Øster Voldgade 2a-f

Livgardens Kaserne

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: ca.1670 / 1785-1786

Matrikelnummer: 493, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1932

Arkitekt: H. E. Peymann


Beskrivelse

Ved kongelig resolution af 11.december 1784 fra kronprinsen og senere kong Frederik VI (1768-1839) bestemtes det, at parterrehaven* mellem Rosenborg Slot og Gothersgade skulle udlægges til eksercerplads samt at den gamle orangeribygning fra ca.1670 – kaldet Laurierhuset – mod Østervold (nuværende Øster Voldgade) skulle udlægges til kaserne, hvad den siden har været. 

* Parterrehaven som lå hvor græsplænen og eksercerpladsen nu ligger, var en barokhave bl.a. med kongelige monogrammer som var klippet buksbom, ligesom der også var placeret fontæner

 

Den omtalte orangeribygning er fra 1670 og bestod oprindelig af en midterpavillon, der på hver side var forbundet med et langt væksthus. I 1709 blev de tre bygningsdele ombygget til ét langt hus og virkede som orangeri til ca. 1785.

 

Det var borgernes stigende uvilje mod at skulle indkvartere soldaterne i private hjem, der fik kongen til, at befale den gamle bygning ombygge til brug for Den Kongelige Livgarde. Ombygningen blev forestået af ingeniørkaptajnen og senere general H. E. Peymann (1735-1823). I 1845-1847 fik bygningen tilføjet en ekstra etage samt mandsardetage.

 

For at gøre Gothersgade bredere måtte man i begyndelsen af 1900-tallet fjerne to fag af kasernebygningen, hvilket set fra både et trafikalt og arkitektonisk henseende har været en god investering. Ved samme lejlighed opsattes den nuværende gitterport i 1930.

 

 

Virksomheder                    

Da ombygningen til kaserne var færdiggjort flyttede Den Kongelige Livgarde ind den 29.april 1786, hvor den siden har haft til huse. Livgardens personel er vokset med tiden og holder tillige til på Høvelte kaserne.

 

Eksercerpladsen – som mestendels er dækket af græs – har gennem tiden været benyttet til så forskellige begivenheder som ballonopstigninger, fodboldstævner, valghandlinger m.v.

 

Livgardens Historiske Samling ligger også på kasernen og udstiller Livgardens historie fra dets oprettelse i 1658 med våben, uniformer m.m. Se mere på deres hjemmeside

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.248-249).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.335).

Kongens Have. Godfred Hartmann. Forlaget Cicero. 4.udg. 1971.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Rosenborg og lysthusene i Kongens Have. Bering Liisberg. Vilhelm Trydes Boghandel. 1914.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

Livgardens Historiske Samling

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk