Store Kannikestræde 10-10a

Admiral Gjeddes Gård

 

store-kannikestraede-10-lille-tv                    store-kannikestraede-10-lille-th


Opført: 1730erne-1740erne

Matrikelnummer: 45, Klædebo Kvarter

Fredet: 1926

Arkitekt: ukendt / Carl Petersen & Hans Henrik Koch


Beskrivelse

Matriklen består af forhuse, sidehus og baghus samt det sammenbyggede tværhus:

 

 

Forhuset er på syv fag og rummer kælder samt to etager. Facaden topper med en stor gavlkvist over fem fag.

 

store-kannikestraede-10-1

Foto fra april 2009

 

store-kannikestraede-10-2

Foto fra april 2009

 

store-kannikestraede-10-3

Foto fra april 2009

 

store-kannikestraede-10-4

Foto fra april 2009

 

 

Sidehuset til højre i gården er på 12 fag og fordeler sig med kælder samt to etager samt mandsardetage. Oprindelig var huset kun i en etage. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Det to etager høje tværhus er bygget over seks fag og med en port omtrent i midten. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Baghuset i bindingsværk er fra mellem 1737 og 1748 og blev bygget for etatsråd Bing. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Til venstre i gården ses bagsiden af havepavillonen fra Borchs Kollegium. På facaden mod gården står en lille hyggelig fontæne, og over den en tavle, der fortæller om ejendommens historie. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Hele komplekset blev i 1918 restaureret af arkitekterne Carl Petersen (1874-1923) og Hans Henrik Koch (1873-1922). For dette arbejde præmierede Københavns Kommune i 1922.

 

 

store-kannikestraede-10-postkort-fra-ca-1930

Postkort nr.183 udgivet af A. Vincents Forlag – ca.1930

 

Admiral Gjeddes Gaard

 Postkort nr.184 udgivet af Alex Vincents Forlag – ikke afsendt

 

 

Beboere

I 1852 boede Hans Egede Schack (1820-1859) her i Admiral Gjeddes Gård.

Han var aktiv ved Hippodrom-møderne i marts 1848 og senere på året som frivillig i Treårskrigen. Schack blev indvalgt i Den Grundlovgivende Rigsforsamling i 1848 og blev i 1850 medlem af Folketinget hvor han sad til 1853, stærkt optaget af udformningen af det offentlige lønnings- og pensionsvæsen.

Året efter blev han sekretær i Landstinget og fra 1856 og til sin død var han sekretær for konseilspræsidenterne P. G. Bang (1797-1861), C.G. Andræ (1812-1893) samt C. C. Hall (1812-1888).

Dog er det med romanen Fantasterne, at man i eftertiden husker Hans Egede Schack. Den udkom i december 1857 og er en interessant psykologisk skildring af tre drenge, Conrad (fortælleren), Thomas og Christian, som alle på forskellig vis i voksenlivet mærkes af barndommens vilde fantasier.

Hans Egede Schack var svoger til politikeren og matematikeren C. G. Andræ, hos hvem han i 1850 besøgte hver torsdag sammen med politikerne A. F. Krieger (1817-1893) og C. C. Hall (1812-1888).

Schack, Hans Egede

Hans Egede Schack

 

Virksomheder                    

En H. J. Klemp drev omkring 1800 en privatskole, der fik en levetid på godt fire år. I 1810 grundlagde han Københavns første handelsskole på adressen Sankt Annæ Plads 10, der også fik en kort levetid.

 

Det var herinde at bryllupsmiddagen blev holdt i forbindelse med giftermålet mellem politikeren Thorvald Stauning (1873-1942) og Olga Kofod-Hansen (1883-1970) i 1922.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.69-70).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.174).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.208).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag,  2.udgave. 1968 (bind 1, s.274).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.33, 44, 70, 79 og 198).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.76-77).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Mit København. Carl Clemmensen. H. Hirschsprungs Forlag. 1939.

Nye krøniker fra det gamle København. M. Vogelius. J. H. Schultz Forlag. 1927.

Stauning. Hans Lyngby Jepsen.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk