Løvstræde 8-8a-b

Haases Hus

 

Løvstræde 8-8a-b - lille - tv                    Løvstræde 8-8a-b - lille - th


Opført: 1734

Matrikelnummer: 122, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen består af forhus, to sidehuse samt et baghus; alle med kælder og seks etager:

 

 

Forhuset der oprindelig var i to etager blev opført for bryggeren Frederich Lynge i 1734, mens sidehusene og baghuset blev opført i 1844. Ejendommen klæder Løvstræde og har i årene 2002-2004 fået sig et tiltrængt løft efter en renovering af bl.a. taget samt gårdfacaderne.

 

Løvstræde 8-8a-b - 1

Foto fra marts 2008

 

Løvstræde 8-8a-b - 2

Foto fra marts 2008

 

Løvstræde 8-8a-b - 3

Foto fra marts 2008

 

 

Der foreligger endnu ingen yderligere oplysninger om sidehusene (pr. 31.januar 2023).

 

 

Der foreligger endnu ingen yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Forfatteren og journalisten Meir Goldschmidt (1819-1887) grundlagde i 1840 det populære blad Corsaren, som han ofte redigerede med en skarp pen. Dette satiriske blad var lavet efter udenlandsk mønster og holdt i en tone der herhjemme var uhørt, men bladets succes var de ofte vittige og bidende angreb på både myndigheder og offentlige personer. Til eksempel kom filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) for skade at sige, at han endnu ikke var blevet udsat for Corsarens luner, hvilket bladet hurtigt rådede bod på og naturligvis fortrød Kierkegaard bittert sin udtalelse.

Af Corsarens 315 numre blev de 43 beslaglagt og bladet var involveret i hele 29 retssager. Goldschmidt solgte bladet i 1846, men var han tvivlsom for sin journalistiske virksomhed, var han til gengæld en stor romanforfatter.

Hans romaner og memoirer blev skrevet med både humor og dybdegående psykologi og altid med sin fine fortællekunst – som f.eks. hans roman Ravnen (1867) – der anses for værende en af 1860ernes betydeligste, men også romanerne En Jøde (1845), Hjemløs (1853-57) og Arvingen (1865) regnes for de bedre, ligesom Livs Erindringer og Resultater (1877) er læseværdig memoirelæsning.

Goldschmidt boede her omkring 1845.

  Meir Goldschmidt

 

 

Ægteparret, forfatteren og redaktøren Peter Nansen (1861-1918) og skuespillerinden Betty Nansen (f. Müller; 1873-1943) boede i årene 1895-1896 på 3.sal:

 

Forfatteren og forlagsdirektøren Peter Nansen (1861-1918) havde her sin bopæl på 3.sal i årene 1895-1896.

Nansen, Peter

      Peter Nansen

 

Skuespillerinden Betty Nansen (f. Müller; 1879-1943) debuterede i teaterstykket Dora i 1893, hvor hendes talent blev fastslået, men det store gennembrud kom samme år i Alexandre Dumas´ Kameliadamen. I 1896 blev hun gift med forfatteren og forlagsdirektøren Peter Nansen (1861-1918), men ægteskabet holdt kun frem til 1912.

At både Det Kongelige Teater, Folketeatret og Dagmarteatret havde bud efter den vittige og glansfulde skuespillerinde fortæller lidt om hendes format. Hendes eget teater Betty Nansen Teatret åbnede i krigsåret 1917 og hun virkede der som både skuespiller, instruktør og teaterdirektør frem til sin død.

Nansen, Betty

      Betty Nansen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.140).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk