Strandgade 22-22a

Cort Adelers Gård

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: ca.1630

Matrikelnummer: 47, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Strandgade 22 består af for-, side- og baghus:

 

 

Forhuset er fra ca.1630 og blev opført med kælder og to etager for greve Jens Sparre og ombygget for Cort Adeler omkring 1668. Huset blev forhøjet med en etage i 1770 af den daværende ejer, købmanden Søren Lyche. I 1927 fik huset sit endelige udseende, hvorved mansardetagen altså stammer fra. Ejendommen var blandt de første christianshavnske ejendomme, som blev fredet i 1918.

Billedtekst: Bemærk den flotte sandstensportal.

                        Se i øvrigt tavlen i porten, der giver enkelte fakta om ejendommens historie.

                        Det skal bemærkes at nr.22 og 24 hørte sammen, men blev i 1743 selvstændige ejendomme. Dengang   var begge huse med kælder samt to etager og hver på seks fag.

 

Sidehuset er fra 1600-tallet og sandsynligvis opført samtidigt med forhuset. Huset var oprindelig med kælder og to etager og først fra 1943 har huset haft sit nuværende udseende. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder af eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Baghuset er fra 1933 og er sammenbygget med sidehuset. Det er på fem fag og har fire etager samt mansardetage. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder af eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

På muren i gården ses en hvid marmortavle skrevet på en forgyldt inskription med ordene “Admiralen Cort Adeler levede her 1668-1675“.

 

 

Beboere

Admiralen Cort Adeler (1622-1675) boede her fra 1668 til 1675. Cort Adelers Gade tæt ved Nyhavn blev opkaldt efter ham i 1860erne.

        Cort Adeler

 

Fabrikanten Thomas Potter (1746-1811) boede her fra 1797 til 1807.

 

Præsten og filantropen Carl Johan Visby (1801-1871) boede her i perioden 1831-1844.

Visby, C. H.

       C. H. Visby

 

Fra 1835 til 1842 havde officeren N. C. Lunding (1795-1871) sin bopæl her i Cort Adelers Gård. Det var for kommandoen i Fredericia 1848, at han blev et navn i dansk militærhistorie. Et oldebarn af ham var arkitekten Ib Lunding.

Lunding, Niels Christian

     N. C. Lunding

 

Zoologen H. N. Krøyer (1799-1870) havde her sin bolig i årene 1840-1842.  

Krøyer, H. N.

      H. N. Krøyer

 

I stueetagen boede kunstmaleren Edvard Weie (1879-1943) fra 1916 til 1925.

      Edvard Weie

 

Et udvalg af Edvard Weies værker præsenteres herunder:

Edvard Weie (1879-1943)

Selvportræt

1905 – public domain

 

Edvard Weie (1879-1943)

Skovallé, efterår

1930erne – public domain

 

Edvard Weie (1879-1943)

Stående kvindelig model

1923 – public domain

 

Edvard Weie (1879-1943)

Vej gennem skov

1932 – Statens Musum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Edvard Weie (1879-1943)

Udsigt over Wilders Plads, Christianshavn

1906 – public domain

 

   Edvard Weie (1879-1943)

Blå stue med en siddende figur

1907 – public domain

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.75-76).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.210-212).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.44-45).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk