Strandgade 38-38a-h

Gerlings Gård

 

                   


Opført: 1688

Matrikelnummer: 38b, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ????


Beskrivelse

Strandgade 38 blev opført i 1688 som forhus og et dermed sammenbygget sidehus; begge blev fredet i 1918. Ejendommen kaldes også Gerlings Gård:

 

 

Som det også fremgår af facaden opførtes huset i 1688.

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

    

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

 

Det med forhuset sammenbyggede sidehus blev opført i 1688.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Officeren og kunstmaleren Sophus Peter Lassenius Schack (1811-1864) boede her ad flere omgange; henholdsvis 1836-1837, 1839-1840 og 1842.

Den militære løbebane begyndte allerede i 1821, hvor han som 10-årig blev landkadet, sekondløjtnant i 1830 og premierløjtnant 1839 for så i 1842 at blive afskediget. Dog vendte han tilbage i 1848, hvor han deltog i Treårskrigen og fik rang af kaptajn i 1850.

I 1860 udnævntes han til kaptajnvagtmester i Rendsborg, hvor han forfremmedes til major. Krigen i 1864 deltog han som bataljonskommandør i slaget ved Dybbøl, men blev hårdt såret og blev flyttet til København, hvor han døde få dage efter.

Det var som kunstmaler, at Schack blev et navn, hvor han gjorde sig gældende med både portræt- og genrebilleder. Han gjorde flere studier ved Kunstakademiet i perioden 1835-1840 og modtog ad flere omgange privatundervisning af  C. W. Eckersberg (1783-1853), der siden 1818 havde professor ved Kunstakademiet. Schack modtog den lille sølvmedalje i 1839 og den store sølvmedalje i 1840.

     S. P. L. Schack

 

Et lille udvalg af Schacks malerier vises herunder:

Sophus Schack (1811-1864)

Fattige børn synger i en gård en vinterdag

1838 – Thorvaldsens Museum – public domain

 

Sophus Schack (1811-1864)

Søbysøgaard set fra Nørre Søby Kirke

årstal ikke angivet – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk