Olfert Fischers Gade 19-37

 

Olfert Fischers Gade 19-37 - lille - tv                    Olfert Fischers Gade 19-37 - lille - th


Opført: ????

Matrikelnummer: ikke matrikuleret, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: ????

Arkitekt: ????


Beskrivelse

Ejendommen er en del af Nyboder og er derfor ikke matrikuleret.

 

Olfert Fischers Gade 19-37 - 1

Olfert Fischers Gade 19-37 set fra Adelgade

Foto fra juli 2009

 

Olfert Fischers Gade 19-37 - 2

Olfert Fischers Gade 19-37 set fra Borgergade

Foto fra juli 2009

 

Olfert Fischers Gade 19-37 - 3

Olfert Fischers Gade 19-37 set fra Adelgade

Foto fra juli 2009

 

 

Beboere

Som 14-årig modtog J. Th. Lundbye (1818-1848) tegneundervisning hos professor J. L. Lund (1777-1867) og blev herefter elev hos dyremaleren Christian Holm (1804-1846). Oberstsønnen Lundbye blev tidligt påvirket af Christen Købke (1810-1848), som også var vokset op på Kastellet, ligesom han også blev påvirket af kunstnervennerne P.C. Skovgaard (1817-1875) og Lorenz Frølich (1820-1908).

I 1844 leverede Lundbye tegningerne til H.V. Kaalunds berømte Fabler for børn og året efter drog han i forsommeren på en et år lang udlandsrejse, som gik igennem Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. Lundbye deltog som frivillig i krigen i 1848 og blev dræbt ved Bedsted, da en geværpyramide væltede og et skud gik af.

Det var hovedsageligt landskabs- og dyremotiver som han malede, især fra det nordvestlige Sjælland. Af hans kendteste billeder skal nævnes det mægtige En dansk kyst (1842-1843), Aftenlandskab med får (1845) og En kostald i en bondegård i Vejby (1843). Om sidstnævnte billede skulle Christian VIII (1786-1848) have udtalt at “det ligefrem lugtede af kostald”. Lundbye ses i vejviseren for 1838 med adressen Olfert Fischers Gade 25.

    J. Th. Lundbye

 

Et udvalg af Lundbyes værker kan ses herunder:

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Selvportræt

1841 – Ny Carlsberg Glyptotek – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Maleren Thorald Læssøe

1837 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

 Profilportræt af kunstnerens ældste broder, krigsminister og oberst C.C. Lundbye

1838 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

En kostald i en bondegård. Vejby

1844 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord

1843 – Statens Museum for Kunst – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Hankehøj

1847 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs

1839 – Thorvaldsens Museum – public domain

Maleriet købte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen af Lundbye i 1839; det tilhører nu Thorvaldsens Museum

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Et boelsted ved Lodskov nær Vognserup

1847 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Studieblad fra Vognserup. Forskellige studier af en ko

Tegning fra 1844 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Dette studieblad vidner om et seriøst forarbejde af de mange køer, som findes i Lundbyes skildringer

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Sjællandsk landskab

1842 – public domain

 

Vennen, kunstmaleren P. C. Skovgaard (1817-1875) portrætterede Lundbye i 1841:

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Maleren J. Th. Lundbye

1841 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Søofficeren H. B. Dahlerup (1790-1872) boede her i en periode omkring 1823.   

     H. B. Dahlerup

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den danske arkitektur. Hovedredaktør: Anne Louise Sommer. Gyldendal. 2009 (s. 144-149).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 8).

Minderige huse. Kraks Forlag. 1922.

Nyboder i opgang og nedgang.Mogens Lebech. Foreningen Fremtiden. 1962.

Sirenernes stad København. By- og bygningshistorie før 1728. Kirsten Lindberg. Forlaget Skippershoved. 2000 (bind 5).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk