Sankt Annæ Gade 29

Vor Frelser Kirke

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført:

Matrikelnummer: 275, Christianshavns Kvarter

Fredet: ????

Arkitekt: Lambert van Haven / Peder Malling / Andreas Clemmensen / Fogh & Følner


Beskrivelse

Tidligere lå her en trækirke, men bygget op i sandsten og blank mur står i dag Vor Frelser Kirke, der i årene 1682-1696 blev opført efter tegninger af generalbygmester Lambert van Haven (1630-1695). Indvielsen fandt sted 19.april 1696.

Frelser Kirke er karakteristisk med sit tårnspir, og dens snoede udvendige trappegang og øverst ses globen samt Kristusfiguren. Tårnet havde siden opførelsen stået uden spir, men hofbygmester Lauritz de Thurahs plan for spirets barokudformning blev imødekommet. Derefter kunne byggeriet endelig gå i gang og ifølge Thurah, var forbilledet selve snegletårnet på San Ivo i Rom. Indvielsen af spiret foregik 28.august 1752 med deltagelse af bl.a. Frederik V (1723-1766).

Universitetsarkitekten Peder Malling (1781-1865) restaurerede kirken i årene 1815-1818 og i 1896 forestod arkitekten Andreas Clemmensen (1852-1928) en restaurering af spiret.

Om spirets restaurering i årene 1992-1997 henvises til den udførlige beskrivelse i tidsskriftet Architectura, bind 22.

Nok en restaurering – denne gang af gulvet og i interiøret – blev foretaget i årene 2006-2009 under ledelse af Fogh & Følner Arkitektfirma A/S. Forårsaget af kirkens oprindelige opførsel på opfyldt grund har det gennem tiden medført flere sætningsskader, der med udbedringen samt et nyt gulv og ikke mindst en restaurering af inventaret gav kirkens indre et løft. Nævnes skal også monteringen af forsatsvinduer på de blyindfattede vinduespartier. Endelig blev kirken gjort handicaptilgængelig i form af em niveaufri adgang.

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 1

Kirkespiret har 147 trin og er så absolut et af Christianshavns vartegn

Postkort nr.36083 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1909

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 2

Postkort nr.530 udgivet af Stenders Forlag – ca.1910

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 3

Frelser Kirke

Postkort nr. 26 udgivet af Warburgs Kunstforlag – ca.1905

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 4

Kirken set fra Snorrebroen

Postkort nr.4028 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1939

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 5

Tårn og spir strækker sig hele 80 meter op

Postkort nr.143 udgivet af Johs. Brorsens Kunstforlag – ca.1940

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 6

Døbefonten

Postkort nr.353 udgivet af Fotografisk Forlag – ca.1920

 

Sankt Annæ Gade 29 - ældre postkort - 7

Kirkens indre bl.a. med prædikestolen fra 1773,

der blev udført efter tegninger af C.F. Harsdorff (1735-1799)

Postkort nr.356 udgivet af Fotografisk Forlag – ca.1920

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Architectura 22 – Arkiturhistorisk Årsskrift. Selskabet for arkitekturhistorie. 2000.

Arkitektur – 3-11. Red. Martin Keiding og Henrik Skou. Arkitektens Forlag. 2011 (s.82-83)

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978 (bind 1).

Danmarks Bygningskunst – fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.255-256).

Politikens bog om København. Claus Hagen Petersen. Politikens Forlag. 2004.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

Filmen Himmelstigen fra 1997 er en lille, spændende film om restaureringen (1992-1997) samt Thurahs liv og virke. Søg evt. på www.bibliotek.dk

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk