Amaliegade 21a-d

Morten Farums Gård

 

Billeder følger senest i september 2019


Opført: 1751 / 1755 / 1780erne

Matrikelnummer: 146, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Amaliegade 21 består af forhus, sidehus samt to tværhuse:

 

 

Klejnsmeden Morten Farum fik i 1754-1755 opført forhuset med hofbygmester Nicolai Eigtved (1701-1754) som arkitekt.

Billedtekst: Forhuset er fra 1755 og blev fredet i 1918.

 

I tre etager står det forreste tværhus fra 1751, der er bygget over ni fag og bemærker sig med en syv fag lang trekantsgavl. Huset er afbildet på s.299 i bogen Københavnerbindingsværk.

Billedtekst: Tværhuset er fra 1751 og blev fredet i 1918.

                   Porten er bygget over to fag.

                   Den lange trekantsgavl.

 

Bygget over 10 fag står sidehuset der forbinder de to tværhuse. Huset er fra årene 1785-1786 og blev opført for kaptajn Friedrich Christian Bentzen. Huset er afbildet på s.299 i bogen Københavnerbindingsværk.

Billedtekst: Sidehuset er fra 1785-1786 og blev fredet i 1918.

 

Sidst på matriklen står endnu et tværhus, der ligeledes blev opført i årene 1785-1786 af ovennævnte kaptajn Bentzen. Huset er til gården bygget over fire fag. Huset er afbildet på s.300 i bogen Københavnerbindingsværk.

Billedtekst: Det bageste tværhus er fra 1785-1786 og blev fredet i 1918.

                      I kvisten ses to luger samt en udligger.

 

 

Beboere

Fra 1928 til 1932 boede August Goll (1866-1936) i Amaliegade 21c, st. og 1.sal. Han var rigsadvokat fra 1925 til 1936.

               August Goll

 

 

Virksomheder

Firmaet J. P. Quaade & Søn havde i en lang årrække adresse her i ejendommen.

 

Amaliegade 21a-d - 1

Gårdinteriør i Amaliegade 21

Postkort afsendt i 1920

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 20-21).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1941 (hæfte II).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 29-30).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.53-54, 89, 100, 103 og 299-301).

Minderige huse. Kraks Forlag. 1922.

Overraskende København. Peter Olesen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 2011 (s.10-17)

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk