Rådhuspladsen 35-37 / Vester Voldgade 33 / Vestergade 22-28

Politikens Hus

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1796-1799 / 1896 / 1904-1907 / 1934-1937

Matrikelnummer: 244, Nørre Kvarter

Fredet: 1939 / 1959

Arkitekt: Philip Smidth / Emanuel Monberg & Axel Maar


Beskrivelse

Matriklen består af flere ejendomme, der hver især ses beskrevet nedenfor:

 

 

Vestergade 22 blev opført 1797-1799 som Farvergården for farver Bjørn og senere under samme navn et af Vestergades dengang mange gæstgiverier. Huset er på syv fag og har kælder samt tre etager. Fredet i 1959.

Billedtekst: I gården står en skulpturel bænk omkring et platantræ. Bænken er udført af kunstneren Henrik Have (1946-2014).

 

 

Vestergade 24 blev opført 1797 med kælder og tre etager for værtshusholder Nicolaj Berthelsen. Huset er på fem fag og på hver side af gavlkvisten ses en tofagskvist. Ejendommen led delvis skade under Københavns Bombardement i 1807. Huset blev fredet i 1959.

Billedtekst: Frisen består af hulkehler samt tre rosetter.

                      Gadedøren har et kunstfærdigt sprosseværk.

 

 

Vestergade 26 blev opført i årene 1796-1797 med kælder og tre etager for madame Margrethe Cathrine Berg. Huset er opført over syv fag. Fredet i 1939.

Billedtekst: Bemærk frisen mellem anden og tredje etage.

 

 

Vestergade 28 / Rådhuspladsen 37 blev for Politikens Hus opført 1896 af arkitekt Philip Smidth (1855-1938).

På Oehlenschlägers 85 års dødsdag den 20 januar 1935 afsløredes mindetavlen på facaden til Vestergade. Den er desværre ramt af følgerne af hovedstadens trafikale miljø og kunne ærligt talt godt trænge til en opfriskning! På grunden lå tidligere Farvergården, hvor digteren han boede i en kort årrække og her skrev Guldhornene, Sankt Hans Aftenspil og Aladdin.

Billedtekst: Mindetavle over Adam Oehlenschläger. Nederst et guldhorn i broncerelief. Tavlen afsløredes den 20.januar 1936.

 

Rådhuspladsen 35-37 - Vester Voldgade 33 - Vestergade 22-28 - 29 - ældre postkort

Hele matriklens kompleks kaldes Politikens Hus – Vestergade 28/ Rådhuspladsen 37 ses på hjørnet

Postkort fra ca.1930

 

Politikens Hus med sikring af vinduer under besættelsen

Postkort ikke afsendt

 

 

Rådhuspladsen 35 blev i årene 1904-1907 opført af arkitekten Phillip Smidth (1855-1938) for A/S Ferrum. Den da stærkt ekspanderende Politiken købte ejendommen i 1912.

 

 

Vester Voldgade 33 er en tilbygning i funkisstil. Den blev bygget 1934-1937 og skyldes arkitekterne Emanuel Monberg (1877-1938) og Axel Maar (1888-1978).

 

 

Beboere

Vestergade 22

A. S. Ørsted (1778-1860) var en af sin tids mest ansete jurister og boede på førstesalen 1805-1814 med sin hustru og børn. Han skrev juridiske afhandlinger på samlebånd og betegnedes af mange som grundlægger af den moderne retsvidenskab. Som embedsmand var han vellidt og respekteret; han var dommer i Hof- og Stadsretten fra 1801 og gjorde siden tjeneste i Danske Kancelli fra 1812 til 1848.

Politisk slog han også på tromme idet han som tilhænger af enevælden og modstander af Ejderpolitikken stemte imod grundloven i 1849. I april 1853 efterfulgte han C. A. Bluhme (1794-1866) som premierminister, men regeringen var ingen succes, mest p. g. a. regeringens fremfærd over for de Nationalliberale, som stod Frederik den VII (1808-1863) nær.

Ørsted trak sig helt fra politik da hans regering blev afskediget i december 1854. I 1847 tildeltes han den for almindelige borgere så usædvanlige Elefantorden. Ørsted var gift med Adam Oehlenschlägers smukke søster – Sophie Oehlenschläger (1782-1818) – og i deres hjem afholdt de (i pagt med tiden) litterær salon for tidens skønånder heriblandt digteren Jens Baggesen (1764-1826), der vedholdende gjorde kur til hende – dog uden resultat!

Sophie Ørsted døde her den 9.februar 1818 – blot 36 år gammel.

       A. S. Ørsted

 

Officeren B. C. M. Aarøe (1828-1886) boede her omkring 1868.

     B. C. M. Aarøe

 

 

Vestergade 26

I vejviserne for 1887-1889 ses den senere justitsminister Peter Adler Alberti (1851-1932) blandt beboerne her i nr.26, hvor han boede på 2.sal.

Alberti, P. A.

      P. A. Alberti

 

 

Virksomheder

Politiken/Ekstra Bladet har siden 1912 haft til huse her på hjørnet. Politikens succes medførte at lokalerne i Integade (hvor nu Magasins torv nu ligger) var blevet for små og man købte derfor først hjørneejendommen og senere naboejendomme.

 

I hjørneejendommen havde Landmandsbanken (i dag Danske Bank) i mange år en filial, hvor boghandelen nu ligger.

 

Boghallen som boghandelen hedder begyndte i 1919 som kiosk i stueetagen, men har udviklet sig til en velassorteret forretning. I tilknytning til Boghallen lå tidligere et antikvariat i kælderen, men det lukkede omkring 2000.

 

På førstesalen lå tidligere en thesalon, der blev drevet af forfatterinden til bogen Takt og Tone, Emma Gad (1852-1921). En hjemmeside der bærer hendes navn rummer både lyd- og filmoptagelser af og med hende. Se mere på www.emmagad.dk

 

Omkring 1930 lå en østersrestauranten Apollo i nr.24.

 

Rådhuspladsen 35-37 - Vester Voldgade 33 - Vestergade 22-28 - 30 - ældre postkort

Apollo Østers-Restaurant i Vestergade 24

Postkort udgivet af Chr.Cato – ikke afsendt – ca.1930

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 85-86).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.242-243).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 253 og 321).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.166-171).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Politikens Hus – bladhus og billedkunst. Henrik Sten Møller og Peter Michael Hornung. Politiken-Fonden. 1994.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

www.emmagad.dk

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk