Kongens Nytorv 2

Det Kanneworffske Hus   

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1600-tallet med senere ombygninger

Matrikelnummer: 204, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne gamle købmandsgård har sine rødder i 1600-tallet, men blev i årene 1782-1791 (da det stod som et toeetagers hus) ombygget til sin nuværende skikkelse af ejeren isenkræmmer A. L. Pram, der gav huset sin fjerde etage samt mansardtag. Lærredshandler Lars Kanneworff købte ejendommen i 1836, i hvis slægt den var til op i 1900-tallet.

I 1904 blev indgangen flyttet til Bredgade med lisener og balustre, mens kælderbeværtningen Sumpen samtidigt blev lukket. Dette spøjse hus har fire fag mod Bredgade, tre fag mod Kongens Nytorv samt to fag mod Store Strandstræde.

 

 

Martinus Rørbye (1803-1848)

Parti fra Kgs. Nytorv

Fra perioden 1841-1847 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Her ses fra venstre Niels Juels Palæ, Bredgade, Kanneworffs Hus, Store Strandstræde, Nyhavn og Charlottenborg

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 22-23).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 29). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 52).

Ny-København – byvandringer. Anker. Nyboder Boghandel. 1984.

Bogen om Kanneworffs Hus.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Slots- og Kulturstyrelsen – Kongens Nytorv 2

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk