Heibergsgade 9

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1580 / 1592-1594 / 1870

Matrikelnummer: 313, Øster Kvarter

Fredet: 1992

Arkitekt: ukendt / Christian Hansen


Beskrivelse

Den Gule Længe udgør resterne af den gamle *reberbane fra årene 1592-1594. I 1858 blev den ombygget til professorbolig under ledelse af arkitekten Christian Hansen (1803-1883). Længen blev fredet i 1992.

*En reberbane var et sted hvor rebslagerne fremstillede tovværk, der under hele processen skulle være udstrakt og derfor disse baner lige så lange, som de tovværk der blev fremstillet.

 

Langs Den Gule Længe ses værkstedspavillonen der i 2002 blev opført i sibirisk lærk under ledelse af billedhuggeren Erik Varming (f.1942) og billedhugger og daværende professor ved Kunstakademiet, Morten Stræde (f.1956).

 

Sammenbygget med Den Gule Længe se det tidligere sejl- og garnmagasin fra 1580, der senere både er forkortet og forhøjet. Fredet i 1992.

 

Om ejendommen fra 1870 foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

Billedhuggerhaven blev 2002 renoveret under ledelse af ovennævnte Erik Varming og Morten Stræde og rummer bl.a. stadig reminiscenser fra det andet Christiansborg, som brændte i 1884.

 

Beboere

Billedhuggeren og professor ved Kunstakademiet, J. A. Jerichau (1816-1883) boede her fra 1874 og frem til sin død. Han var fra 1846 gift med nedennævnte kunstmaler Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881).

Jerichau, J. A.

      J. A. Jerichau

 

Den polskfødte kunstmaler Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) boede her fra 1874 og frem til sin død. Hun var fra 1846 gift med ovennævnte billedhugger J. A. Jerichau (1816-1883).

    E. J. Baumann

 

Rudolph Striegler (1816-1876)

Elisabeth Jerichau Baumann (1816-1876)

Fotografi tilhørende Det Kongelige Bibliotek – public domain

 

Nedenfor præsenteres udvalgte værker af Elisabeth Jerichau Baumann:

Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881)

Moder Danmark

1851 – Ny Carlsberg Glyptotek – public domain

 

Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881)

H. C. Andersen læser historien om Engelen

1862 – H. C. Andersens Hus, Odens Bys Museer – public domain

 

Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881)

Grevinde Danner

1856 – privateje – public domain

 

Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881)

Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau, kunstnerens ægtefælle

1846 –  Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881=

En såret dansk kriger

1865 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881)

Brødrene Grimm

ca. 1855 – Staatliche Museen zu Berlin – public domain

 

Billedhuggeren, professor Theobald Stein (1829-1901) boede her fra 1892 og frem til sin død. 

    Theobald Stein

 

Fra 1902 til 1905 boede kunstmaleren og professor August Jerndorff (1846-1906) her i nr.9.

Efter sin konfirmation kom han i malerlære hos malermesteren Carl Bernhard Lübschitz, hvor han var i to år. Det var ønsket om at blive egentlig kunstmaler, der førte ham til tegneskolen på Teknisk Institut, hvorfra han blev dimitteret i 1863 og efterfølgende kom på Kunstakademiet.

I 1868 fik han afgangsbevis som maler og virkede i karrieren med landskabsmotiver og kristne motiver, men det er som portrætmaler, at Jerndorff vil blive husket. I 1891 fik han en titulær titel som professor, men et egentlig professorat fik han først i 1901.

Den 1.maj 1905 flyttede han herfra til Nyhavn 63, st.

  August Jerndorff

 

Et udvalg af Jerndorffs værker ses herunder:

 

August Jerndorff (1846-1906)

J. B. S. Estrup

1895 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

August Jerndorff (1846-1906)

Brygger J. C. Jacobsen

1886 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot  – public domain

 

August Jerndorff (1846-1906)

Japetus Steenstrup

1885 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

August Jerndorff (1846-1906)

Skuespilleren Peter Jerndorff og hans hustru Amalie

1890 – public domain

 

August Jerndorff (1846-1906) – fuldført af Frants Henningsen (1850-1908) efter Jerndorffs død

Et møde mellem finansmænd om danske foretagender i Østen

1904-1906 – public domain

Maleriet viser bestyrelsen for ØK der er samlet hos direktøren for Landmandsbanken (i dag Danske Bank) Isak Glückstadt (1839-1910), der ses til venstre. Nummer to fra venstre er H.N. Andersen (1852-1937) som var grundlæggeren af ØK og som nummer tre er det admiralen, politikeren og forretningsmanden Andreas du Plessis de Richelieu (1852-1932). Nummer to fra højre er direktøren for Privatbanken (i dag Nordea) Axel Heide (1861-1915) og yderst til højre er det professoren, konseilspræsident Johan Henrik Deuntzer (1845-1918).

 

August Jerndorff (1846-1906)

Peter Henrik Claude du Plat

1885 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

August Jerndorff (1846-1906)

Olaf Rye

1895 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Billedhuggeren Einar Utzon-Franck (1888-1955) boede her fra 1920 og frem til sin død i 1955. 

Utzon-Franck, Einar

Einar Utzon-Franck

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk