Strandgade 27b

Gammel Dok

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1882

Matrikelnummer: 30, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: H. C. Scharling / Erik Møllers Tegnestue


Beskrivelse

Dette store pakhus med gavlen vendt mod havnen blev i 1882 opført i to etager for De Forenede Oplagspladser og Værfter i Kjøbenhavn af arkitekten H. C. Scharling (????). Omkring 1920 blev huset forhøjet med yderligere en etage og det hidtidige lave tag blev erstattet af det store tegltag.

Via Erik Møllers Tegnestue gennemgik denne 26 meter brede bygning i 1985 en respektfuld restaurering under ledelse af Jens Fredslund (f.1945) og blev indrettet til udstillingscenter for arkitektur samt til hjemstedet for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, hvor kunstnere kan boltre sig til løsning af særlige opgaver. De to glaskarnapper stammer ligeledes fra 1985 i forbindelse med den da igangværende restaurering.

Gammel Dok har sit navn efter den tørdok der lå mellem pakhuset og Eigtveds Pakhus.

 

 

Virksomheder                    

Statens Værksteder for Kunst har siden 1986 haft til huse her i Gammel Dok (mod Strandgade). Læs mere på deres hjemmeside www.svkh.dk samt i Peter Michael Hornung og Marianne Grøndahls bog Skaberrum. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 2002-2005. Aristo Bogforlag. 2005.

 

Dansk Arkitektur Center  (DAC) er den institution som bor på adressen (mod vandet). Læs mere på deres hjemmeside www.dac.dk

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gammel Dok. Kai Christensen m.fl. Boligministeriet. 1986.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.221-222). 

Skaberrum. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 2002-2005. M. Grøndahl og P. M. Hornung. Aristo Bogforlag. 2005.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

www.dac.dk

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

www.svkh.dk

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk