Sankt Annæ Plads 4

Garnisonskirken       

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1703-1706

Matrikelnummer: 108, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: ????

Arkitekt: Georg Philip Müller, Domenico Pelli & W. F. von Platen / N. S. Nebelong / Marinus Andersen


Beskrivelse

Garnisonskirken blev opført 1703-1706. Selve grundstenen blev lagt i 1703 og under navnet Den Herre Zebaoths Kirke, fandt indvielsen sted den 24.marts 1706. Tegningerne var leveret af ingeniørofficeren Georg Philip Müller (før 1675-ca.1706), men opførelsen blev i første omgang ledet af Domenico Pelli (1657-1728) der i røde sten påbegyndte kirken som en korskirke for byens garnison*.

* garnison er en militær styrke, der har fast ophold i en by.

 

Undervejs (1704) besluttedes det at ændre byggeriet, dog stadig med udgangspunkt i Müllers tegninger, men nu med generalbygmester Wilhelm Friedrich von Platen (1667-1732) som ledende arkitekt.

 

 

Det er en meget lys kirke, med pulpiturer i to etager samt tøndehvælvede lofter med stukbånd. Alteret i sort-hvid norsk marmor er fra 1724 og blev udført af Didrick Gercken (1680-1748) og Just Wiedewelt (1731-1802). I 1860 blev en restaurering af kirken forestået af N. S. Nebelong (1806-1871).

Nok en restaurering af kirken fandt sted i perioden 1950-1962 under ledelse af Marinus Andersen (1895-1985).            

 

Sankt Annæ Plads 4 - 20 - ældre postkort

Garnisonskirken med lanternespiret; kirken fik sit nuværende udseende i 1886

 Postkort nr.134 udgivet af Alex. Vincents Forlag – afsendt i 1907

 

Sankt Annæ Plads 4 - 21 - ældre postkort

Kirken set fra pladsens lige numre med Niels W. Gade-monumentet,

som blev flyttet til Øster Anlæg i 1954

Postkort nr.115 udgivet af N.N. – ca.1915

 

Sankt Annæ Plads 4 - 22 - ældre postkort

Kirkens indre med pulpiturer i to etager

Postkort udgivet af Jørgen Petersen, Gothersgade 115 – ca.1915

 

 

Virksomheder                    

I 1804 – over 100 år efter opførelsen – blev kirken en egentlig sognekirke, hvor den tidligere var garnisonens, altså militærets kirke.

Garnisonskirkens menighedsbørnehave har til huse i pavillonerne bag kirken.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003.

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.257).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk