Lille Strandstræde 14a-d

                                                                    Brigadér Hallings Gård                                                                                  

 

Lille Strandstræde 14a-d - lille - tv                    Lille Strandstræde 14a-d - lille - th


Opført: omkring 1730

Matrikelnummer: 68a, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: tilskrives Hans Næss / Ib Rasmussen & Jørgen Rasmussen


Beskrivelse

Lille Strandstræde 14 består af forhus, sidehus og trappehus, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Flot og rigt dekoreret står forhuset til Lille Strandstræde 14 i, hvad man med rette kan kalde stilfuld beherskelse. Dette otte fag lange hus er fra omkring 1730 og stod dengang med to etager samt en kvist.

I årene 1773-1776 fik huset sit nuværende udseende, bl.a. med den fire fag brede midtrisalit, guirlanderne over både stue- og førstesals vinduer samt det ornamenterede bånd mellem stue og første sal. Denne ombygning for bygherren – godsejer og brigadér William Halling (1744-1796) – tilskrives arkitekt Hans Næss (1723-1795).

 

William Halling

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Lille Strandstræde 14a-d - 1

Midtrisalitten er bygget over tre fag

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 14a-d - 2

Over porten ses både guirlander og et ornamenteret bånd

Foto fra august 2006

 

Lille Strandstræde 14a-d - 3

Foto fra februar 2008

 

 

Trappehuset der er samtidig med forhuset, står flot i bindingsværk.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om trappehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Det med forhuset sammenbyggede sidehus over fire fag rummer kælder samt to etager og er fra 1600-tallet og formentlig ombygget af Hans Næss (1723-1795) i årene 1773-1776.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Arkitekterne, tvillingerne Ib Rasmussen (f.1931) og Jørgen Rasmussen (f.1931) forestod hele restaureringen og ombygningen af ejendommen i 1984. Det følgende år præmierede Københavns Kommune for dette arbejde.

 

 

Beboere

J. C. Ryge (1780-1842) eller dr. Ryge som de fleste kendte ham som, var en overordentlig populær skuespiller i 1800-tallets København og mest kendt for sine helteroller i Oehlenschlägers skuespil, men kunne med sin lune også bestride de komiske roller.

Han spillede Christian IV i uropførelsen af Elverhøj i 1828, bl.a. sammen med andre af tidens store skuespillere, som eksempelvis Johanne Luise Pättges (1812-1890 – senere gift med Johan Ludvig Heiberg) og C. N. Rosenkilde (1786-1861). Ryge var egentlig uddannet læge, men interessen for teatret var stor og københavnerne tog ham til sig som Dr. Ryge.

Han boede her fra 1825 og til sin død i 1842.

Ryge, J. C.

        J. C. Ryge

 

Virksomheder

 

Thomsen & Andersens Trikotagefabrik

Postkort afsendt i 1930

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.48-49).

Danmarks arkitektur – byens huse – byens plan. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Gyldendal. 1985.

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.273).

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927 (s.77 og 90).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.135-136).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.186).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk