Store Kongensgade 72-72a

de Conincks Gård / Den Barnekowske Gård

 

store-kongensgade-72-72a-lille-tv                    store-kongensgade-72-72a-lille-th


Opført: 1797 / 1937

Matrikelnummer: 250, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: tilskrives J. J. Rameé / H. P. Gyllembourg Koch


Beskrivelse

Ejendommen består af forhus, tilstødende sidehuse samt den med højre sidehus forbundne mellembygning. Hele ejendommen blev i 1797 opført for etatsråd Frederik de Coninck (1740-1811). Det antages at J. J. Ramée (1764-1842 var arkitekten bag denne på en gang både storslående og enkle ejendom:

 

 

Forhuset er i røde sten og består af kælder og to etager i otte fag og med seks kviste. Bemærk at facaden har hamborgfuger, der er fremspringende mørtelfuger.

 

store-kongensgade-72-72a-1

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-72-72a-2

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-72-72a-3

Foto fra august 2007

 

 

Sidehuset til venstre i gården har otte fag og et rundt hjørne med to fag. Det fordeler sig på kælder og to etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr.19.januar 2023).

Sidehuset til højre i gården har et fag, samt et rundt hjørne over to fag. Det fordeler sig på kælder og to etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr.19.januar 2023).

Mellembygningen, der er sammenbygget med det højre sidehus, er bygget over tre fag og fordeler sig på kælder samt to etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr.19.januar 2023).

Både forhuset og mellembygningen undergik en restaurering i 1937 under ledelse af arkitekten H. P. Gyllembourg Koch (1891-1969).

 

 

Beboere

Kunstmaleren Otto Bache (1839-1927) boede på første sal fra 1904 til 1921.

Allerede som 10-årig blev han – med Vilhelm Marstrand som lærer – optaget som elev på Kunstakademiet. Otto Bache vandt akademiets sølvmedaljer i 1856 og 1857 og med påskønnelse fra mange sider blev han gennem årene karakteriseret, som en af de mest fremragende dyremalere i tiden.

For et rejsestipendium tog han i 1866 til Paris og i 1867 videre til Firenze, Rom, Napoli og Pompeji, hvorfra han vendte hjem i foråret 1868. Han udviklede hurtigt et bredere repertoire og blev da en af landets betydeligste kolorister. Blandt Bachs kendteste malerier er ”Et kobbel heste uden for en kro” (1878), ”De sammensvorne rider bort fra Finderup lade efter mordet på Erik Klipping”(1882) samt ”Christian den 4.´s kroningstog” (1887).

Bache, Otto

       Otto Bache

 

Herunder ses et udvalg af Otto Baches værker:

Otto Bache (1839-1927)

De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping 1286

1882 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Et kobbel heste uden for en kro

1878 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Christian IV´s kroningstog 1596

1887 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Soldaternes hjemkomst til København, 1849

1894 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Frederik 8. på Amalienborgs balkon (Brockdorffs Palæ)

1911 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Køerne drives ud af stalden – Morgen sent i oktober

1885 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Omkring 1935-1936 boede kongelig hoffotograf Leopold Albert (1868-1949) her på 2.sal.

Formentlig boede han også her fra og med 1938, men det vil blive undersøgt ved en senere lejlighed.

Albert, Leopold

     Leopold Albert

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.71).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.214).

Historiske Meddelelser om København. 2.række 1, 1923-1924 (s. 255).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.276).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 8).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk