Nyboder

Nyboders karakteristiske gulkalkede facader, grønmalede vinduesrammer, røde skodder og ditto tegltage hører til blandt de mange bygningsværker i København, som vi kan takke Christian IV (1577-1648) for.

Fra 1631 opførte Christian IV en stor mængde rækkehuse som et kvarter, der senere fik navnet Nyboder, der var bygget for flådens ansatte og deres familier.

 

Nyboder med Store Kongensgade til højre

Postkort nr.625 udgivet af J. Chr. Olsens Kunstforlag – ikke afsendt

 

En forløber for Nyboder så dagens lys i 1600-tallets begyndelse da Christian IV anlagde Skipperboderne mellem Nikolaj Plads og Holmens Kanal, men da behovet blev større og større opførtes de Nye Boder nær Kastellet, der dengang hed Sankt Annæ Skanse. Man havde nedlagt volden langs Gothersgade og udvidet befæstningen fra Nørreport og langs det nuværende Øster Voldgade til Kastellet. Derved blev København godt 40% større og gav den driftige konge en platform til at udvikle hovedstaden og ikke mindst styrke forsvaret.

Tanken var at opføre Nyboder som en oktogonformet kompleks af enetages stokke, der skulle stikke ud fra en central plads. Det blev dog aldrig realiseret, men ved opførelsen af 40 stokke med i alt 616 boder (lejligheder) i perioden 1631-1639. Dengang var facaderne hvidkalkede, dørene var røde og soklerne sorte (som i dag) og boderne var på godt og vel 40 kvadratmeter og skulle ofte rumme familier med mange børn.

Både i 1758 og 1771 udbyggede man Nyboder med flere stokke, hvor renoveringer af de eksisterende stokke blev iværksat.

Nyboder kunne i flere århundreder bryste sig af herlige botaniske og zoologiske gadenavne. Navne som Salviegade, Meriangade og Ulvegade, eksisterer desværre ikke længere, og opgøret med alle disse stod i 1870erne, hvor stadskonduktør Thorvald Krak definitivt tog brodden af de gamle gadenavne og indførte så de nuværende. Nyboder har i øvrigt aldrig været matrikuleret, hvilket understreger den status som bydelen har haft gennem tiden.

Nyboder har gennem tiden undergået både udvidelser og nedrivninger, men da den var størst var der i alt 900 lejligheder. Den aktuelle bebyggelse har eksisteret i over 100 år og fra Christian IV´s tid stammer kun længen Sankt Pauls Gade 20-40, der rummer Nyboders Mindestuer, som absolut er et besøg værd.

 

Find mere om Nyboders huse ved at klikke på nedenstående links:

Borgergade 95 / Fredericiagade 56-72

Borgergade 97 / Olfert Fischers Gade 16-32 / Sankt Pauls Plads 2

Borgergade 101 / Sankt Pauls Gade 20-40

Borgergade 103 / Rævegade 12-19 / Sankt Pauls Plads 8

Borgergade 105 / Rævegade 2-9 / Sankt Pauls Plads 10

Delfingade 2-20 / Kronprinsessegade 92 / Store Kongensgade 115

Delfingade 24-29 / Øster Voldgade 44

Delfingade 32-35 / Øster Voldgade 46

Delfingade 40-56 / Kronprinsessegade 94

Elsdyrsgade 1-23

Elsdyrsgade 28-49 / Store Kongensgade 113

Fredericiagade 74 / Gammel Vagt 2

Gammel Vagt 6

Gernersgade 2-18

Gernersgade 24-44 / Kronprinsessegade 78

Haregade 1-22

Haregade 24-35 / Kronprinsessegade 80

Hjertensfrydsgade 1-8

Hjertensfrydsgade 10-17 / Øster Voldgade 42

Krokodillegade 2-15 / Store Kongensgade 119 / Kronprinsessegade 96

Krokodillegade 21-22 / Kronprinsessegade 73

Olfert Fischers Gade 19-37

Olfert Fischers Gade 39-43

Sankt Pauls Plads 1

Sankt Pauls Plads 6

Store Kongensgade 121-151

Suensonsgade 1-7

Suensonsgade 2-46

Suensonsgade 9-51

Suensonsgade 52-66

Svanegade 1-11

Svanegade 12-25

Tigergade 2-8

Tigergade 9-13

Vildandegade 1-7

Vildandegade 8-10-10a-12

 

Sankt Pauls Gade 20-40 set fra Sankt Pauls Plads

Dette er den eneste tilbageværende længe fra Christian IV´s tid

Foto fra juli 2009

 

Sankt Pauls Gade 20-40 er den eneste tilbageværende længe fra Christian IV´s tid

Postkort nr.631 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Hjertensfrydsgade 1-8 (t.v.) og 10-17 (t.h.) set fra Øster Voldgade

Foto fra juli 2009

 

Paul Fischer (1860-1934)

Parti fra Nyboder med hestekøretøj og sporvogn på Store Kongensgade

Uden år – public domain

 

Nyboder mod Store Kongensgade

Postkort nr.668 udgivet af Fritz Benzen – ca.1910

 

Paul Fischer (1860-1934)

Parti fra Nyboder ved den gamle Hovedvagt

Uden år – public domain

 

Nyboders gamle vagt

Postkort nr. 663 udgivet af Fritz Benzen – ca.1910

 

Nyboders gamle vagt

Postkort afsendt i 1909

 

Nyboders gamle vagt

Postkort nr. 436 udgivet af Alex. Vincents – afsendt i 1907

 

Paul Fischer (1860-1934)

Sommerdag i Nyboder

Uden år – public domain

 

Sankt Pauls Gade 20-40

Postkort nr.253 udgivet af Stenders Forlag – ca.1920

 

Paul Fischer (1860-1934)

Vintermotiv fra Nyboder med sneklædte bygninger og gadeliv

1923 – public domain

 

Suenson-Monumentet

Postkort no.701 fra Stenders Forlag – postkort uden år

 

Nyboder med Suensons Monument

Postkort nr.1161 udgivet af Dansk Lystrykkeri – afsendt i 1931

 

Paul Fischer (1860-1934)

Forår i Nyboder (Haregade)

Uden år – public domain

 

Haregade i Nyboder

Postkort fra 1907

 

Nyboder med Christian IV

Postkort nr.788 udgivet af J. Chr. Olsen – afsendt i 1938

 

Chr. d. IV statue i Nyboder

Postkort nr.4600 udgivet af Stenders Forlag – postkort afsendt i 1906

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den danske arkitektur. Hovedredaktør: Anne Louise Sommer. Gyldendal. 2009 (s. 144-149).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003.

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003 Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 8).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyboder i opgang og nedgang. Mogens Lebech. Foreningen Fremtiden. 1962.

Sirenernes stad København. By- og bygningshistorie før 1728. Kirsten Lindberg. Forlaget Skippershoved. 2000 (bind 5).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk