Valkendorfsgade 11

Zeises Hus

 

                   


Opført: 1700-tallet

Matrikelnummer: 151, Frimands Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne ejendom består af vestre forhus, østre forhus samt sidehus:

 

 

Foto fra februar 2007

 

Nr.11 udgøres af henholdsvis det grønne og det flødefarvede hus

Foto fra februar 2007

 

 

Østre forhus blev opført i begyndelsen af 1730erne med kælder og tre etager for skrædder Wilhelm Holm. Huset er på tre fag.

 

Foto fra februar 2007

 

 

Det hertil sammenbyggede sidehus i bindingsværk med kælder og tre etager er fra 1700-tallets slutning. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

 

Det vestre forhus med den grønne facade blev opført i 1732 med kælder og tre etager for guldsmed Melchior Frederik Zeise (1675-1753). 

 

Øverst ses en etfagskvist med en fransk altan

Foto fra februar 2007

 

Sandstensportalen med Håbets Gudinde – hvorover et anker ses – 

er en slags udhængsskilt for guldsmeden Melchior Friderich Zeise

Foto fra februar 2007

 

 

Sidehuset er fra før 1764 og bortset fra, at stueetagen blev grundmuret i 1859 står resten i bindingsværk.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr.19.januar 2023).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H.Hagerups Forlag. 1927.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233-234).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.307-308).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.244).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk