Overgaden Oven Vandet 10

Potters Gård / Brøstes Gård     

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1785

Matrikelnummer: 197, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne ejendom blev opført i 1785 for den skotskfødte grosserer Thomas Potter (1746-1811). Her havde tidligere været både en grynmølle og en pibefabrik, men da Potter flyttede hertil fulgte også hans jernstøberi med. Bygningen har kun gennemgået få ændringer, men den oprindelige port blev udskiftet i 1940erne.

Da fabrikant Ulf Brøste (1904-1970) i sin tid overtog ejendommen oprettede han et lille lokalmuseum – Brøstes Samling – og ejendommen som helhed omtales fortsat i folkemunde som Brøstes Gaard.

 

 

Beboere

Her boede kunstmaleren Julius Exner (1825-1910) på første sal fra 1861 til 1873.

I 1839 blev han optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev af først J. L. Lund (1777-1867) og siden af C.W. Eckersberg (1783-1853). Selv om Exner kun foretog en et år lang studierejse til Italien og foretog enkelte ture til Sverige, så regner mange hans italienske billeder for værende de bedste.

Exners popularitet var stor, ikke mindst fordi hans folkelivsbilleder af amagerkanernes liv og levned var præget af glædelige motiver, som f.eks. En amagerkone (1852), Episode af et gilde på Amager (1854) og Blindebuk (1866). Fanø blev mål for hans sommerophold og derfra har Exner også leveret mange motiver som f.eks. det muntre Præsentation for en kender (1887) og et af hans få udendørsmotiver Kammerater, hvor to Fanøpiger fodrer et får.

I 1876 udnævntes han til professor ved Kunstakademiet og blev sammensteds senere udstillingskomiteens formand i årene 1890-1895.

Exner, Julius

      Julius Exner

 

Et udvalg af Exners værker kan ses herunder:

 Julius Exner (1825-1910)

Blindebuk

1866 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Episode af et gilde på Amager

1854 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Et telegram

1893 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Fra Kunstakademiets figursal

1843 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Forfatteren og teaterkritikeren Frederik Schyberg (1905-1950) boede her på 3.sal i årene 1935-1936.

  Frederik Schyberg

 

 

Virksomheder                    

Thomas Potters Jernstøberi.

Brøstes Samling.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.63).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.132-135).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

C.W.Obel

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk