Strandgade 44-44a-i

Irgens Gård – tidl. Artillerikasernen

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: ca.1664

Matrikelnummer: 36, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: / Sven Felding


Beskrivelse

Strandgade 44a-b-h kaldes både Irgens Gård samt Den Gamle Artillerikaserne, der blev opført i midten af 1660erne. Dette store kompleks omfatter de to forhuse mod Strandgade, et forhus mod Bådsmandsstræde, forhus, sidehus og pakhus samt huset i gården.

 

Arkitekt Sven Felding (f. 1944) restaurerede og ombyggede ejendommen i 1984, hvilket Københavns Kommune lod præmiere i 1985.

 

 

Beboere

Peter Borre (1720-1789) – der var sukkerraffinadør – havde her bolig fra 1770 til 1782.

 

Den senere krigsminister C. von Lundbye (1812-1873), der i vejviserne benævnes som Premier-Lieutenant ved Artilleriet boede her omkring 1844.

 

Billede af C. von Lundbye i forbindelse med en mindeartikel

Illustreret Tidende nr.694, 12.januar 1873

 

 

Virksomheder

Militæret overtog Irgens gård og indrettede den til Christianshavns første kaserne – kaldet Artillerikasernen.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.272).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927 (s.36).

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.247-249).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk