Gråbrødre Torv 3

 Wessels Hus 

 

Gråbrødre Torv 3 - lille - tv                    Gråbrødre Torv 3 - lille - th


Opført: 1732

Matrikelnummer: 110, Frimands Kvarter

Fredet: 1926

Arkitekt: Morten Petersen / Elna Møller


Beskrivelse

Forhuset blev opført i 1732 af tømrermester Morten Petersen for skipper Mads Børgesen Lund (1660-1759). Som de øvrige ejendomme i husrækken 1-9 er også dette et ildebrandshus og typisk for tiden opført over fire fag med kælder samt fire etager. Stenen over døren blev efter en ombygning sat i 1759 af Lunds datter Anne Marie Lund og hendes mand, hofplattenslager Søren Nielsen Schiøtt.

For den senere ejer Harald Langberg (1919-2003) blev huset ombygget i 1944 under ledelse af arkitekt Elna Møller (1913-1994). Huset blev af Københavns Kommune præmieret for dette arbejde i 1945.

 

    Gråbrødre Torv 3 - 1

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 3 - 2

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 3 - 3

Mindepladen for digteren Johan Herman Wessel udførtes af arkitekten Aage Rafn (1890-1953)

og billedhuggeren Oluf Stæhr-Nielsen (1896-1969)

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 3 - 4

Slutstenen over døren bærer initialerne for ægteparret Anna Marie Lund og Søren Nielsen Schiøtt 

Det var hende, der som enke her virkede som husværtinde for digteren Johan Herman Wessel (1742-1785)

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 3 - 5

Foto fra februar 2007

 

   

Det tre etager høje trappehus over tre fag er fra 1816 og skyldes snedkermesteren Frantz Sørensen Kramp (1771-1850), der ejede huset fra 1812. Der foreligger endnu ingen billeder af trappehuset (pr. 30.januar 2023).

 

Sidehuset er som forhuset fra 1732, men der foreligger for øjeblikket ingen billeder af dette (pr. 30.januar 2023).

 

Det smalle baghus er fra 1732 og består af kælder og tre etager samt en fabriksetage. Ligesom forhuset er dette ligeledes opført af tømrermester Morten Petersen for Mads Børgesen Lund. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af dette (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere          

Husets bygherre, skipper Mads Børgesen Lund (1660-1759), boede her til sin død som 99-årig.

 

Da digteren Johan Herman Wessel (1742-1785) boede på 2.sal fra 1762 til 1776 hed adressen Ulfeldts Plads 127 og her skrev han skuespillet Kiærlighed uden Strømper. Huset ejedes af enken Anne Marie Schiøtt (f. Lund), der var datter af husets bygherre, Mads Børgesen Lund.

 

Ved Harald Langbergs overtagelse af ejendommen i 1940erne blev huset gennemrestaureret og på tredje sal indrettedes Wessels Mindestuer, der efter sigende kan beses efter aftale.

 

 

Virksomheder                    

Kælderetagen husede i mange af 1800-tallets årtier de berømte sæbeudsalg. Ifølge forfatteren Vilhelm Bergsøe lod en indehaverske Johanne Møller opsætte et skilt med ordene “Her er den rigtige gamle Sæbekælder, hvor de rigtige gamle Sæbekælderfolk boer”. Den nærmeste konkurrent lå i nr.11 der i Politivennen for 1808 nr.522 proklamerede, at “Her er den Ny Sebe Kielder; Vor die Gamle Sebe Kielder Folk er in fløttede I.M.1808“.

Konkurrencen var hård og i Adresseavisen den 27.januar 1819 indrykkede Johanne Møller en annonce med ordene: I den gamle Sæbekjælder nr 110 på Ulfeltsplads, hos de gamle Sæbekjælderfolk, sælges oprigtig kjøbenhavnsk grøn Oliesæbe til 24 sk. Pd., i ottinger og Fjerdinger til Fabriqvens Priser.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.34-36).

Berlingske Aftenavis 29.april 1964 (artikel om Sæbekælderen).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.214).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 79).

Historiske Meddelelser om København. 2.række II. Udgivet af Københavns Kommunalbestyrelse. 1925.

Hvem byggede hvad. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.112).

Kulturminder. Selskabet for dansk kulturhistorie. Gyldendal. 1942-1943.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.129, 134 og 242).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk