Diverse

Diverse rummer links til de emner som er smalle og derfor i nogen grad skal eller kan behandles særskilt.

 

Gamle postkort

Der er en verden af postkort fra det gamle København. Her finder du et varieret udvalg af både gamle, charmerende og oplysende postkort.

 

Kirker og menigheder

Dette er en oversigt over de kirker og menigheder, som findes i København. Mange kender ikke lige adressen på den kirke eller menighed som man søger og for at gøre det nemt, skal man her blot finde en bestemt kirke og klikke på den som man søger.

 

Københavnske originaler

De originaler/menneskeskæbner som levede deres liv i det gamle København vil her blive beskrevet med både historier og vidt omfang med fotos.

 

Nedlagte gader og stræder

Gennem de mange forandringer som København har undergået er også mange gamle gader og stræder forsvundet, mens nogle er bevaret under det nuværende navn. Dette er en beskrivelse af hver enkelt gade eller stræde, der vil blive suppleret med kortudsnit og tegninger.

 

 

Kommende emner under Diverse:

 

Broer

Siden vil indeholde fotos, postkort og historier om de mange broer, som der findes indenfor de gamle volde.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Bygningsudtryk

De mange bygningsudtryk der benyttes på Indenforvoldene.dk vil her bliver fremstillet med både fotos og forklaringer.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Christian IV og København

Om nogen har Christian IV (4.) præget Københavns udvikling og der vil her ligge fotos og beskrivelser af de bygninger, som stadig står fra hans tid.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Holmen

Har siden midten af 1990erne stort set været et civilt område, hvor man dels har restaureret, nedrevet og nybygget på de gamle øer, der udgør den fælles betegnelse: Holmen.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Kvarterer

De kvarterer som det indre København er inddelt efter vil blive lagt her på siden med en nærmere beskrivelse af afgrænsninger og hvilke gader, som det enkelte kvarter indeholder.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Nyboder

Området er så særligt at det for overskuelighedens skyld er nødvendigt, at kortlægge hvilke gader, der hører til Nyboder.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Seværdigheder

De mange seværdigheder indenfor de gamle voldes København vil her fremstå med eksterne links samt en kort beskrivelse af den enkelte seværdighed.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 

Smutveje

Der er ind til flere smutveje / genveje indenfor voldene og de vil blive beskrevet og suppleret med fotos.

Dette link vil blive aktivt i løbet af 2019!

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk