Amaliegade 42 / Toldbodgade 95

Jan von Ostens Gård

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1756-1760

Matrikelnummer: 130, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: Peter Hersleb Classen / Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Nr. 40 og 42 blev bygget sammen med fælles facade og blev af Nicolai Eigtved (1701-1754) påbegyndt i årene 1752-1754 for i 1756, at blive fuldført for tømmerhandler Jan von Osten.

Billedtekst: bemærk den flotte rokokokartouche i gavlfeltet.

 

Om forhuset foreligger der for øjeblikket hverken billeder eller oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

Sidehuset samt den lave bagbygning med de to vognporte er ligeledes fra årene 1752-1756, men yderligere oplysninger om disse foreligger endnu ikke (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Industrimanden J. F. Classen (1725-1792) boede i nr.40-42 i årene 1770-1792.

 

Fra 1780-1783 var agent Conrad Caspar Hauser (1743-1823) blandt ejendommens beboere i Amaliegade 40-42. Det er efter ham, at både Hausergade og Hauser Plads har fået sine navne.

Hauser, Conrad

     C. C. Hauser

 

Blandt sin tids mægtigste embedsmænd var Frederik Julius Kaas (1758-1827), der boede på adressen Amaliegade 40-42 i de politisk og økonomisk turbulente år fra 1812 til 1820.

Han blev jurist i 1782 og var i perioden 1783-1802 i Norge, hvor han bestred embeder som bl.a. assessor, generalauditør, lagmand og stiftamtmand. Hjemvendt til København blev han justitiarius i Højesteret og var fra 1804 chef for Danske Kancelli.

Blandt flere af Kaas´ rejser kan nævnes besøget i Paris i 1811, hvor han lykønskede selveste Napoleon i forbindelse med dennes nyfødte søn og hvor han med franskmændene forhandlede forskellige forhold vedrørende Englandskrigene.

Frem til sin død var han justitsminister 1813 og fra 1814 medlem af gehejmestatsrådet. Den største af Kaas´ bedrifter er dog skoleloven (Almueskoleloven) af 1814, hvor undervisningspligten blev indført og altså har været gældende i over 200 år. Undervisningspligten (ikke skolepligt) er skrevet ind som grundlovens paragraf 76.

        F. J. Kaas

 

Politikeren og baronen Carl Blixen-Finecke (1822-1873) var ifølge vejviseren bosiddende her omkring 1853.

Blixen-Finecke, Carl Frederik Axel Bror

    Blixen-Finecke

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 19-20).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 23).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 31).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk