Nørregade 8

Vor Frue Kirke        

 

Nørregade 8 - lille - tv                    Nørregade 8 - lille - th


Opført: 1811-1829

Matrikelnummer: 248, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: C. F. Hansen / Vilhelm Wohlert


Beskrivelse

Vor Frue Kirke har været Københavns domkirke siden 1924 og det er den fjerde kirke, som er rejst på stedet. Den første kirke blev bygget omkring 1190-1200 og var opført af kridtsten.

Krige og brænde resulterede i at en efterfølgende anden kirke blev opført. Denne kirke – på nær korpartiet bag alteret – udbrændte 1728 under den store brand i København, hvor eksisterende inventar og gravminder gik tabt.

En efterfølgende tredje kirke i barok blev tegnet af professor J. Fr. Ramus og overlandbygmester Johan Cornelius Krieger, som blev indviet 1738. Kirken måtte lide den skæbne, at blive antændt af brand under englændernes bombardement af København den 5. september 1807.

I 1808 fik så den klassicistiske mesterarkitekt C. F. Hansen af kong Frederik VI til opgave, at tegne en ny kirke. C. F. Hansen fik frie hænder til at skabe en kirke efter de klassicistiske principper og i 1817 kunne kongen lægge grundstenen.

 

Nørregade 8 - 1

Foto fra august 2006

 

 

Enkelte murpartier fra 1738 var så bevaret, at de anvendtes i det nye bygværk og med en byggeperiode fra 1811 til 1829, skabte han denne hele 83 meter lange og 33 meter brede kirke. Tårnet er 58 meter højt og i dem hænger fire klokker, hvoraf den ældste er fra 1490. Modsat de fleste andre kirketårne er dette en flad af slagsen og kronet af et kors.

Hovedindgangen i Nørregade er markeret ved en foranstillet portal med seks doriske søjler. Over indgangen ses et relief med Jesusindtog i Jerusalem og ovenover i frontispicen ses Thorvaldsens marmorarbejde med Johannes Døberen der prædiker i ørkenen.

Kirken blev under pomp og pragt indviet 7.juni 1829 med taler af stiftsprovsten, professor H. N. Clausen samt biskoppen Frederik Münter.

 

Nedenfor ses først billeder af kirken set udefra og derefter indefra:

 

Nørregade 8 - 2

Set fra Nørregade med Dyrkøb til højre

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 3

Statuen af Moses blev udført af H.W. Bissen (1798-1868)

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 4

En lille plade på soklen med statuens data

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 5

Seks doriske søjler bærer portalen

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 6

Set fra Nørregade med Frue Plads til venstre

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 7

Tårnet er 58 meter højt

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 8

Facaden til Frue Plads

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 9

Indgang fra Frue Plads

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 10

Set fra Frue Plads

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 11

Set fra Frue Plads/Fiolstræde

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 12

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 13

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 14

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 15

Facaden til Dyrkøb

Foto fra januar 2009

 

 

Det er et fantastisk kuppelhvælvet kirkerum, der møder en ved indgangen i kirkenBortset fra altersølvet fra 1736-37 er der intet tilbage af inventar fra tidligere kirker på stedet. Fra tidspunktet for kirkens ibrugtagning stammer såvel stolestader som prædikestol, hvor sidstnævnte alene er prydet med et kors og en mæanderbort.

Berthel Thorvaldsen fik i 1819 bestillingen på de 12 apostle og lavede dem bevidst så store, at de ikke kunne stå i de dertil indrettede nicher. De måtte altså flyttes til selve kirkerummet og nicherne blev efterfølgende tilmuret. Døbefonten og den ved siden af stående skulptur Dåbens Engel, de tolv medaljoner, frisen over vejen til Golgata samt de øvrige relieffer er alle af Thorvaldsen.

Kristusfiguren i marmor blev ligeledes udført af Thorvaldsen (i årene 1820-1833) og endelig opstillet i koret i 1839.

Kirken blev af Vilhelm Wohlert restaureret i årene 1975-1979. For dette arbejde præmierede Københavns Kommune i 1979.

 

De følgende billeder viser kirkens indre:

 

Nørregade 8 - 16

Set mod alteret

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 17

Alteret med Kristus-figuren der blev udført af Bertel Thorvaldsen

Foto fra januar 2009

 

Nørregade 8 - 18

Set fra alteret mod udgangen til Nørregade

Foto fra januar 2009

 

 

Statuerne af de tolv apostle som står langs siderne blev udført af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844), der bevidst lavede dem for store da hans holdning var “..at hans statuer ikke skulle stå i skilderhuse“. Det var under hans 40 år lange ophold i Italien, at han under en rejse til Danmark i 1819-1820 fik bestillingerne på figurerne af Kristus og de 12 apostle.

 

Nørregade 8 - 19 - Peter         Nørregade 8 - 20 - Johannes         Nørregade 8 - 21 - Jacob

Peter                                                            Johannes                                                          Jacob

 

Nørregade 8 - 22 - Andreas         Nørregade 8 - 23 - Judas         Nørregade 8 - 24 - Simon

Andreas                                                         Judas                                                            Simon    

 

Nørregade 8 - 25 - Bartholomæus         Nørregade 8 - 26 - Jacob          Nørregade 8 - 26 - Jacob

   Bartholomæus                                                    Thomas                                                           Jacob               

 

Nørregade 8 - 27 - Filip          Nørregade 8 - 28 - Matthæus         Nørregade 8 - 29 - Paulus  

Filip                                                               Matthæus                                                        Paulus  

 

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Udsigt fra Rundetårn

akvarel fra ca.1840 – public domain

Frue Kirke rager op til venstre med sit kors på toppen

H. G. F. Holm huskes også som Fattig-Holm, der forevigede mange topografiske gengivelser af sin tids København

 

Paul Fischer (1860-1934)

Foran Vor Frue Kirke

Årstal ikke oplyst – public domain

 

 

Nørregade 8 - 30 - ældre postkort

Kirken set fra Nørregade; bemærk i øvrigt de gamle rendestene

Postkort nr. udgivet af Frits Benzen – ca.1915

 

Nørregade 8 - 31 - ældre postkort

Kirken har plads til 1.500 tilhørere

Postkort nr.1 udgivet af Alex. Vincents Forlag – afsendt i 1913

 

Nørregade 8 - 32 - ældre postkort

Frue kirkes portal set fra Bispetorvet

Postkort nr.19 udgivet af C.F. – ca.1915

 

Nørregade 8 - 33 - ældre postkort

Kirken set fra Nytorv

Postkort nr.7 udgivet af Fotografisk Forlag – afsendt i 1908

 

Nørregade 8 - 34 - ældre postkort

Reklamepostkort med kirken til venstre – afsendt i 1935

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.264).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.216-217).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.19-27)

Mellem Vor Frue og Sankt Peder. Peter Linde. Nørbys Bogtrykkeri. 1956 (s.19-28).

Politikens bog om København. Claus Hagen Petersen. Politikens Forlag. 2004.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Vor Frue kirkes egen hjemmeside

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk