Strandgade 38-38a-h

Gerlings Gård

 

                   


Opført: 1688

Matrikelnummer: 38b, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ????


Beskrivelse

Strandgade 38 blev opført i 1688 som forhus og et dermed sammenbygget sidehus; begge blev fredet i 1918. Ejendommen kaldes også Gerlings Gård:

 

 

Som det også fremgår af facaden opførtes huset i 1688.

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

    

Foto fra august 2011

 

Foto fra august 2011

 

 

Det med forhuset sammenbyggede sidehus blev opført i 1688.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 5.juni 2017).

 

 

Beboere

Officeren og kunstmaleren Sophus Peter Lassenius Schack (1811-1864) boede her ad flere omgange; henholdsvis 1836-1837, 1839-1840 og 1842. Det var som kunstmaler, at Schack blev et navn, hvor han gjorde sig gældende med sine portrætbilleder.

     S. P. L. Schack

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk