Proviantpassagen 5b

Proviantgården – Folketinget og Rigsarkivet

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1599-1605

Matrikelnummer: 106, Strand Kvarter

Fredet: ????

Arkitekt: G. E. Rosenberg


Beskrivelse

Med en hvælvet kælder samt fire etager står Proviantgården (kaldes også Provianthuset), der blev opført 1599-1605 på foranledning af Christian IV (1577-1648).

På en rejse i 1597 havde Christian IV set det dengang største tøjhusanlæg i Nordeuropa og besluttede, at København skulle have et tilsvarende og allerede i 1598 begyndte man udgravningen til krigshavnen (nu Bibliotekshaven) samt bl.a. opførelsen af Tøjhuset og Proviantgården.

Trappebygningen, der ses midt på huset, blev påbygget i 1772 under ledelse af G. E. Rosenberg (1739-1788) og her er nu fælles indgang til henholdsvis Rigsarkivet og Folketinget.

Proviantgården ramtes af brande i 1629, 1719 og senest 9.februar 1992.

 

 

Virksomheder                    

Proviantgården.

 

Geodætisk Institut blev i 1989 en del af Kort- og Matrikelstyrelsen og flyttede derefter til de nuværende lokaler på Rentemestervej i det københavnske nordvestkvarter.

 

Rigsarkivet.

 

Folketinget.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.291).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.303).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk