Børsgade 2

Børsen

 

                   


Opført: 1619-1625

Matrikelnummer: 61, Strand Kvarter

Fredet: 1856

Arkitekt: Lorenz Steenwinckel & Hans Steenwinckel den Yngre / C. F. Harsdorff / Boye Junge


Beskrivelse

Den 126 meter lange og 19 meter brede bygning i nederlandsk renæssance – Børsen – blev for Christian IV (1577-1648) opført i årene 1619-1625 på en smal dæmning af de to brødre, bygmestrene Lorenz Steenwinckel (1585 – tidligst 1619) og Hans Steenwinckel den Yngre (1587-1639).

I årene 1624-1625 blev bygningen forsynet med sit tårn og det berømte spir efter tegninger af Ludvig Heidritter.  Tårnet er inklusive spiret i alt 54 meter højt og spiret er iøjnefaldende med sine fire drager, der sammenfletter halerne. Facaden mod Børsgade blev ved samme lejlighed påbygget med ni gavle.

 

Wilhelm Marstrand

Planen til Børsen forevises Chr. 4. i audienssalen på Rosenborg

1860 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Sidenhen er Børsen flere gange blevet renoveret. Nicolai Eigtved (1701-1754) lod eksempelvis i 1745 børsrampen ombygge til sin nuværende skikkelse. Den christianshavnske storkøbmand Andreas Bjørn (1703-1750) skænkede de to Merkur- og Neptunstatuer ved rampen, der dog er kopier af de oprindelige statuer, som var udført af billedhuggeren J. C. Petzold (1708-1762).

Arkitekten C. F. Harsdorff (1735-1799) restaurerede Børsen i årene 1775-1777, hvor han lod hoftømrermester Boye Junge (1735-1807) nedtage det gamle faldefærdige dragespir og erstattede det med det nuværende, som vi kan nyde synet af i dag. Det oprindelige spir var beklædt med bly, men Junge lod sit dragespir beklæde med kobber.

 

Børsen var den første fredede bygning i Danmark idet Grosserer-Societetet

blev underlagt særlige fredningsbestemmelser ved overtagelsen af bygningen i 1855

Foto fra juli 2017

 

Neptun

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Merkur

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

…og lad os så komme op til Børsen!

 

En lang brostensbelagt rampe fører op til Børsen

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Over hovedportalen mod Slotspladsen ses en tavle

med latinsk indskrift samt Christian IV´s monogram med årstallet 1624

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Facaderne er opført med røde mursten og er prydet med sandstensbånd og ditto skulpturer

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Det kobbertækkede tag brydes af de mange kvistgavle

Foto fra juli 2017

 

Tårnet og spiret som er omtalt længere nede

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Et kig tilbage i retning mod Christiansborg

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Tårnet er inklusive spiret i alt 54 meter højt

Foto fra juli 2017

 

Børsen set fra den anden side af gaden

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Børsen set fra Christiansborgs slotstårn

Foto fra september 2014

 

Virksomheder 

Egentlig kan man godt kalde Børsen for Danmarks første indkøbscenter, da man i stueetagen oprindelig havde omtrent 40 handelsboder og pakrum med forskelligt varesortiment; i stueetagen var der handel med grove varer og på førstesalen handel med finere detailvarer. 

Via begge endegavle kom man ind i til selve boderne, der var inddelt over hele bygningens længde. Øverst i bygningen lå en varebørs samt butikker og kontorer, men da Grosserer-Societetet (i dag Det Danske Handelskammer) købte bygningen af staten i 1855 og i 1857 lod arkitekten H. C. Stilling (1815-1891) stå for ombygningen af ejendommen til brug for egentlig fondsbørshandel, herunder Børssalen.

Denne handel fortsatte her frem til 1974, hvor Københavns Fondsbørs rykkede til sine nuværende lokaler på Nikolaj Plads. 

 

I bogen Minder fra min barndom og tidlige barndom beretter forfatteren Arthur Abrahams (1836-1905) om sine adskillige besøg på Børsen sammen med sin mor:

Hvad hun kjøbte paa Børsen, har jeg nu ingen Forestilling om; men det staar tydeligt for min Erindring, at jeg morede mig ved at se paa alle de dér opstillede varer. Der var den Schubothe´ske Boghandel, der var et stort Udsalg af de grønne Barnevogne, der var Sadelmagerarbejde og meget andet. Alt dette var opstillet i en stor Sal i øverste Etage, der hvor der nu er Børssal og Kontorer. Jeg husker tydeligt, at det var en ganske besynderlig Lugt, den forekommer mig nu nærmest at have lignet Lugten af Ruslæder“.   

 

 

Postkort, malerier og kort

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Fra Københavns Børs

1895 – Børsen – public domain

P. S. Krøyers berømte maleri hænger i den gamle børssal

 

Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)

Børshandlere

Ca.1890 – public domain

 

Ukendt kunstner

Børsen med den gamle nationalbank (nedrevet 1869)

Maleri fra ca.1830-1840

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Børsen

Akvarel fra 1837 – public domain

 

Heinrich Hansen (1821-1890)

Arvehyldningen

Malet mellem 1879 og 1883 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Arvehyldningen af Frederik III foregik på rampen til Børsen (i baggrunden) overfor det nuværende Christiansborg Slotsplads

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 1

Facaden mod Børsgade set fra Holmens Bro

Postkort nr.104 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 2

Børsgade med Christianshavn i baggrunden

Postkort fra ca.1915

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 8

Postkort efter maleri af Paul Fischer

 Afsendt i 1908

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 7

Børsportalen der vidner om Børsens righoldige billedhuggerarbejder

Postkort nr.511 udgivet af Budtz-Müller – afsendt i 1906

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 4

Blandt børsbygningens vartegn er spiret med de fire sammenslyngede dragehaler,

der blev rejst i årene 1624-1625

Postkort nr.1266 udgivet Sk. B. Kf. – ca.1910

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 5

Kvistene mod Slotsholmsgade stammer fra 1880erne, hvorved den gamle gule og rødflammede

murstensfacade blev dækket af de nuværende tynde, mørkerøde teglfliser

Postkort afsendt i 1910

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 6

Børsen ved indgangen fra den nedlagte Christiansgade

Postkort nr.13 udgivet af Frits Benzen – afsendt i 1907

 

Børsgade 2 - Børsen - postkort 3

Børsgade set fra Christianshavn – Børsen ses med de irgrønne tage efter hjørneejendommen

Postkort nr.510 udgivet af Budtz-Müller – ca.1910

 

Børsgade 2 - Geddes kort

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Chr. den 4.´s bygninger. Vilhelm Wanscher. 1937.

Arkitekten. Månedshæfte. 1923 (vedr. Børsrampen).

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978. (bind 1).

Danmarks Bygningskunst – fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Den danske arkitektur. Hovedredaktør: Anne Louise Sommer. Gyldendal. 2009 (s. 136-139).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 251).

Historiske Meddelelser om København. 4.række, II. 1950 (vedr. Dragespiret).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 64).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999.

Minder fra min barndom og tidlige barndom. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1895 (s.58).

 

Links

Børsbygningen

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk