Toldbodgade 24-26-28a-b

Admiral Hotel

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1787 / 1885

Matrikelnummer: 297, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: H. E. Peymann / Flemming Hertz & Ole Ramsgaard Thomsen


Beskrivelse

Admiral er et kæmpehotel og består faktisk af to pakhuse, der opførtes af ingeniørofficeren og arkitekten H. E. Peymann (1735-1823) for Østersøisk-Guineisk Handelskompagni i 1787 samt mellembygningen (opført i 1885), der derved blev bindeleddet mellem de to pakhuse.

 

Via en ombygning af arkitekterne Flemming Hertz (1936-2016) og Ole Ramsgaard Thomsen (1937-2001) åbnede ejendommene som Admiral Hotel i 1973.

 

 

Virksomheder                    

Allerede i 1788 overtog staten de to pakhuse, der derved fik status af korntørringsmagasiner.

 

Siden 1973 har Admiral Hotel haft til huse her og rummer i alt 366 værelser. Læs mere på hjemmesiden www.admiralhotel.dk

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233).

København ved havnen. Peter Olesen. Gyldendal. 1992.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

www.admiralhotel.dk

www.cphport.dk

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk