Sankt Peders Stræde 2

Sankt Petri Kirke, Urtegården og gravkapellerne         

 

Sankt Peders Stræde 2 - lille - tv                    Sankt Peders Stræde 2 - lille - th 


Opført: ca.1450 / 1585-1588 / 1631 / 1634 / 1648 / 1658-1659 / 1681-1683 / 1731 / 1756-1757 / 1995-2000

Matrikelnummer: 34, Nørre Kvarter

Fredet: 1985

Arkitekt: Hans van Steenwinckel d. Ældre, Hans van Steenwinckel d. Yngste, J. C. Krieger, Didrick Gercken, J. B. Junge m.fl.


Beskrivelse

Kirken, gravkapellet og Urtegården er hver især beskrevet nedenfor:

 

 

Sankt Petri Kirke er blevet til- og ombygget gennem mange århundreder; kirken menes dog oprindelig at være anlagt i 1200-tallet. Kirken ramtes af bybranden 1728, men selve kirkerummet står stadig fra ca.1450 ligesom den nederste del af tårnet er bevaret tilbage fra ca.1500. Det er en korskirke (fra 1634) idet den nordre korsarm (mod Nørregade 21-23) blev tilbygget 1631 og den søndre korsarm (mod Sankt Peders Stræde) i 1634.

Kirken blev genopbygget under ledelse af arkitekten Johan Cornelius Krieger (1683-1755) og indviet 2.september 1731. Spiret – tegnet af den tyskfødte arkitekt Cai Dose (ca.1702-1768) – var menigheden dog ikke tilfreds med, så i 1756-1757 opførtes et nyt under ledelse af tømrermester Johan Boye Junge (1697-1778).

 

Sankt Peders Stræde 2 - 1

Kirken set fra Nørregade med Sankt Peders Stræde til venstre

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 2

Muren langs Sankt Peders Stræde

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 3

Der er flere indgange til kirkens område og her ses indgangen fra Nørregade

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 4

Kirken og tårnet set fra kirkepladsen

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 5

Tårnet og søndre korsarm (se omtale og billeder af begge nedenfor)

Foto fra august 2012

 

 

Adgangen til kirken er fra Sankt Peders Stræde, hvor man via den søndre korsarm kan gå ind gennem den store barokportal fra 1731, som udførtes af billedhuggeren Didrik Gercken (1692-1748).

 

Sankt Peders Stræde 2 - 6

Foto fra august 2012

 

 

Vi venter med at gå ind i kirken, men tager i stedet en tur venstre om efter, at være kommet ind på området via Sankt Peders Stræde.

Den søndre korsarm som vender ud mod strædet er en tilbygning fra 1634.

 

Sankt Peders Stræde 2 - 7

Søndre korsarm og tårnet set fra Sankt Peders Stræde

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 8

Søndre korsarm set fra Sankt Peders Stræde

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 9

Søndre korsarm med barokportalen der udførtes i 1731 af billedhuggeren Didrik Gerken (1692-1748)

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 10

Et kig op ad den søndre korsarm, hvor tårnet knejser til venstre

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 11

En plade med inskriptionen Frederik VI (6.) og årstallet 1817

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 12

Her set i retning mod Larslejsstræde

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 13

Søndre korsarm med Sankt Peders Stræde til højre

Foto fra august 2012

 

 

Vi er nu fremme på pladsen foran kirken, hvor tårnet står. Den nederste del af tårnet stammer fra ca.1500, mens resten stammer fra 1728, hvor Johan Cornelius Krieger (1683-1755) forestod genopførelsen af kirken. Kriegers spir var menigheden dog ikke tilfreds med, så i 1756-1757 opførtes et nyt under ledelse af tømrermester Johan Boye Junge (1697-1778). Blandt bidragsyderne var kong Frederik V (1723-1766).

 

Sankt Peders Stræde 2 - 14

Tårnet, nordre korsarm (t.v.) og søndre korsarm (t.h.)

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 15

Tårnet set fra Nørregade

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 16

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 17

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 18

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 19

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 20

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 21 - ældre postkort

Sankt Petri kirkespir

Postkort nr.136 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Sankt Peders Stræde 2 - 22 - ældre postkort

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1936

 

 

Den nordre korsarm er en tilbygning fra 1631 og blev forlænget med tre fag i 1691. Den har facader til Nørregade, naboen Nørregade 21-23 og mod kirkepladsen.

 

Sankt Peders Stræde 2 - 23

Facaderne mod Nørregade og naboen Nørregade 21-23 (t.h.)

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 24

Facaden mod Nørregade

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 25

Igen facaden mod Nørregade samt gavlen mod Nørregade 21-23

I baggrunden ses gavlen til gravkapellet

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 26

Tårnet og nordre korsarm set gennem smedejernsgitteret fra porten i Nørregade

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 27

Gavlen på nordre korsarm samt gavlen til gravkapellet

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 28

Gavlen på nordre korsarm, gavlen til gravkapellet

samt naboen Nørregade 21-23 (det gamle telefonhus)

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 29

Her ser man den anden vej mod Nørregade

med nordre korsarms gavl (t.h.) og facaden til Nørregade 21-23

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 30

Gavlen set i retning mod Nørregade

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 31

Her er vi omme ved kirkepladsen, hvor nordre korsarmen således tager sig ud

Foto fra august 2012

 

 

Det tresidede korparti mod Nørregade hører til kirkens ældste bygningsdel og er fra omtrent ????

 

Sankt Peders Stræde 2 - 31

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 32

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 33

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 34

Korpartiet med det gamle telefonhus til højre (Nørregade 21-23)

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 35

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 36

Korpartiet og nordre korsarm

Foto fra august 2012

Vilhelm Hammershøi (1864-1916)

Petri Kirke set fra Larslejstræde, København

ca.1906 – public domain

 

 

Vi går nu ind i selve kirken:

 

Kirken har to altertavler hvor den ene er fra 1731 og udført af Hendrik Krock (1678-1738).

Maleriet Opstandelsen blev udført af kunstmaleren J. L. Lund (1777-1867) og var en gave fra den tyskfødte storkøbmand Constantin Hansen (1746-1846), der var direktør i Vestindisk Kompagni.

Døbefonten i bronze er fra 1830.

Den cylinderformede prædikestol er udført i klassicistisk stil (måske tegnet af Johan Andreas Meyer (1783-1822)?????) og skænket til kirken af tobaksfabrikanten Christian Anton Siegumfeldt (1755-1831).

Diverse epitafier af bl.a. Lassenius og Wiedewelt.

Bygmesteren og arkitekten Johan Andreas Meyer (1783-1822) forestod kirkens restaurering og ombygning efter den blev skadet under englændernes bombning af København i 1807. Meyer etablerede bl.a. det nuværende alter samt prædikestolen.

En ombygning af kirken blev foretaget i perioden 1995-2000 og forestået af arkitekten Hans Munk Hansen (f.1929). For dette arbejde præmierede Københavns Kommune i 2000.

På kirkegårdsmuren – som blev bygget 1585-1588 af murermester Hans van Steenwinckel (ca.1550-1601) – er opsat en mængde mindetavler over menighedens begravede ligesom der i Urtegården ses en del gravstene over flere af kirkens præster:

Foto fra august 2012

 

 

På kirkegården og rundt om kirken er opstillet forskellige skulpturer:

 

Sankt Peders Stræde 2 - 37

Ved muren til Sankt Peders Stræde står skulpturen Døden og Moderen, som udførtes af 

Niels Hansen Jacobsen (1861-1841) og opstillet her i 1903 som en gave fra Københavns Kommune og Legatet Albertina*

Foto fra august 2012

 

* Legatet Albertina blev oprettet af brygger Carl Jacobsen () i 1879 med det formål, at rejse kunstværker i Københavns parker og pladser.

 

Sankt Peders Stræde 2 - 38

Foto fra august 2012

 

 

Gravkapellerne blev opført i 1648 og blev udvidet 1658-1659 og 1681-1683. Det var Hans van Steenwinckel den Yngste (1639-ca.1700) der forestod den sidste udvidelse fra 1681 til 1683.

Ligeledes forestod ovennævnte Hans Munk Hansen restaureringen af gravkapellerne i perioden 1995-2000. For dette arbejde præmierede Københavns Kommune i 1999.

 

Sankt Peders Stræde 2 - 39

Gravkapellet set fra indgangen via Larslejsstræde

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 40

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 41

Gravkapellet set i retning mod Larslejsstræde

Foto fra august 2012

 

   

Af kendte som er bisat i gravkapellerne kan nævnes tømrermester Johan Boye Junge (1697-1778), som byggede kirkens spir.

 

 

De tre mure der omkranser kirkens område er for flere steders vedkommende tilbage fra årene 1585-1588 og skyldes arkitekten Hans van Steenwinckel den Ældre (ca.1550-1601).

 

Sankt Peders Stræde 2 - 42

Muren til Larslejsstræde med gravkapellet til højre samt Sankt Petri Skole i baggrunden

Foto fra august 2012

 

Sankt Peders Stræde 2 - 43

Foto fra august 2012

 

 

Sankt Peders Stræde 2 - 44 - ældre postkort

Sankt Petri Kirke set fra Nørregade

Postkort nr.225 udgivet af Alex Vincents Forlag – ca.1925

 

Sankt Peders Stræde 2 - 45 - ældre postkort

Muren langs Nørregade samt lidt af kirken, der ses til venstre

Postkort nr.171 udgivet af P. Heckscher – afsendt i 1920

 

Sankt Peders Stræde 2 - 46 - ældre postkort

Sankt Petri Kirke set fra Vor Frue kirketårn

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1935

 

Sankt Peders Stræde 2 - 47 - Geddes Kvarterkort

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 

 

Kirkelige handlinger

Marie Krøyer (f.Triepcke; 1867-1940) blev her i kirken gift med den svenske komponist Hugo Alfvén (1872-1960) den 30.januar 1912. Hun var fra 1889 til 1905 gift med skagensmaleren P. S. Krøyer (1851-1909).

 

 

Virksomheder

Selv om bygningen er opført som kirke blev den benyttet som både klokke- og kanonstøberi i omtrent 50 år efter Reformationen i 1536.

Fra 1585 og frem til 1994 var kirken ejet af byens tyske menighed, men overgik til folkekirken i 1994.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.288-289, 299 og 302).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.215-216).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.34-37).

Mellem Vor Frue og Sankt Peder. Peter Linde. Nørbys Bogtrykkeri. 1956 (s.47-50).

Sankt Petri kirke og gravkapeller – restaureringen 1994-1999. Red. Flemming Frydendal. Slots- og Ejendomsstyrelsen. 2000.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Sankt Petri kirkes hjemmeside

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk