Gamle postkort

Der findes flere tusind af gamle postkort med motiver af det København, som ligger indenfor de gamle volde. Nogle af dem viser stadigt eksisterende bygninger, mens andre viser nu nedrevne bygninger.

 

Smedens Gang

Postkort nr.698 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

Lå hvor nu Magasins parkeringshus ligger på hjørnet af Bremerholm og Vingårdstræde

 

Københavns Gadeliv – Bærmevognen fyldes

Postkort nr.9687 udgivet af Stenders Forlag – postkort afsendt i 1908

 

Havnegade set mod Nyhavn

Postkort af ukendt udgiver – ikke afsendt

 

Bahns Missionshotel i Badstuestræde 9

Postkort nr.516 udgivet af F.M. – ikke afsendt

 

Gammel gård i Torvegade

Postkort nr.590 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Hjørnet af Kompagnistræde og Naboløs hvor der bl.a. lå en viktualiehandel og en ligtorneoperatør!

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1910

 

Torvegade med Kristianshavns Vold i København

Postkort nr.660 udgivet af Budtz Müller – postkort fra 1908

 

Frederiksholms Kanal med Nationalmusset og Stormbroen

Postkort nr.3847 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1907

 

Sankt Pauls Gade

Postkort nr.253 udgivet af Stenders Forlag – ikke afsendt

 

Gaardparti fra Gammel Mønt

Postkort nr.616 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Krystalgade samt Rundetårn og Regensen

Postkort nr.9445 udgivet af Peter Alstrups Forlag – afsendt i 1907

 

Gothersgade

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1907

 

Gaardparti fra Møntergade

Postkort nr.615 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Tøjhusgade – Det Store Kgl. Bibliohek

Postkort nr.4429 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1906

 

Gårdparti fra Strandgade

Postkort nr.619 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Kvindelig Læseforening lå på hjørnet af Antonigade og Gammel Mønt

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1929

 

På post i Vognmagergade (“Politiets Kraftkarle”)

Postkort nr.482 udgivet af  Alex Vincents Forlag – ikke afsendt

 

Tagparti fra Store Strandstræde

Postkort nr.548 udgivet af Fritz Benzen – uden år

 

Christiansborg Slotskirke

Postkort nr.191 udgivet af N.N. – afsendt i 1921

 

Svalegang i Pilestræde

Postkort nr.573 udgivet af Fritz Benzen – uden år

 

Frederiksberggade (Strøget) set fra Rådhuspladsen

Postkort nr. 626 udgivet af Budtz-Müller – afsendt i 1914

 

Tagparti fra Gæstgivergården Tre Kroner

Postkort nr.543 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Slutterigården (Slutterigade) set fra Lavendelstræde

Postkort nr.3 udgivet af Fritz Benzen – afsendt i 1912

 

Nørrevoldgade med højskolehjemmet

Postkort nr.50 udgivet af N.N. – afsendt i 1913

 

Kongens Nytorv med Reedts-Thotts Palais

Postkort nr.173 udgivet af Alex Vincent´s Kunstforlag – ikke afsendt

 

Nybørs (De seks Søstre) fra ca.1650 og nedrevet i 1901; nuv. Børsgade 4-8 / Slotsholmsgade 1-3

Postkort nr.516 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Stokhuset (nedrevet) som lå på hjørnet af Øster Voldgade og Stokhusgade

Postkort nr.9523 udgivet af Peter Alstrups Forlag – ikke afsendt

 

K. Dorph-Petersen Vinlager, Hauser Plads 32

Postkort afsendt i 1912

 

Gårdparti fra Gammel Mønt

Postkort nr.675 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Grønnegade

Postkort nr.10092 udgivet af Stenders Forlag – ikke afsendt

 

Gårdparti fra Amaliegade

Postkort nr.571 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Fredericiagade med Rigsdagsbygningen

Postkort nr.18.118 udgivet af Olsen – afsendt i 1908

(Indtil Christiansborg stod færdig i 1918 havde Folketinget og Landstinget til huse i Rigsdagsbygningen; nu Østre Landsret)

 

Christiansborgs Ruiner – ruinerne af det andet Christiansborg som brændte i 1884

Postkort nr.315 udgivet af Peter Alstrups Forlag – ikke afsendt

 

Knippelsbro

Postkort nr.334 udgivet af N.K. ca.1910 – ikke afsendt

(Den gamle Knippelsbro var forbundet mellem Torvegade på Christianshavn

og Slotsholmsgade, der her ses i baggrunden. Det er Privatbankens daværende

hovedsæde der ses til højre på kortet, der bagved skjuler Børsen og til venstre ses gavlen af Sukkerraffinaderiet Phønix)

 

Postkort med Store Søndervoldstræde og hjørnet af Dronningensgade

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1910

 

Amaliegade med Den Kongelige Fødselsstiftelse

Postkort nr.888 udgivet af N.K. – afsendt i 1917

 

Krystalgade og Fiolstræde

Postkort nr.564 udgivet af Fritz Benzen – afsendt ca.1910

 

Udsigt over byen med Børsen og Christiansborg til venstre samt Gammelholm og indre by til højre

Bemærk Havnegades forandring idet Nationalbanken i 1960erne og 70erne blev opført over for Holmens Kirke

Postkort nr.126 udgivet af Carl A. Theills Kunstforlag – ikke afsendt

 

Kultorvet set mod Frederiksborggade

Postkort nr.2203 udgivet af C. St.- afsendt i 1905

 

Store Torvegade (nu Torvegade) på Christianshavn

Postkort nr.23 udgivet af Fotografisk Forlag – ikke afsendt

 

Amagertorv med Storkespringvandet

Postkort nr.1259 udgivet af Sk. B. & Kf. – afsendt i 1905

 

Marmorkirken

Postkort nr.178 udgivet af Alex Vincents Forlag – afsendt i 1933

 

Gårdparti fra Adelgade

Postkort nr.618 udgivet af Fritz Benzen – uden år

 

Assistenshuset (nu Kulturministeriet) på Nybrogade

Postkort nr.627 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Mastekranen på Holmen

Postkort nr.667 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

M. Siegler Metalvare-fabrik i Kompagnistræde 9

Postkort fra 1917

 

Nyhavn set mod Kongens Nytorv

Postkort nr.628 udgivet af Müller & co. – afsendt i 1907

 

Nybrogade og Knabrostræde

Postkort nr.652 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Skomagerforretning på adressen Kultorvet 7

Postkort af ukendt udgiver – ikke afsendt

 

Højbro Plads med Absalons Statue

Postkort nr.289 udgivet af Budtz-Müller – ikke afsendt

 

Magstræde set mod Vandkunsten

Postkort nr.601 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

M. Nielsen’s Hørkram & Kolonialhandel, Wildersgade 18 på Christianshavn

Postkort afsendt i 1911

 

Marmorbroen og Frederiksholms Kanal med Christiansborg til venstre

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1905

 

Gårdparti fra Brogade der lå på Christianshavn

Postkort nr.665 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Nygade (Strøget) set mod Gammel Torv og Nytorv

Postkort nr.187 udgivet af Budtz-Müller – afsendt i 1904

 

Svalegang i Adelgade

Postkort nr.682 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

“Maven” var slagterboder ved Nikolaj Tårn indtil Nikolaj Kirke blev opført 1915-1917

Postkort nr.669 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Interiør fra baggård i Pilestræde 62 (nedrevet)

Postkort nr.10847 udgivet af Stenders Forlag – ikke afsendt

 

Nyboder

Postkort nr.668 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Gaardparti fra Holmensgade

Postkort nr.612 udgivet af Fritz Benzen – ikke sendt

(Holmensgade blev nedlagt i 1932 og erstattet af Bremerholmen)

 

Regensen til Købmagergade før en kolonnade i 1908 blev ført gennem stueetagen

Postkort nr.633 udgivet af Frits Benzen – ikke afsendt

 

Vognmagergade

Postkort nr.10.845 udgivet af Stenders Forlag – ikke afsendt

 

Rigensgade med Metodistkirken (Jerusalemskirken)

Postkort nr.992 udgivet af D.L.C. – afsendt i 1914

 

Gårdparti fra Overgaden Neden Vandet

Postkort nr.659 udgivet af Fritz Benzen nr.659

 

Vandkunsten

Postkort nr.106 udgivet af Nathansons Forlag – afsendt i 1912

 

Pistolstræde

Postkort nr. 648 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Vimmelskaftet ved Hyskenstræde og Klosterstræde

Postkort nr.6860 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1907

 

Niels Hemmingsensgade; gårdparti

Postkort nr.596 udgivet af Fritz Benzen – ikke afsendt

 

Buntmager Jens Sanders forretning i Grønnegade 36

Postkort afsendt i 1910

 

Amagertorv

Postkort nr.2072 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1906

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk