Børsgade 4-8 / Slotsholmsgade 1-3

C. F. Tietgens Hus (tidl. Privatbankens hovedsæde)

 

                   


Opført: 1901-1904

Matrikelnummer: 109, Strand Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Axel Berg


Beskrivelse

Privatbankens gamle hovedsæde er ikke den ægte renæssancevare, men fremstår dog i og med stil i forhold til naboen, Børsen. Denne fireetagers rektangulære bygning opførtes af Axel Berg (1856-1929) for Privatbanken i årene 1901-1904. Bygningen har facade i granit og bremersandsten med både barok- og renæssancemotiver og fuldendes mod havnen af den flotte tårnbygning samt det mægtige kobbertag.

 

Turen rundt om bygningen begynder ved tårnet tæt på Christians Brygge

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Et kig tilbage i retning mod Knippelsbro

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Et relief med Tietgen ses øverst på bygningen

Foto fra juli 2017

 

Her er vi fremme ved facadens slutning, hvor Slotsholmsgade anes til højre

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Et kig fra fodhøjde med bl.a. Udenrigsministeriet og Eigtveds Pakhus i baggrunden

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Gavlsiden over for Børsen

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

De nederste etager af gavlsiden med ministerialbygningen Tjæreborg i baggrunden

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Her er billedet taget fra Slotsholmsgade med Børsgade (t.v.)

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

På begge af bygningens lange sider ses navnet C. F. Tietgens Hus

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Et kig tilbage ned ad Slotsholmsgade

Foto fra juli 2017

 

 

Bygningens korte side foran Christians Brygge

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Slotsholmsgade (t.v.) og Knippelsbro (t.h.)

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

 

Postkort med C. F. Tietgens Hus

 

Børsgade 4-8 - Slotsholmsgade 1-3 - postkort 4

Ejendommen set fra Havnegade

Postkort nr.262 udgivet af W.K.F. – ca.1915

 

Børsgade 4-8 - Slotsholmsgade 1-3 - postkort 2

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1908

 

Børsgade 4-8 - Slotsholmsgade 1-3 - postkort 3

Privatbankens bygning

Postkort nr.1442 udgivet af C. Stender – ca.1910

 

Børsgade 4-8 - Slotsholmsgade 1-3 - postkort 1

Knippelsbro

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1905

Ejendommen set fra den gamle Knippelsbro, der forbandt

Slotsholmsgade med den nu forsvundne Brogade på Christianshavn

 

Børsgade 4-8 - Slotsholmsgade 1-3 - postkort 5

Ejendommens gavl set fra Christianshavn – Christiansborg ses i baggrunden

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1935

Bemærk Knippelsbro er blevet flyttet over til sin nuværende forbindelse via Børsgade

 

 

Den nuværende bygning fra 1904 afløste De seks søstre (Nybørs), som var seks rækkehuse opført i 1650 af Henrik Müller. Blandt beboerne var Regine Olsen (1822-1904), som boede der mens hun var forlovet med forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855). Mere herom kan læses i Nørregaard-Nielsens bog Kongens København.

 

Børsgade 4-8 - Slotsholmsgade 1-3 - postkort 6

De seks Søstre

Postkort nr.516 udgivet af Frits Benzen – ca.1900

 

 

Beboere

Juristen og erhvervsmanden Axel Heide (1861-1915) boede i ejendommen fra 1910 til 1914.

Efter en lang årrække som fuldmægtig i henholdsvis Københavns Søndre Birk og Frederiksberg Birk, tiltrådte han 1.januar 1897 som 2. direktør i Privatbanken (nu en del af Nordea) og sad som sådan frem til sin død. Selv havde han i 1895 stiftet Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank A/S (nu en del af Danske Bank), hvis direktør han var frem til sin ansættelse i Privatbanken.

Heide var var en ledende skikkelse i det københavnske erhvervsliv og bl.a. medlem af bestyrelsen i ØK, som han var medstifter af i 1897.

I 1899 repræsenterede han arbejdsgiversiden i forbindelse med Septemberforliget, der afsluttede Danmarks mest omfattende arbejdskamp. Forliget blev “grundloven” for det danske arbejdsmarked og er det stadig, bl.a. med principperne om at arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet samt at arbejdstagerne kan organisere sig.

Absalon-statuen på Højbro Plads blev rejst i 1902 på initiativ af Axel Heide.

        Axel Heide

 

August Jerndorff (1846-1906) der døde og maleriet fuldførtes derfor af Frants Henningsen (1850-1908)

Et møde mellem finansmænd om danske foretagender i Østen

Maleri fra 1904-1906 – public domain

Maleriet viser bestyrelsen for ØK der er samlet hos direktøren for Landmandsbanken (i dag Danske Bank) Isak Glückstadt (1839-1910), der ses til venstre. Nummer to fra venstre er H.N. Andersen (1852-1937) som var grundlæggeren af ØK og som nummer tre er det admiralen, politikeren og forretningsmanden Andreas du Plessis de Richelieu (1852-1932). Nummer to fra højre er direktøren for Privatbanken (i dag Nordea) Axel Heide (1861-1915) og yderst til højre er det professoren, konseilspræsident Johan Henrik Deuntzer (1845-1918).

 

 

Virksomheder

Fra ejendommen blev opført i 1904 og frem til midten af 1990erne lå Privatbankens hovedsæde her. Banken blev omkring 2000 fusioneret til Nordea, der har sit danske hovedsæde i Knippelsbrogade på Christianshavn.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.225).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 63).

Kongens København. En Guldaldermosaik. Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Gyldendal. 1985.

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996 (bind 1). 

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk