Nyhavn 71

Nyhavn 71 Hotel – tidligere Suhrs Pakhus og Puggaards Pakhus

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1805

Matrikelnummer: 36, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt / Flemming Hertz & O. Ramsgaard Thomsen


Beskrivelse

Nyhavn 71 Hotel udgøres af de to nedenfor beskrevne pakhuse:

 

 

Det forreste røde pakhus blev opført i 1805 for grossererne O. B. Suhr (1762-1815) og Ludvigsen (????). Huset omtales for det meste som Suhrs Pakhus og fordeler sig på kælder og fire etager. Det er bygget over 14 fag til Nyhavn og fire fag til Kvæsthusgade. Herudover er der to etfags gavlkviste, der hver kroner det fjerde fag på henholdsvis højre og venstre side af facaden.

 

Huset blev af arkitekterne Flemming Hertz (1936-2016) og O. Ramsgaard Thomsen (1937-2001) i 1971 ombygget og restaureret til hotel og ejendommen blev i 1972 præmieret af Københavns Kommunes Kulturfond. Huset blev fredet i 1918.

Billedtekst: De bevarede udliggere ses over gavlkvistene.

Pakhuset seværdiggøres ikke mindst af de mange bevarede skodder.

 

 

Det bagved liggende gule pakhus kaldes Puggaards Pakhus og blev opført omkring 1850; det fungerede oprindelig som lager for fjernøstlige krydderier samt norsk salt. I 2000 åbnede pakhuset, som en del af Nyhavn 71 Hotel.

 

 

Virksomheder                    

Siden den 3.september 1971 har det firestjernede Nyhavn 71 Hotel ligget i det gamle Suhrs Pakhus og fik i 2000 tilføjet kapacitet ved indlemmelsen af nabobygningen Puggards Pakhus.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.251).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.162).

København ved havnen. Peter Olesen. Gyldendal. 1992.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

71 Nyhavn Hotel

Københavns Havn

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk