Rosengården 12-12a-14-14a

Tvermoesgård

 

Rosengården 12-12a-14-14a - lille - tv                    Rosengården 12-12a-14-14a - lille - th


Opført: 1905

Matrikelnummer: 257, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Ole Boye & Thorvald Jørgensen


Beskrivelse

Tvermoesgård er navnet på denne bygning, hvis forgænger på stedet var en gæstgivergård af samme navn (nedrevet i 1905). Denne fireetagers bygning blev af arkitekterne Ole Boye (1856-1907) og Thorvald Jørgensen (1867-1946) opført i 1905.

 

Rosengården 12-12a-14-14a - 1

Foto fra november 2011

 

Rosengården 12-12a-14-14a - 2

Foto fra november 2011

 

Rosengården 12-12a-14-14a - 3

Foto fra november 2011

 

Rosengården 12-12a-14-14a - 4

Foto fra november 2011

 

Rosengården 12-12a-14-14a - 5

Foto fra november 2011

 

Rosengården 12-12a-14-14a - 6

Foto fra november 2011

 

 

Den nuværende ejendoms forgænger hed også Tvermoesgård og var en gæstgivergård, men i en årrække holdt også en fragtmand Frølund tillige her. 

 

I bogen Minder fra min barndom og tidlige barndom beretter forfatteren Arthur Abrahams (1836-1905) om, hvordan han og hans søskende blev transporteret til en onkel ved Slangerup: 

Oppe i Rosengaarden holdt en Fragtmand i den saakaldteTvermoes´s Gaard”. Han kjørte hver eller hveranden Dag frem og tilbage mellem Kjøbenhavn og Slangerup. Her blev vi nu fulgt hen, men maate i Reglen vente en Times Tid i Gaarden, hvad der dog for os var underholdende nok, da der var meget at se paa. Naar nu Frølund (saaledes hed Fragtmanden) havde læsset færdig, blev der oven paa det Hele indrettet et Sæde for os Børn mellem Sække og Hynder, hvor vi havd det prægtigt”. Nu gik det, snart i Skridt og snart i et lille Luntetrav, ud af Byen, gjennem Nørreport og Ravelinen, og ud ad Landevejen, sædvanligvis over Ballerup. Ved hver Kro blev der bedet, for at Hestene kunde faa et lille Foder og Frølund en lille Snaps. At denne Beden og disse smaa Snapse var Grunden til, at Frølunds Næse hvert Aar blev rødere og rødere, nærer jeg ingen Tvivl om; idetmindste er det sikkert, at, naar jeg en Vinter igjennem ikke havde seet den, var Farven altid om Foraaret bleven stærkere”.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.128).

Minder fra min barndom og tidlige barndom. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1895 (s.158)

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk