Ejendommen ligger på adressen Kristen Bernikowsgade 2 / Østergade 26-26a-c

 

Civiletatens Materielgård

Frederiksholms Kanal 26-28

 

Collinske Gård, Den

Amaliegade 9

 

Cort Adelers Gård

Er beliggende på Christianshavn på adressen Strandgade 22.

 

Cul de Sac

På adressen Sankt Annæ Gade 37-55 ligger ejendommen, hvis navn er fransk og betyder blindgyde.

 

De Conincks Gård

Store Kongensgade 72

 

Dehns Palæ

Ejendommene Bredgade 54 og Frederiksgade 17 udgør palæet, som blev udstykket i begyndelsen af 1800-tallet. Palæet ramtes hårdt af en brand i foråret 2010, hvorefter et stort genopbygningsarbejde forestår.

 

Den Lille Havfrue

 

Dokøen (ø på Holmen)

Dokøen er hjemsted for Operahuset der blev finansieret af A. P. Møller-fonen og blev tegnet af Henning Larsens Tegnestue.

 

Domhuset

C.F. Hansens gamle råd- og domhus ligger på adresserne Frederiksberggade 7 / Kattesundet 13 / Nytorv 23-27

 

Domus Optica

Ligger på adressen Købmagergade 15, og blev i årene 1946-1947 opført for firmaet Cornelius Knudsen. Arkitekten var Svenn Eske Kristensen (1905-2000).

 

Dronningegården

Borgergade 15a-15f / Dronningens Tværgade 23-35

 

Dronningens Bastion

Bastion i Kastellet

 

Dronningens Ridehus

Frederiksgade 20

 

Eigtveds Pakhus

Strandgade 25

 

Elers’ Kollegium

På adressen Store Kannikestræde 9 ligger Elers Kollegium, hvis bygning blev opført i årene 1702-1705 af arkitekten J. C. Ernst (1666-1750).

 

Elefantens Gård

I 2003 stod dette ejerlejlighedskompleks opført som en hesteskoformet karré på den gamle B&W-grund.

 

Elefantrøven

Det tidligere i folkemunde benyttede udtryk om hovedindgangen til Palace Hotel på adressen Rådhuspladsen 57.

 

Elefantstok

Kastellet 30

 

Enhjørningens Gård

I 2001 stod dette ejerlejlighedskompleks opført som en hesteskoformet karré på den gamle B&W-grund.

 

Erichsens Palæ

Palæet ligger på adressen Holmens Kanal 2 og indgår som en del af det område som kaldes Bankland, der indtil 2016 var ejet af Danske Bank.

Erichsens Palæ

Foto fra maj 2015

 

Europa-Huset

Gothersgade 115.

 

Ferske Fiskehandler-Kompagnis Hus, Det

Knabrostræde 30 / Nybrogade 14.

 

Filmhuset

Ejendommen Gothersgade 55 / Landemærket 26 / Vognmagergade 8b-10.

 

Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1.

 

Fiolgaarden

Fiolstræde 12-14.

 

Fiskebløderhuset

Gråbrødre Torv 1 / Niels Hemmingsensgade 15.

 

Fisken

Sidebygning til Den Sorte Diamant (Det Kongelige Bibliotek) der med en vis tilsnigelse godt kan minde om en fisk.

 

Folketinget

Folketinget har til huse på Christiansborg samt de tilstødende bygninger.

 

Fortunstok

Kastellet 102-110.

 

Forsvarsministeriet

Holmens Kanal 42.

 

Fredericiagården

Fredericiagade 51.

 

Frederiks Kirke

Kirken kaldes i daglig tale for Marmorkirken.

 

Frederiksholm (kvarter)

Det gamle København som Arkitekturby. V.Lorenzen. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1932.

Som et led i opbygningen af befæstningsudvidelse efter Svenskekrige fik militæringeniøren, hollænderen Henrik Rüse (1624-1679) i 1667 af kong Frederik III (1609-1670) til opgave, at skabe et nyt kvarter. Kvarteret har netop navn efter kongen og strækker sig på to korte led fra Vandkunsten / Løngangsstræde til Bryghusgade og på de lange led fra Vester Voldgade til Frederiksholms Kanal. I kvarteret ligger foruden de førnævnte gader desuden Stormgade, Ny Vestergade og Ny Kongensgade, der alle flugter med Slotsholmens udfaldsveje.

 

Frederiksholm (ø på Holmen)

Efter flåden flyttede herfra i 1993 har mange af bygningerne fundet nye anvendelsesformål. Af de mest bemærkelsesværdige kan nævnes Bohlendachhuset, Torpedohallen, Kanonbådsskurene, Nordre Magasin og Søndre Magasin. De sidstnævnte er hver 140 meter lange.

 

Frederiksstaden

Frederiksstaden blev anlagt af Frederik V (1723-1766) i forbindelse med 300-års jubilæet for det oldenburgske kongehus. Bydelen er som Christianshavn kendetegnet ved, at gaderne skærer hinanden i rette vinkler, modsat det ældre Københavns mange krumninger og smalle gader. Amalienborg er den mest fremtrædende af Frederiksstadens bygninger, men også Marmorkirken samt de mange tidligere adelspalæer er så absolut seværdige.

Billedtekst: Bydelen blev overvejende tegnet af Nicolai Eigtved (1701-1754), der bl.a. stillede krav om ensartet facadeflugt.

 

Frischs Gård

Nytorv 5

 

Fru Dannemands Gård

Esplanaden 34a-d

 

Fæstningens Materialgård

Bryghusgade 2 / Frederiksholms Kanal 30

 

Fødselsstiftelsen

Amaliegade 23-25

 

Gammel Dok

Strandgade 27b

 

Gammelholm

Gammelholm er det område som omkranses af Niels Juels Gade, Holmens Kanal, Nyhavn og Havnegade.

Navnet Gammelholm blev i slutningen 1600-tallet afløser for Bremerholm (ikke at forveksle med gaden af samme navn), hvor Flådens orlogsværft fra 1510 samt magasiner og værksteder var liggende. Som et supplement til værftsdelen anlagdes en reberbane i 1573, der kun ses delvis bevaret bag Charlottenborg. Da orlogsværftet flyttede til Nyholm på Christianshavn, blev en del af magasinerne og værkstederne tilbage og dermed opstod navnet Gammelholm.

Det var på Gammelholm, at der den 5.juni 1795 gik ild i noget tømmer og da brandslukningen var overordentlig ineffektiv betød det, at man først tre dage senere havde fået bugt med flammerne, men da var 941 huse også brændt ned til grunden og tusindvis af københavnere stod aldeles hjemløse.

I 1859 opgav Flåden sine aktiviteter på Gammelholm, så byplanlæggeren og arkitekten Ferdinand Meldahl regulerede herefter bydelen til fortrinsvis, at rumme boliger i det der også kaldes Meldahls ni gader. Efter de lave numre af Tordenskjoldsgade (indtil Stærekassen) blev til August Bournonvilles Passage i 2005, er her nu altså 10 gader!

Den første beboelsesejendom, som blev opført på Gammelholm var Brønnums Hus (opført 1865-1866) på adressen August Bournonvilles Passage 1, der blev tegnet af Ferdinand Wilhelm Jensen (1837-1890). Man tillod en meget høj bebyggelsesprocent, der betød, at Gammelholm blev noget af det tættest bebyggede København. Det er der heldigvis siden rådet bod på og mange side- og baghuse er med tiden revet ned således, at der med tiden er skabt nogle flotte og tiltrængte gårdrum.

 

Garnisonskirken

Sankt Annæ Plads 4.

 

Generalstok

Kastellet 82.

 

Gerlings Gård

Strandgade 38.

 

Grevens Bastion

Bastion i Kastellet.

 

Griffenfelds Kapel

Niels Hemmingsensgade 5 / Valkendorfsgade 23.

 

Grundtvigs Hus

Studiestræde 36-40

 

Grænseforeningens Hus

Peder Skrams Gade 5.

 

Grødslottet

Rigensgade 9-11.

 

Grønnegården

                Et stort grønt gårdrum mellem Amaliegade og Bredgade.

 

Grøns Varehus

På adressen ligger Grøns Varehus der af J. D. Herholdt (1818-1902) blev opført i 1860-1862).

 

Grå Hal, Den

Bygning på Christiania.

 

Gule Misundelse, Den

Strandgade 76-96.

 

Gule Pakhus, Det

Pakhuset der nu rummer ejerlejligheder ligger på adressen Toldbodgade 38a-c

 

Gule Palæ, Det

Det Gule Palæ ligger på adressen Amaliegade 18 / Toldbodgade 43 og blev opført 1764-1765. Hofmarskallet har her sit sekretariat.

 

Gustmeyers Gård

Ved Stranden 14.

 

Gyldenfeldts Gård

Gården blev opført 1795-1796 for generaladjudant Gyldenfeldt og ligger på adressen Brolæggerstræde 9-11 / Knabrostræde 16.

 

Haases Hus

Løvstræde 8.

 

Hagemanns Palæ

Grønningen 11.

 

Halds Gård

Dybensgade 19 / Nikolajgade 22.

 

Halvtagshusene

Halvtagshusene er den samlede betegnelse for de tre bygninger, som står inde i Fæstningens Materialgård  på adressen Bryghusgade 2 / Frederiksholms Kanal 30.

 

Hans Blasen i Pæretræet

Ejendommen Nybrogade 4

 

Hans Burmands Hus

Ejendommen Sankt Annæ Gade 18.

 

Hans Caspersens Gård

Overgaden Oven Vandet 50.

 

Hansens Palæ

Fredericiagade 21-25.

 

Harboeske Enkefruekloster, Det

Stormgade 14.

 

Harsdorffs Hus

Kongens Nytorv 3-5 blev opført 1779-1780 og har sit navn efter sin arkitekt, C. F. Harsdorff (1735-1799).

 

Hausergården

Opført 1960 efter tegninger af arkitekten Holger Pind (1899-1988).

 

Havremagasinet

Frederiksholms Kanal 21-27 / Tøjhusgade 5-11.

 

Heerings Gård

Overgaden Neden Vandet 11.

 

Heerup-haven

Bag Energistyrelsens ejendom på hjørnet af Amaliegade og Toldbodgade ligger denne herlige have med skulpturer af billedhuggeren og maleren Henry Heerup (1907-1993). Haven blev anlagt af landskabsarkitekten Edith Nørgård (1919-1989).

 

Helligåndshuset

Niels Hemmingsens Gade 5 / Valkendorfsgade 23.

 

Helligåndskirken

Niels Hemmingsens Gade 5 / Valkendorfsgade 23.

 

Henriette Melchiors Stiftelse

Naboløs 6.

 

Hercules-pavillonen

Pavillon i Kongens Have, der i 1773 blev opført af C. F. Harsdorff.

 

Hesteskokarreen

Denne trelængede ejendom der kaldes Hesteskokarreen ligger på adressen Christianshavns Voldgade 13-25 / Prinsessegade 1.

 

Hestgardekasernen

Frederiksholms Kanal 26.

 

Hofkonditor Zieglers Gård

På adressen Nybrogade 12 ligger dette rokokohus, som i 1732 blev opført for hofkonditor J. H. Ziegler. Arkitekten var den særdeles produktive murermester Philip de Lange (1704-1766).

 

Hofsnedkerens Gård

Ligger på adressen Magstræde 6. Om navnets oprindelse foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om.

 

Holmen

 

Holmens Kirke

Holmens Kanal 21.

 

Holmens Gamle Bådeværft

Bohlendachvej 6-40.

 

Holms Gård

Gammel Torv 14.

 

Holsteins Palæ

Palæet ligger på adressen Stormgade 10-12.

 

Hovedvagten

Kastellet 1

 

Hundeporten

Vognmagergade 8b-10

 

Huset i Magstræde

Magstræde 12-14 / Rådhusstræde 13

 

Huset med de buede vinduer

Ny Vestergade 13.

 

Huset med de blå øjne

Hovedsædet for A.P.Møller-Mærsk.

 

Hvide Snit, Det

Beboelseskomplekset Strandgade 37-67.

 

Hvælvingen

Ejendommen Lille Kirkestræde 2 / Nikolaj Plads 26 / Store Kirkestræde 1.

 

Højesteret

Prins Jørgens Gård 13.

 

Hørups Port

Portindgangen til Kongens Have på hjørnet af Gothersgade og Kronprinsessegade har navn efter Viggo Hørup (1841-1902), der var Danmarks første trafikminister.

 

Irgens Gård

Strandgade 44

 

Jacob Gades Hus

Huset ligger på adressen Herluf Trolles Gade 9.

 

Jacob Holmblads Gård

Gården ligger på adressen Sølvgade 38 og blev opført i 1776 for den svenskfødte farver, Jacob Holmblad. Hans virksomhed blev senere til Sadolin & Holmblad A/S og indgår nu i Akzo Nobel-koncernen.

 

Jan v.Ostens Gård

Amaliegade 42.

 

Jennows Gård

Strandgade 12.

 

Jermershus

Vester Voldgade 7-9.

 

Jerusalemskirken

På adressen Stokhusgade 2 ligger Jerusalemskirken som efter en brand i 1914, allerede året efter stod genopført under ledelse af arkitekten J. C. Kofoed (1864-1941).

 

Jorcks Passage

Passagen har sit navn efter sukkervarefabrikanten og bygherren Carl Reinholdt Jorck (1832-1909), der købte Vimmelskaftet 47 i 1880. Jorcks Passage blev påbegyndt 1892 og stod opført ca.1896.

 

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10.

 

Kancellibygningen

 

Kanneworffs Hus

Et spøjst hus med rødder i 1600-tallet, der blev ombygget 1782-1791 og som har facader til både Bredgade, Kongens Nytorv og Store Strandstræde.. Huset er opkaldt efter lærredshandler Lars Kanneworff (1790-1859), som købte huset i 1836.

 

Kannikegård

Ligger på adressen Store Kannikestræde 18.

 

Kanonbådsskurene

Skurene ligger på adresserne Kanonbådsvej 2-12

 

Karberghus

Huset har adresse på Højbro Plads 15.

 

Karel van Manders Gård

Ejendommen Østergade 15.

 

Kastellet 

Kastellet 1-110.

 

Kastelsgraven

Kastellet 1-110

 

Kastelskirken

Som barokkirke opførtes den i 1704. Adressen er Kastellet 50.

 

Kastelsmøllen

I 1847 opførtes den idylliske Kastelsmølle på Kongens Bastion.

 

Kaysergården

Kronprinsessegade 57a-e / Timiansgade 1-33.

 

Kedelsmedien

Danneskiold-Samsøes Allé 55.

 

Kirurgisk Akademi

Bygningen var institutionen der uddannede fortidens kirurger, men huser nu Medicinsk-Historisk Museion. Adressen er Bredgade 62.

 

Klostergangen

Denne passage forbinder Amagertorv 29 (Strøget) med Læderstræde 32-34 (Strædet). Se også Klostergården.

 

Klostergården

Amagertorv 29-29a-c / Læderstræde 32a-b-34.

 

Kommandantgården

Kastellet 13a-b.

 

Kommunikationsbygningen

Slotsholmsgade 6.

 

Kommunitetsbygningen

Opført 1730-1732 som bolig for studenter, professorer samt disses enker. Bygningen huser i dag universitetets administration og ligger på adressen Nørregade 10.

 

Kompagnihuset

På adressen Kompagnistræde 39 ligger det store, gule pakhus fra 1803, der dog blev lidt bredere ved en tilbygning i 1859.

 

Kong Hans’ Vingård

Ejendommen ligger på adressen Vingårdsstræde 6. Kong Hans (1481-1513) havde her en have hvor der dyrkedes druer til vin, kål og andre grøntsager. Huset blev opført i hans tid og i årene 1783-1784 forhøjet med to etager for endelig, at få sin nuværende facade i 1796. I kælderen ligger restaurant Kong Hans.

 

Kongegården

Dronningens Tværgade 46-54

 

Kongelige Teater, Det

Holmens Kanal 3-5 / Kongens Nytorv 9 / Tordenskjoldsgade 8-10

 

Kongens Bastion

Bastion i Kastellet

 

Kongens Have (Rosenborg Have)

Læse mere i bogen Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968.

 

Kongeporten

Port i Kastellet der også kaldes for Sjællandsporten.

 

Konsistoriehuset

Fra ca.1475 stammer Konsistoriehuset der bag universitetsbygningen ligger på adressen Fiolstræde 1.

 

Korntørringsmagasinet

Dette tidligere korntørringsmagasin har i godt 40 år været hjemsted for Admiral Hotel. Adressen er Toldbodgade 24-28.

 

Krigsraad Mørks Minde

Huset ligger på adressen Lille Kannikestræde 4.

 

Kronborg

Ejendom som tilhører Danmarks Lærerforening

 

Kronometertrappen

Fra trappen foran Holmens Kirke sejler havnerundfarten herfra i sommerhalvåret.

 

Kronprinsessegården

Ejendommen Adelgade 45-53 / Sølvgade 13-17 blev opført 1957-1961 med Gunnar Milthers (1901-1991) som arkitekt.

 

Krudthuset

Bygning på Dronningens Bastion i Kastellet.

 

Kulturministeriet

Ejendommen kaldes Assistenshuset (se denne) og her har ministeriet haft til huse siden 1962. Adressen er Nybrogade 2 / Snaregade 1.

 

Kunstindustrimuseet (indtil 2011; nu Designmuseum Danmark)

Museet repræsenterer både dansk og international industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk. Kunstindustrimuseet har til huse i det tidlige Frederiks Hospital, der fraflyttede bygningerne i 1911.

 

Kvæsthusbroen

 

Københavns Byret

Byretten har til huse i det gamle rådhus, som arkitekten C. F. Hansen (1756-1845) fik opført i 1816.

 

Københavns Universitet

Professorboligen i Nørregade blev opført efter bybranden 1728 og der genanvendtes mursten fra afbrændte huse.

 

Købmagerhus

Ligger som hjørneejendom på adressen Købmagergade 22 / Silkegade 1-3

 

Lagkagehuset

Navnet har sin oprindelse i opfattelsen af, at husets farver minder om flødeskum og vanillecreme. Ejendommen dækker adresserne Torvegade 45-47 / Overgaden oven Vandet 40 / Mikkel Vibes Gade 2 / Dronningensgade 55 og drives i dag som andelsboligforening. Lagkagehuset blev opført 1929-1931 efter tegninger af Edvard Thomsen (1884-1980).

 

Langeliniepavillonen

Ligger på adressen Langelinie 10.

 

Lars Larsens Gård

Gothersgade 58 / Kronprinsessegade 2

 

Latinerkvarteret

 

Lerches Palæ

Lerches Palæ eller Det Württembergske Palæ blev af arkitekten J. A. Soherr (før 1733-1778) opført i årene 1741-1742 på Christian VIs regning. Kongen betalte for palæet, men det var opført som bolig for feltmarskal, prins og senere hertug, Carl Christian Erdmann af Württemberg-Oels (1716-1792). Palæet har sit navn efter general, greve Christian Lerche (1692-1757), der overtog ejendommen efter feltmarskalens fraflytning i 1747.

 

Levins Gård

Gården ligger på hjørnet Havnegade 29-31 / Tordenskjoldsgade 33 og opførtes for en grosserer Levin i 1865-1866 under ledelse af arkitekten J. D. Herholdt.

 

Lihmes Gård

Opført i 1768 for brændevinsbrænder Christian Rasmussen Lihme med Hans Næss (1723-1795) som arkitekt. Lihmes Gård ligger på adressen Kongens Nytorv 18.

 

Lille Købmagerhus

Navnet på ejendommen Købmagergade 55 der blev opført i 1900.

 

Lindegården

Plads på Fiolstræde 1 mellem Kommunitetsbygningen og universitetsbygningen (indgang via Frue Plads).

 

Lindencrones Palæ

Palæet, der ligger på adressen Bredgade 26, blev opført 1751-1754 af J.C. Conradi.

 

Livgardens Kaserne

Øster Voldgade 2a-f

 

Lotterikirken

Navnet var i folkemunde betegnelsen for Christianskirken (oprindelig Frederiks Tyske Kirke) på Christianshavn, idet to store lotterier havde været medfinansierende for kirkens tilblivelse.

 

Løvens Gård

I 2002 stod dette ejerlejlighedskompleks opført som en hesteskoformet karré på den gamle B&W-grund.

 

Magabangs Torv

Magabangs Torv har sit navn efter folkeviddets sammentrækning af stormagasinet Magasin og pelsfirmaet A. C. Bang. For en god ordens skyld hedder det officielt Magasins Torv og ligger mellem Østergade, Bremerholm og Lille Kongensgade. Torvet opstod i 1934 efter diverse nedrivninger.

 

Magnoliegården

Ligger i Krystalgade mellem det gamle zoologiske museum og Kommunitetsbygningen.

 

Mahnfeldts Gård

Nyhavn 65.

 

Marmorbroen

Broen var bygget som hovedindgang til det første Christiansborg og stod færdig i 1744.

 

Marmorkirken

Frederiksgade 4.

 

Marskalsgården

Den oprindelige betegnelse for ejendommen som nu rummer Købmagergade Postkontor. Adressen er Købmagergade 33.

 

Masteskurene

Galionsvej 31-41

 

Materialgården

Kastellet 19.

 

Mathias Ortmanns Gård

Udadtil er ejendommen uanseelig men kigger man inde i gården, er der bindingsværksidyl for alle pengene. Komplekset er opkaldt efter bygherren, snedkermester Mathias Ortmann (død 1757) og ligger på adressen Gothersgade 41-41a / Ny Østergade 32.

 

Mayonnaise-kvarteret

Navnet stammer fra slutningen af 1800-tallet og skyldes forfatteren Gustav Esmann (1860-1904). Mayonnaise spises til både laks (Laksegade) og hummer (den nu nedlagte Hummergade) og disse gader fik så passende denne samlede betegnelse.

 

Mekanicus Kretz’ Gård

Store Kongensgade 67.

 

Meldahls Ni Gader

 

Metropolitanskolen

Skolebygningen, der ligger på Fiolstræde 4-6, blev opført 1811-1816 med C.F.Hansen (1759-1845) som arkitekt. Metropolitanskolen flyttede i 1940 til Østerbro og siden har bygningen været benyttet af Folkeuniversitetet samt Københavns Universitet.

 

Middelalderbyen

Betegnelsen dækker området indenfor Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Gothersgade, Kongens Nytorv, Vingårdsstræde, Fortunstræde, Gammel Strand, Nybrogade og Løngangsstræde. Dette stykke København har formentlig været landsbylignende og sandsynligvis med mange lave, stråtækte huse. Gadenettet fra dengang består stort set i dag, selv om bygningerne har ændret karakter.

 

Mikkel Vibes Gård

Strandgade 30-32; opført 1624 og formentlig Christianshavns ældste ejendom.

 

Minefeltet

Bohemernes ultimative værtshuskvarter i mange af 1900-tallets årtier var Minefeltet, der lå i området omkring Nikolaj Plads. Af de mest søgte kan nævnes Skindbuksen og Parnas (Lille Kongensgade), Cafe Nick (Nikolajgade), Vingården (Vingårdsstræde) og Laurits Betjent (Ved Stranden).

 

Modelkammeret

Bygning på Holmen (Frederiksholm).

 

Moltkes Palæ

Dronningens Tværgade 2

 

Morten Farums Gård

Ligger på adressen Amaliegade 21a-d og er opkaldt efter bygherren, klejnsmed Morten Farum.

 

Mærsehuset

Galionsvej 31-41

 

Nationalbanken

Havnegade 3-5 / Niels Juels Gade 14

 

Nationalmuseet

Hele komplekset udgør en hel karre med adresserne Ny Vestergade 10 / Vester Voldgade 101 / Stormgade 1-5 / Frederiksholms Kanal 12.

 

Niels Brocks Gård

Strandgade 36

 

Niels Aagesens Gård

Hofbygmester Niels Eigtved (1701-17549 opførte 1750-175 gården, som det ene af to komplekser (det andet nedrevet) med kælder og tre etager for tømmerhandler Niels Aagesen. Adressen er Amaliegade 22.

 

Nikolaj Kirke

Nikolaj Plads 10-12

 

Nordatlantens Brygge

Strandgade 89-93.

 

Nordre Magasin

Kastellet 52-58.

 

Norgesporten

Port i Kastellet.

 

Norske Selskab, Det

Sværtegade 7.

 

Nyboder

 

Nybodergården

På adressen Kronprinsessegade 59 / Suensonsgade 55-61 ligger plejehjemmet Nybodergården. Bygningen blev opført i årene 1974-1977 og tegnet af tvillingebrødrene, arkitekterne Ib Rasmussen (f.1931) og Jørgen Rasmussen (f.1931).

 

Nyboders gamle vagt

Gammel Vagt 6 der blev opført efter tegninger af Peter Meyn.

 

Nyboders Mindestuer

På adressen Sankt Pauls Gade 24 ligger den eneste bevarede af Nyboders oprindelige længer. Her blev i 1931 indrettet det lille museum, som giver et indblik i nyboderfolkets beskedne levevilkår siden Nyboders grundlæggelse i 1631. Se mere på www.nybodersmindestuer.dk

 

Ny-København

Betegnelsen dækker den del af København indenfor voldene, som med sine mestendels vinkelrette gader blev påtænkt af Christian 4. og anlagt af Christian 5. samt Frederik 5. Ny-København består af området fra Gothersgade til Nyhavn og ud til Øster Voldgade (Østervold) og Esplanaden. I dette område ligger så bl.a. Frederiksstaden, der har sin egen historie og som findes i nærværende oversigt.

 

Obels Gård

Vestergade 2.

 

Odd Fellow Palæet

Bredgade 28.

 

Ole Haslunds Hus

Amagertorv 14.

 

Operahuset

Ekvipagemestervej 10.

 

Ordings Gård

Ligger på adressen Vandkunsten 10.

 

Orlogsmuseet

Orlogsmuseet ligger på adressen Overgaden Oven Vandet 58a-b / Bådsmandsstræde 19.

 

Pakhusgaarden

Sankt Peders Stræde 28.

 

Papirøen

Øgenavn for Christiansholm som udgør en del af Holmen. Navnet skyldes de store papirlagre som ligger i lagerbygningerne.

 

Peder Skrams Gård

Adressen Heibergsgade 10-12 / Peder Skrams Gade 1 / Herluf Trolles Gade 2 drives som A/B Peder Skrams Gård.

 

Peschiers Palæ

Palæet ligger på adressen Holmens Kanal 12 og indgår som en del af det område som kaldes Bankland, der ejes af Danske Bank.

 

Petersenske Jomfrukloster, Det

Amagertorv 29

 

Pisserenden

 

Pilegården

Pilestræde 42-44

 

Pjaltenborg

Ligger på adressen Rosenborggade 12 og er opkaldt efter den ejendom der tidligere lå på grunden.

 

Politikens Hus

Dagbladet Politiken og EkstraBladet har her haft til huse siden 1912.

 

Potters Gård

Overgaden Oven Vandet 10

 

Povl Badstubers Gård

Ejendommen Nørregade 13

 

Prins Jørgens Gård

Gården der omsluttes af Christiansborg (bl.a. Statsministeriet og Højesteret), Christiansborg Slotskirke og Thorvaldsens Museum.

 

Prinsens Bastion

Bastion i Kastellet.

 

Prinsens Palæ

Bygningen der rummer Nationalmuseet

 

Prinsessegården

Dronningens Tværgade 32-44 / Borgergade 17a-17e

 

Prinsessens Bastion

Bastion i Kastellet

 

Proviantgården / Provianthuset

 

Reformert Kirkes Præstegård

Åbenrå 32-34

 

Regensen

Kollegium stiftet af Christian IV (1577-1648) og er beliggende på adressen Krystalgade 1 / Store Kannikestræde 2

 

Revisorgården

Kattesundet 14

 

Rhodeske Gård, Den  (Spegepølsen)

Strandgade 14.

 

Ridebaneanlægget

Christiansborg Ridebane.

 

Rigsarkivet

Rigsdagsgården 9.

 

Rigsdagsgården

 

Rosenbergske Trappe, Den

Trappehus der som tilbygning på Proviantgården blev opført i 1772 af G. E. Rosenberg (1739-1788).

 

Rosenborg

Øster Voldgade 4a.

 

Rosenborg have  (Kongens Have)

Georg Brandes Plads 3 / Gothersgade 60-76-78 / Kronprinsessegade 1-25 / Sølvgade 31.

 

Rosenborgcentret

Rosengade 1-3.

 

Rosenborghus

Åbenrå 29.

 

Rundetårn

Købmagergade 52a.

 

Russiske Kirke, Den

Kirken ligger på adressen Bredgade 53 og kaldes officielt Alexander Newskij-kirken.

 

Røde Bygning, Den

Bygningen på Christiansborg Slotsplads 1 / Slotsholmsgade 4 er hjemsted for Finansministeriet. Opført 1715-1720 af generalbygmester J. C. Ernst (1666-1750).

 

Røde Bygning

Laksegade 11 kaldes Røde Bygning og stod opført i 1908 efter tegninger af professor H. B. Storck (1839-1922). Det ejes af Danske Bank og huset indgår i de mange ejendomme, der samlet set kaldes for Bankland.

 

Salvatorgården

Fra 1932 stammer Salvatorgården som dækker adresserne Torvegade 49-55, Prinsessegade 19-23 og Dronningensgade 50-54. Ejendommen var tegnet af arkitekterne Vilhelm Hvalsøe (1883-1958) og Arthur Wittmaack (1878-1965).

 

Sankt Annæ Palæ

Landgreven 2-6.

 

Sankt Annæ Passage

Passagen forbinder Bredgade med Store Kongensgade gennem ejendommene Bredgade 25 og Store Kongensgade 40.

 

Sankt Ansgar Kirke

Bredgade 64.

 

Sankt Clementshus

Ejendom på adressen Lavendelstræde 19 / Rådhuspladsen 75 som blev opført i årene 1923-1927 efter tegninger af Arthur Wittmaack (1878-1965).

 

Sankt Nicolai Hus

Nikolaj Plads 32.

 

Sankt Pauls Kirke

Gernersgade 33.

 

Sankt Petri Kirke

Sankt Peders Stræde 2.

 

Saugværket

Galionsvej 23-29

 

Schottmanns Gård, I. B.

Strandgade 10

 

Sct.Paulsgaarden

Fredericiagade 84

 

Sigvart Grubbes Gård

Strandgade 28

 

Sjællandsporten

Port i Kastellet der også kaldes for Kongeporten.

 

Skindpakhuset

Strandgade 100

 

Skipperforeningens Hus

Hjørnehuset Holmens Kanal 18 / Bremerholm 39 blev opført i 1796. Huset var i en lang årrække hjemsted for Skipperforeningen og kaldes stadig for Skipperforeningens Hus trods Danske Bank overtog ejendommen tilbage i 1930. Huset blev fredet i 1918.

 

Skuespilhuset

Ligger på adressen Sankt Annæ Plads 36 / Kvæsthusgade 10 og blev tegnet af Lene Tranberg (f.1956) samt Boje Lundgaard (1943-2004). Med deltagelse af kongehuset blev Skuespilhuset indviet i 2008.

 

Slotsholmen

 

Slotsholmskanalen

Den del af kanalen omkring Slotsholmen, der går fra Holmens Bro og under Højbro og videre hen til Stormbroen, hvor resten af kanalløbet mod havnen hedder Frederiksholms Kanal.

 

Snorrebroens Pakhus

Overgaden Neden Vandet 45.

 

Soldins Stiftelse

Skindergade 34.

 

Sorte Diamant, Den

Søren Kierkegaards Plads 1.

 

Spegepølsen  (Den Rhodeske Gård)

Strandgade 14.

 

Staldmestergården

Gården rummer nu Undervisningsministeriet og blev opført 1703-1706. Adressen er Tøjhusgade 5-11 / Frederiksholms Kanal 21-27.

 

Stanleys Gård

Gården ligger på adressen Overgaden Oven Vandet 6a-b.

 

Statsministeriet

Prins Jørgens Gård 11.

 

Steinfass’ Gård

Overgaden Oven Vandet 32.

 

Stellings Hus

Gammel Torv 6.

 

Stjernestok

Kastellet 2-12.

 

Storms Gård

Slotsholmsgade 8.

 

Strædet

Strædet er det parallelstrøg til Strøget, som udgøres af Læderstræde og Kompagnistræde.

 

Strøget

Strøget er verdens næstældste gågade (den ældste er Kalverstraat i Amsterdam) og forbindes mellem Rådhuspladsen og Kongens Nytorv af gaderne Østergade, Amagertorv, Vimmelskaftet, Nygade, Gammel Torv, Nytorv samt Frederiksberggade. Som forsøg fik Strøget privilegium som gågade den 17.november 1962, der i 1964 blev gjort permanent.

Denne i alt 1,6 kilometer lange strækning hed Routen indtil 1880erne og var københavnernes foretrukne spadsererute, idet man her kunne se og blive set!

 

Stærekassen

August Bournonvilles Passage 5 / Heibergsgade 7.

 

Suhrs Pakhus

Nyhavn 71.

 

Suhrske Gård, Den

Ligger på adressen Gammel Torv 22.

 

Sukkenes Bro

Broen over Slutterigade der forbinder Københavns Byret med Arrestbygningen.

 

Sundorphs Hus

Ved Stranden 10.

 

Svalegaarden

Store Kongensgade 65-65a-c.

 

Svanestok

Kastellet 62-78.

 

Synagogen

På Krystalgade 12 ligger jødernes synagoge, der i perioden 1831-1835 opførtes af arkitekten G. F. Hetsch (1788-1864).

 

Søkvæsthuset

Overgaden Oven Vandet 58a-b.

 

Sølvgadehus

Stor rød- og gulmønstret hjørneejendom til henholdsvis Borgergade og Sølvgade.

 

Sølvgades Kaserne

Sølvgade 40a-f.

 

Sølvgades Skole

Skolen ligger på adressen Sølvgade 16 og var Københavns første kommuneskole. Arkitekten var P. C. Hagemann (1810-1856), der lod bygningen opføre i 1846-1847.

 

Søndre Magasin

Kastellet 42-44.

 

Teaterkirken

I folkemunde navnet på Christianskirken, hvis indre har mange ligheder med siddepladser i et teater.

 

Thorvaldsens Museum

På adressen Bertel Thorvaldsens Plads 2 ligger museet med kunstnerens verdensberømte værker.

 

Titkens Gård

Titkens Gård er opkaldt efter den stenrige urtekræmmer og oldermand, Niels Titken (????), der lod hjørneejendommen opføre i 1754-1756. Adressen er Bredgade 60.

 

Tjæreborg

Kontorkomplekset på Slotsholmsgade 12 hedder Tjæreborg på grund af de grønsorte skifersten, der ikke fremgik af de offentliggjorte oplysninger og altså hurtigt affødte det rammende navn.

 

Topps Gård

Kendes også under navnet Brydes Gård. Gården er beliggende på adressen Strandgade 34.

 

Torpedohallen

Galionsvej 1-11.

 

Treschowske Stiftelse, Den

Ejendommen ligger på adressen Klerkegade 25g-h og blev i 1847 opført af arkitekten og murermesteren J. H. Lütthans (1783-1852).

 

Trinitatis Kirke

Købmagergade 52a.

 

Trinitatis Kirkeplads

Pladsen ligger ved siden af Trinitatis Kirke og blev omlagt i 1984.

 

Trøstens Bolig

Adressen er Hindegade 9.

 

Tysk-Reformerte Kirke

Gothersgade 111.

 

Turbinehallerne

Adelgade 10.

 

Tvermoesgård

Rosengården 12-14.

 

Tøjhuset

Tøjhusgade 3.

 

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2.

 

Universitetsbiblioteket

Som eksponent for historicismen i Danmark opførte J. D. Herholdt (1818-1902) Universitetsbiblioteket i årene 1857-1861.

 

Valkendorfs Kollegium

Tegnet af arkitekten Christian Hansen (1803-1883) og opført 1865-1866. Kollegiet ligger på adressen Sankt Peders Stræde 14.

 

Vartov

Blandt beboerne var Thorvaldsens far, der døde i 1806. I maj 1839 blev Grundtvig præst i Vartov og virkede her til 1872. I den faste skare af tilhørere sås kunstmalerne J. Th. Lundbye og P. C. Skovgaard.

 

Ved Kajen

Navnet på andelsboligforeningen der ejer Lille Søndervoldstræde 4.

 

Verrayons Gård

Lille Strandstræde 6.

 

Vestindisk Pakhus

Ligger på adressen Toldbodgade 40 og blev 1780 opført af C. F. Harsdorff (1735-1799).

 

Voldens Perle

Prinsessegade 2a-b-4a-b / Sofiegade 22-24.

 

Voldgården

Beboelsesejendommen Langebrogade 17-19 / Voldgården 2-6 der i 1933 blev rejst af arkitekterne Jens Nielsen (1887-1970) og Thorvald Dreyer (1895-1980).

 

Vor Frelser Kirke

Sankt Annæ Gade 29.

 

Vor Frue Kirke

Nørregade 8

 

Værksteds- og Industrihuset

Ejendommen Borgergade 2-14 / Gothersgade 12-14 / Landgreven 7.

 

Warburgs Hus

Højbro Plads 3 / Store Kirkestræde 3.

 

Wessels Hus

Gråbrødre Torv 3.

 

Wilders Plads

 

Wildersgades Kaserne

Bådsmandsstræde 6 / Wildersgade 60-62 / Overgaden Neden Vandet 49a-c-51a-b.

 

Wilhelm Hansens Hus

Huset ligger på adressen Gothersgade 9.

 

Wintherfeldtske Stiftelse, Den

Klerkegade 25a-e.

 

Württembergske Palæ, Det

Slotsholmsgade 10.

 

Zahlkammerbygningen

Forbindelsesbygningen fra Christiansborg over Rigsdagsgården til Kancellibygningen (Rigsarkivet)

 

Zeises Hus

Valkendorfsgade 11.

 

Ørkenfortet

Kontorhuset Strandgade 7 / Knippelsbrogade 2-6 blev opført som administrationsbygning for nu hedengangne B & W. Arkitekten var Palle Suenson (1904-1987).

 

Østervold-kollegiet

Kollegiet er beliggende på adressen Øster Voldgade 20.

 

Østre Landsret

Bredgade 59.

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk