Øster Voldgade 4a

Rosenborg Slot, Portbygningen, Kommandantbygningen m.fl.

 

                   

 


Opført: 1606ff

Matrikelnummer: 491, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Hans van Steenwinckel den Yngre


Beskrivelse

I begyndelsen af 1606 købte Christian IV (1577-1648) en større mængde privathaver (ca.40) udenfor Københavns volde og lod dem det følgende år sammenlægge til det man først fra 1664 kendes under navnet Kongens Have, ligesom han allerede i marts 1606 kunne påbegynde opførelsen af Rosenborg. 

 

Wilhelm Marstrand

Planen til Børsen forevises Chr. 4. i audienssalen på Rosenborg

1860, Statens Museum for Kunst – www.smk.dk – public domain

 

Rosenborg stod færdigt i 1607, som et to etager højt hus (slottets sydlige del) og 1613-15 forlængedes slottet i retning mod Kongens Have. Efter flere forskellige tilbygninger fik Rosenborg Slot først sit navn i 1624 og fra 1634 har det stort set haft det udseende, som vi kender i dag. Slottet er i nederlandsk renæssance (se eksempler som Børsen og Amagertorv 6). Christian IV fik et efter tiden moderne slot, der indrettedes med bl.a. toiletter og bad. Endvidere blev der lejlighedsvis spillet musik fra kælderen, der via sindrige konstruktioner kunne høres oppe i Vinterstuen.

Matriklen rummer ikke kun Rosenborg men også Atelierbygningen (1936), Varmecentralen (1886), Materialehuset (1999), Portbygningen (1616/1623), Kustodeboligen (1763), Kommandantbygningen (1763) og Traktørstedet (1922/1997).

 

Rosenborg med Livgardens Kaserne der anes til venstre

Foto fra marts 2014

 

 

Fra Kongens Have fører Grønnebroen de besøgende over mod Rosenborg

Billeder følger senest i september 2024

 

 

Rosenborgs gavl og lange karnapper ud for Grønnebroen

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Går man venstre om slottet fra Grønnebroen tager facaden sig således ud

Foto fra april 2014

 

Her ses trappetårnet mod Gothersgade og bagest anes Portbygningen

Foto fra april 2014

 

Trappetårnet blev forhøjet og fik et nyt spir i årene 1613-1615

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Trappetårnets facade

Foto fra april 2014

 

Trappetårnet ses her med Kongens Have yderst til højre

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Her er vi fremme ved endegavlen over for Portbygningen;

bemærk de karakteristiske sandstenskarnapper

Foto fra april 2014

 

Rosenborgs lange facade i retning mod Sølvgade;

Portbygningen t.h. er lige så gammel som slottet

Foto fra april 2014

 

Det ottekantede tårn som er nedgangen til bl.a. kronjuvelerne blev opført i 1633-1634

og tilskrives kongelig bygmester Hans van Steenwinckel den Yngre (1587-1639);

selve murerarbejdet blev dog udført af murermester Jørgen Thimand / Tidemand 

Foto fra april 2014

 

Rosenborg set fra Rosenhaven/Dronningehaven i Kongens Have

Foto fra marts 2014

 

Den lille kældernedgang fører til kronjuvelerne; hermed slutter turen rundt om Rosenborg

Foto fra april 2014

 

Thorald Læssøe

Rosenborg Slot

1842 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

I 2021 indsættes her billeder til følgende tekster:

Ved overgangen fra den firkantede til den ottekantede ses på tårnhjørnerne fire siddende figurer, der sandsynligvis udførtes af Lorents Grösen (). 

Det var i en af voldgravene at Frantz Rantzau (1604-1632) – en svigersøn til kong Christian IV (1577-1648) – gled ned af de sneklædte volde, hvor han faldt i og druknede i beruset tilstand den 5.november 1632.

Arkitekten og byplanlæggeren Ferdinand Meldahl (1827-1908) restaurerede slottet 1867-1870 og lod ved den lejlighed to hoveder opsætte; nemlig et af Voltaire og et af ham selv!

En noget dyster historie var sortmalingen i nogle af slottets gemakker i sorgen over den udvalgte prins Christians død i 1647. Det var kong Christian IV der selv iværksatte denne sorgens udtryk, der faktisk først blev fjernet omkring nytåret til 1649.

 

Porten ved Østervold blev i 1672 opført af Lambert van Haven (1630-1695).

Billeder af porten følger senest i september 2024

 

Murpillerne ved Grønnebro med Rosenborg i baggrunden.

De små børnefigurer er Herkules og Mars der udførtes ca. 1686 af C. A. L`Amoureux

Billede fra bogen “Rosenborg og lysthusene i Kongens Have” af Bering Liisberg, 1914

 

 

Fra 1763 står den med gademuren sammenbyggede Kustodebygning der oprindelig var opført som stald for kommandantens hestehold.

 

Billeder af Kustodebygningen følger senest i september 2024

 

 

Materialehuset blev opført i 1999 og rummer maskiner til brug for vedligeholdelsen af slottet og Kongens Have.

 

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

 

Atelierhuset blev opført i 1936 og er bygget i et plan med en bred kvist på husets midte. Til de værdigt trængende er der toiletter i bygningen.

 

Foto fra april 2014

 

 

Traktørstedet blev opført i 1922 med en ombygning fra 1997, som er vendt mod Rosenborg.

 

Traktørstedet med tilbygningen t.v. (1997) og den oprindelige længe t.h. (1922)

Billeder af Traktørstedet følger senest i september 2024

 

 

Portbygningen står i en slags renæssancestil og består af et sandstensbeklædt (fra Gotland) porttårn fra 1616, der omkring 1623 blev udvidet med sidefløje i henholdsvis røde og gule teglsten. Huset ligger forskudt i forhold til Rosenborgs akse, hvilket skyldes at det blev bygget i forhold til det oprindelige Rosenborg, hvor gavlen lå midt for Portbygningen.

 

Rosenborg var oprindelig omgivet af volde og bastioner og eneste adgang hertil var via Portbygningen

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Set gennem porten mod Øster Voldgade

Foto fra april 2014

 

 

Portbygningen med porten i retning mod Øster Voldgade

Billede fra bogen “Rosenborg og lysthusene i Kongens Have” af Bering Liisberg, 1914

Billedet følger i september 2024

 

 

Foto fra april 2014

 

 

Portbygningen set fra Øster Voldgade mod Rosenborg

Billede fra bogen “Rosenborg og lysthusene i Kongens Have” af Bering Liisberg, 1914

Billedet følger i september 2024

 

Peter Tom-Petersen (1861-1926)

Ved Rosenborg Slot

1907 – public domain

 

 

Kommandantboligen/direktørboligen er fra årene 1760-1763 og blev opført af Jacob Fortling (1711-1761). Der er kælder, stueetage samt en udnyttet tagetage. Huset er nu en del af museet.

 

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Foto fra april 2014

 

Omgivet af voldgrave ses Rosenborg her på et kort fra 1757. Gothersgade ses øverst og nederst anes Sølvgade

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 

 

Beboere

Christian IV (1577-1648) benyttede Rosenborg som sin foretrukne residens og døde faktisk her (i Vinterstuen) den 28.februar 1648.

 

Den sidste konge som havde residens på Rosenborg var kong Frederik IV (1671-1730), der også udviste stor interesse for Kongens Have. 

 

Som inspektør ved Rosenborg-samlingerne fra 1858 og til sin død i 1885 havde J. J. A. Worsaae (1821-1885) sin tjenestebolig i direktørboligen.

Han regnes for grundlæggeren af den videnskabelige arkæologi og blev højt værdsat for sine udgravninger samt videnskabelige bøger og som initiativtager til registrering af danske historiske og forhistoriske mindesmærker, blev der under Worsaaes ledelse udarbejdet et grundlag for fredning af danske kulturminder.

Han blev i 1843 assistent ved Oldnordisk Museum, som var ledet af Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), hvis Treperiodesystem blev videreudviklet af Worsaae til bl.a. en tredeling af Jernalderen samt en opdeling af stenalderen i henholdsvis Yngre og Ældre.

Det faglige højdepunkt kom i 1850 da han ved Mejlgård på Djursland, konstaterede dynger af skaller fra især skaldyr som østers, muslinger og snegle. Her konkluderede Worsaae at der i Danmark havde været bopladser i en tid, som gik forud for de store stengrave. Fundet af skaldyngerne blev af zoologen Japetus Steenstrup (1813-1897) kaldet køkkenmøddinger og dette ord indgår nu i det arkæologiske sprog verden over.

    J. J. A. Worsaae

 

 

Virksomheder                    

Fra 1700-tallet virkede slottet delvist som kongens skat- og kunstkammer og siden 1838 har De Danske Kongers Kronologiske Samling (Rosenborgsamlingen) haft til huse på slottet, som et kulturhistorisk museum der beretter om danske kongers historie fra Christian IV (1577-1648) til Frederik VII (1808-1863). Det er her man kan opleve de uforgængelige kronjuveler og kronregalier.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978 (bind 1).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den danske arkitektur. Hovedredaktør: Anne Louise Sommer. Gyldendal. 2009 (s. 132-135).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 335-337).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Ny-København – byvandringer. Anker. Nyboder Boghandel. 1984.

Rosenborg og lysthusene i Kongens Have. Bering Liisberg. Vilhelm Trydes Boghandel. 1914.

Rosenborgs historie 1606-1634. Vilhelm Wanscher. Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. 1930.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

De Danske Kongers Kronologiske Samling (Rosenborg)

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

Rosenborg (Kongehusets egen hjemmeside)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk