Bopælsregister – K

Såfremt adressen ligger indenfor de gamle volde og ejendommen stadig eksisterer er denne lavet som link. Man ledes så hen til adressens egen side med billeder og information om både ejendommen, beboere m.v. For fuldstændighedens skyld er også nævnt adresserne på de ejendomme, som sidenhen er nedrevet. Personregisteret er alfabetisk ordnet på efternavne og der anføres kun adresser frem til 1980.

 

Kall, Abraham (1743-1821)  – Professor i græsk, historie og geografi

 

 

 

 

 

1743 – 1762   København

1763 – 1767   Studierejse i Tyskland (bl.a. Göttingen)

1767 – 1770   København

1771 – 1773    Fiolstræde 4-6 (nedrevet)

1774 – 1775    Klosterstræde 9

          1782    Fiolstræde 4-6 (nedrevet)

        1784 – 1785    Sankt Peders Stræde 13

        1786 – 1789    Sankt Peders Stræde 11 (nedrevet)

        1790 – 1797    Sankt Peders Stræde 13

        1798 – 1807    Sankt Peders Stræde 11 (nedrevet)

          1808    Studiestræde 5

        1809 – 1821    Sankt Peders Stræde 13

 

 

Kayser, Carl Johan Henrik (1811-1870)  – Læge, nationaløkonom og politiker

Kayser, Carl Johan Henrik

 

 

 

 

 

1836    Amaliegade 27

        1840 – 1841    Købmagergade 47 (nedrevet)

        1842 – 1843    Amaliegade 23

        1844 – 1845    Amaliegade 27

        1846 – 1847    Knabrostræde 6 (nedrevet)

          1848    Nørregade 38

        1849 – 1850    Nørregade 26

        1851 – 1870    Nørregade 23 (nedrevet)

 

 

Kayser, Harald Hartvig (1817-1895)  –  Tømrermester og politiker

Kayser, H. H.

 

 

 

 

 

1842 – 1843    Kristiania (nu Oslo, Norge)

           1844    Hauser Plads 14

           1845    Gråbrødre Torv 15

        1846 – 1847    Knabrostræde 6 (nedrevet)

                     1848    Nørregade 38

        1849 – 1850    Nørregade 26

        1851 – 1895     Nørregade 23 (nedrevet)

 

 

Kierkegaard, Peter Christian (1805-1888)  – Biskop og minister; bror til Søren Kierkegaard (1813-1855)

 

 

 

 

 

1828 – 1830    Udlandsrejse til Tyskland, Holland og Frankrig

1833 – 1842     Nytorv 27 (nedrevet)

1842 – 1856     Pedersborg ved Sorø

           1853     Købmagergade 42 (nedrevet) – i vejviseren for Kbh. da han var medlem af Rigsdagen

         1856 – 1888    Aalborg – biskop over Aalborg Stift

            1868    Købmagergade 45 (nedrevet)

 

 

Kierkegaard, Søren Aabye (1813-1855)  – Forfatter og filosof; bror til P. C. Kierkegaard (1805-1888)

             1841     Nørregade 38

        1843 – 1844    Nørregade 38

        1845 – 1848    Nytorv 27 (nedrevet)

        1849 – 1850    Rosenborggade 7

           1851    Nørregade 35

           1852    Østerbrogade 50-52, Østerbro (uden for voldene)

         1853 – 1855    Skindergade 38

 

 

Kirk, Hans (1898-1962)Forfatter

 

 

 

 

 

  1916   Sorø Akademi

1916 – 1917   Frederiksborggade 41, 4.sal – fra 1/11-1916; dernæst Ole Suhrs Gade 18 fra 13/10-1917

             1917   Ole Suhrs Gade 18, 4.sal hos Schmidt – fra 13/10-1917 og i hvert tilfælde til 1/11-1917

1918 – 1927   ikke opført i vejviseren!

1928 – 1929   Vester Paradisvej 52, Elverbo, Holte

           1929 – 1930   Hedegade, Roskilde

           1930 – 1935   Borup

                         1936   Elbagade 18, 4.sal, Amager

            1937 – 1938   ikke opført i vejviseren!

                         1939   ikke undersøgt endnu!

           1940   Prinsesse Alexandrines Allé 14, 2.sal, Charlottenlund

            1941 – 1956   Ingemannsvej 7, st. (1941-1943 i Vestre Fængsel og internering i Horserød)

 1957 – 1962   Brådebæk ved Hørsholm

 

Kirkeby, Anker (1884-1957)  –  Redaktør

Kirkeby, Anker

 

 

 

 

 

1884 – 1903   Aarhus

1903 – 1904   Sortedams Dossering 63 b, 4.sal, Østerbro

1905 – 1910    Cort Adelers Gade 12, 4.sal

1910 – 1917    Chr. IX´s Gade 8, 1.sal

1918 – 1919    Gammel Mønt 12, 2.sal

           1920 – 1941   Chr. IX´s Gade 8, henholdsvis 1. og 4.sal

           1942   Ny Østergade 34, 4.sal – ikke linket endnu!

           1943 – 1957   Pile Allé 19a, 1.sal, Frederiksberg    

 

 

Kjer, Bodil (1917-2003)Skuespillerinde           

 

 

 

 

 

1936 – 1937   ikke opført i vejviseren!

1938 – 1939   ikke undersøgt endnu!

1940 – 1946   Frederiksberg Allé 40, 3.sal, Frederiksberg   

              1947   vejviseren er ikke indscannet på Københavns Bibliotekers hjemmeside!

1948 – 1958    Steen Blichers Vej 23, Frederiksberg

                         1959    Gammel Strand 52, 3.sal 

           1960 – 1970    Frydenlund, Frydenlundsvej 22, Vedbæk

           1966 – 1980    ikke undersøgt endnu!                       

 

 

Kjærbølling, Niels (1806-1871)  –  Grundlægger af Zoologisk Have

1831 – 1836    Marstal

1836 – 1843    Ærøskøbing

1844 – 1845    Snoghøj, Fredericia

1846 – 1848    Tirsbæk, Vejle

1848 – 1849    København

           1850    Solitude, Solitudevej, Nørrebro 

         1851 – 1854    Kronprinsessegade 32

         1855 – 1856    Frederiksborggade 11 (nedrevet)

           1857     Store Kongensgade 92 (nedrevet)

         1858 – 1859    Dronningens Tværgade 33 (nedrevet)

         1860 – 1868    Frederiksberg Slot

         1869 – 1871     Allégade 8a, 1.sal, Frederiksberg 

 

Kjærulff-Schmidt, Helge (1906-1982)Skuespiller (bl.a. lærer Andersen i tv-serien Matador)

Intet billede

1924 – 1929   ikke opført i vejviseren!

1929 – 1932   Odense

1932 – 1933   ikke opført i vejviserne eller telefonbøgerne!

              1934    A. F. Beyers Vej 13, Vanløse

              1935   Julius Valentiners Vej 8, Frederiksberg

                         1936   Vodroffsvej 3b, Frederiksberg

                         1937   Ny Adelgade 5a, 3.sal

           1938 – 1939   ikke undersøgt endnu!

           1940 – 1952   Tornebuskegade 7, 3.sal

           1953 – 1956    Tokkekøbvej 12, Allerød

      1957 – 1958    Grundtvigsvej 27b-c, 5.sal, Frederiksberg

           1959 – 1980    Rathsacksvej 18, Frederiksberg

                                           

Klevenfeldt, Terkel (1710-1777)  –  Geneaolog

Klevenfeldt, Terkel

 

 

 

 

 

1710 – 1741   København

1741 – 1745   Rejse til Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og England

1745 – 1769   København

1770 – 1777    Nørregade 29 (nedrevet)

 

 

Klint, Kaare (1888-1954)  –  Arkitekt

Klint, Kaare

 

 

 

 

 

???? – 1911    Pile Allé 17a, Frederiksberg

          1911    Nyhavn 39, 1.sal

        1912 – 1916    ikke opført i vejviseren

        1917 – 1919    Rolighedsvej 9, Charlottenlund

        1919 – 1933    Overgaden Oven Vandet 54, 4.sal

        1934 – 1942   Amaliegade 29b

           1943   ikke undersøgt endnu!

           1944 – 1945    Strandvejen 208, Charlottenlund

                         1946   Bredgade 66

                         1947    Vejviseren er ikke indscannet på hjemmesiden for Københavns Biblioteker

           1948 – 1954    Amaliegade 29b, 1.sal                                                          

 

Klæstrup, P. C. (1820-1882)  –  Karrikaturtegner

Klæstrup, P. C.

         

 

 

 

 

1820   Rosenborggade 213 (nedrevet; Klæstrup blev født i ejendommen)

         1821 – 1847   ikke undersøgt endnu!

              1848   Larsbjørnsstræde 7   (til 1859 hed adressen Store Larsbjørnsstræde 170)

 1849 – 1850   Nørrebrogade 50, Nørrebro

            1851 – 1852    Blegdamsvejen 79, Østerbro

                         1853    Studiestræde 14  (til 1859 hed adressen Studiestræde 93)

            1854 – 1855    Blegdamsvejen 76

                          1856   Ny Vestergade 5  (til 1859 hed adressen Ny Vestergade 219)

                          1857   Sankt Hans Gade 73c, 3.sal, Nørrebro

             1858 – 1859   Gothersgade 41  (til 1859 hed adressen Gothersgade 334)

                          1860   Sankt Hans Gade 20, Nørrebro

                          1861   Store Kannikestræde 8

               1862  vejviseren foreligger ikke digitalt på hjemmesiden for Københavns Biblioteker

               1863   Admiralgade 5 Bb, st. (nedrevet)

                          1864   Knabrostræde 30, 1.sal

                          1865   Badstuestræde 16, st.

                          1866   Rosengården 9, 2.sal

                     1867   Studiestræde 31, 1.sal

                           1868   Gråbrødre Torv 16 Bb, 1.sal

                     1869   Store Kannikestræde 15, 3.sal

                           1870   Skindergade 3, 2.sal (nedrevet)

   1871 – 1877    Peder Hvitfeldts Stræde 17, 2.sal

   1878 – 1882   Rosengården 9, 4.sal

 

Knudsen, Hans Christian (1763-1816)  –  Skuespiller

Knudsen, Hans Christian

 

 

 

 

 

1797 – 1802    Knabrostræde 30

1803 – 1807    Købmagergade 62 (nedrevet)

          1808    Gothersgade (husnummer ikke anført i vejviseren)

        1809 – 1812    Frederiksborggade 1 (nedrevet)

        1813 – 1816     Rosengården 12 (nedrevet)

 

 

Knudsen, Johan (1865-1942)  –  Godsejer og politiker

1865 – 1903    ikke undersøgt endnu!

1904 – 1906    Vester Voldgade 131, 2.sal (nedrevet)

1907 – 1919    ikke undersøgt endnu!

1920 – 1921    ikke opført i vejviseren!

1922 – 1937    ikke undersøgt endnu!

          1938    Kronprinsessegade 38

        1939 – 1942    ikke undersøgt endnu!

 

 

Knuth, F. M. (1813-1856)  –  Lensgreve

Knuth, F. M.

 

 

 

 

 

          1845    Amaliegade 12

          1848    Bredgade 30

        1849 – 1854    Bredgade 26

          1856    Amaliegade 4

 

 

Koch, Jørgen (1896-1968)  –  Ingeniør og medstifter af Crone & Koch

Koch, Jørgen

 

 

 

 

 

1896 – 1921   ikke undersøgt endnu!

     1922 – 1925   Ceresvej 16

     1926 – 1934   Hoffmeyersvej 7, Vanløse

     1935 – 1968   Marielystvej 4c, 3. sal, Frederiksberg

                                                   

 

Kolderup-Rosenvinge, J. L. A. (1792-1850)  –  Retshistoriker

Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.

 

 

 

 

 

1814 – 1818     Holmens Kanal 16

1819 – 1820    Købmagergade 60 (nedrevet)

1821 – 1823    Nørre Voldgade 78 (nedrevet)

1824 – 1830    Skindergade 38

1831 – 1850     Store Kannikestræde 11

 

 

Krabbe, Oluf (1789-1864)  –  Officer

 

 

 

 

 

1810 – 1813    Sankt Peders Stræde 35

          1814    Frederiksberggade 6

        1815 – 1816    Mikkel Bryggers Gade 12 (nedrevet)

        1821 – 1822    Nørregade 40 (nedrevet)

                    1823    Kultorvet 6-8 (nedrevet)

       1824 – 1830    Sølvgade 40

          1831    Kronprinsessegade 32

          1832    Kronprinsessegade 22

       1834 – 1842    Kronprinsessegade 24

       1843 – 1845    Sølvgade 40

       1852 – 1853    Gothersgade 103

       1853 – 1864    Kiel, Tyskland og København (kort før sin død)

 

Kraft, Frederik Karl Julius (1823-1854)  –  Landskabsmaler

Kraft, Frederik Karl Julius

 

 

 

 

 

1846 – 1848    Bredgade 21 (nedrevet)

1849 – 1851     Kongens Nytorv 13 (nedrevet)

          1854     Snaregade 4

 

 

Krag, Jens Otto (1914-1978)Statsminister 1962-1968 og 1971-1972

Intet billede

  1941    Ved Mønten 15, st., Amager

1942 – 1950    Julius Valentiners Vej 11, 5.sal, Frederiksberg

1951 – 1952     ikke undersøgt endnu!

1953 – 1958    Hostrups Have 60, 6.sal, Frederiksberg

1959 – 1960    Eggersvej 16, Hellerup

           1960 – 1973    Egernvej 61, Frederiksberg

           1974 – 1978    ikke undersøgt endnu!

 

 

Krag, Oluf (1870-1942)  – Politiker og rektor

            1890    ikke opført i vejviseren!

1891 – 1896    ikke undersøgt endnu!

1897 – 1918     Nykøbing Falster

          1918     Store Kongensgade 1

          1919     Gammel Kongevej 176, Frederiksberg

          1920    Nørregade 30, 3.sal

        1921 – 1929    ingen adresse oplyst; kun arbejdspladsen Rigsdagen/Christiansborg

        1930 – 1942   Holmens Kanal 16, 2.sal

 

Krak, Ove (1862-1923)Læge samt udgiver af Kraks Vejviser og Kraks Blå Bog (søn af nedennævnte Thorvald Krak)

 

 

 

 

 

1882 – 1892    Slotsholmsgade 16, 1.sal (nedrevet) til 1/5-1892; dernæst Rigensgade 9

             1892    Rigensgade 9, st. – til 1/11-1892; dernæst Bredgade 3

     1892 – 1893    Bredgade 3, 1.sal (nedrevet) – til nov.1893; dernæst Gothersgade 48

1893 – 1896    Gothersgade 48, 1.sal (nedrevet) – til 1/5-1896; dernæst Vester Voldgade 92

1896 – 1899    Vester Voldgade 92 (KbhK men uden for voldene) til 1/5-1899; dernæst Nybrogade 10

     1899 – 1912     Nybrogade 10, 1.sal

          1913 – 1923     Ceresvej 8, Frederiksberg

 

Krak, Thorvald (1830-1908)  –  Udgiver af vejviseren for København (far til ovennævnte Ove Krak)

Krak, Thorvald

 

 

 

 

 

1830 – 1869   København

1870 – 1873    Rosenvængets Allé 50, Østerbro

1874 – 1875    Store Kongensgade 110, 2.sal

1875 – 1880    Laksegade 32, 2.sal

1881 – 1893     Slotsholmsgade 16, 1.sal (nedrevet)

          1893 – 1899    Ny Vestergade 18, 1.sal (nedrevet)

1899 – 1908    Nybrogade 10, 1. og 2.sal

 

 

Kratzenstein, Christian Gottlieb (1723-1795)  –  Professor

 

 

 

 

 

1742 – 1748   Halle, Tyskland

1748 – 1753   Rusland

1753 – 1769   København

1770 – 1795   Studiestræde 7 (nedrevet)

 

 

Krieger, A. F. (1817-1893)  –  Jurist og politiker

Krieger, A. F.

 

 

 

 

 

           1840   Kronprinsessegade 40

         1841 – 1843    udlandsrejse

             1844    København; ikke opført i vejviseren!

 1845 – 1857    Kronprinsessegade 40

           1858 – 1864    Nørregade 24

           1865 – 1893    Rosenvængets Hovedvej 23, Østerbro

 

 

Kristensen, Tom (1893-1974)Forfatter

 

 

 

 

 

1908 – 1911   Adelersborggade 2, 3.sal – fra 1/11-1908; dernæst til H. P. Ørums Gade 38, 2.sal

1911 – 1912    H. P. Ørums Gade 38, 2.sal – fra 1/11-1911; dernæst til Overbys Allé 31

             1912    Overbys Allé 31 – fra 1/5-1912; dernæst til Cikoriefabrikken, Gerdasgade

1912 – 1922   Cikoriefabrikken, Gerdasgade – fra 1/11-1912; dernæst til Gerdasgade 5, 1.sal

1922 – 1923   Gerdasgade 5, 1.sal – fra 1/11-1922; dernæst til Frederiksborgvej 174

          1923 – 1926   Frederiksborgvej 174 – fra 1/5-1923

          1927 – 1929   Gerdasgade 5, 1.sal

          1930 – 1941   ikke opført i vejviseren!

          1933 – 1943   Virum Torv (boede der i ca.10 år sammen med Gerda Westermann)

          1942 – 1945   ikke undersøgt endnu!

          1946 – 1974   Thurø ved Svendborg

 

 

Krogh, Gerhard Christopher von (1785-1860)  –  Kammerherre og overgeneral

 

 

 

 

 

1804 – 1807    Slotsholmsgade 10

          1808    Bag Børsen 61 (gaden eksisterer ikke længere)

        1809 – 1814    ikke undersøgt endnu!

        1815 – 1816     Stormgade 19 (nedrevet)

        1817 – 1853     Frederiksholms Kanal 12 st. og 1.sal

        1854 – 1855    ikke undersøgt endnu!

        1856 – 1860   Amalienborg (Frederik VI´s Palæ)

 

Krohn Johan (1841-1925)  –  Skoleleder og forfatter

Krohn, Johan

         

 

 

 

 

          1867    Nyhavn (husnummer ikke anført i vejviseren)

          1868    Nybrogade 26, 3.sal

        1868 – 1873    Bregentved Gods ved Haslev

          1874    Nyhavn 18, 3.sal

        1875 – 1879    Frederiksholms Kanal 18, 3.sal

        1880 – 1881    Holbergsgade 11, 4.salflyttede ud i april 1881

        1881 – 1914     Stockholmsgade 5, Østerbro – flyttede ind april 1881

        1914 – 1925     Sortedamsgade 3, 4.sal, Østerbro (nu en del af Sortedams Dossering)

 

Krøyer, H. E. (1798-1879)  –  Komponist

Intet billede

           1835 – 1844    Holmens Kanal 30 (nedrevet)

           1845 – 1855    Holmens Kanal 26 (nedrevet)

            1856 – 1859    Ny Kongensgade 17 (nedrevet)

           1860    Nikolaj Plads 9

         1861 – 1868    Nørre Voldgade 38 (nedrevet)

         1869 – 1879    Nørre Voldgade 54

 

Krøyer, Henrik N. (1799-1870)  –  Zoolog

Krøyer, H. N.

 

 

 

 

 

      1799 – 1821   København

 1821 – 1823   Grækenland

      1823 – 1827   København

 1827 – 1830   Stavanger, Norge

            1830 – 1831   København

 1832 – 1833    Kronprinsessegade 8

            1834 – 1838    Nørrebrogade 66 (uden for voldene)

 1838 – 1839    Ekspedition til bl.a. Svalbard

           1840    Strandgade 32

         1840 – 1842    Ekspedition til Sydamerika

         1842 – 1844    Sankt Annæ Gade 5

         1845 – 1847     Strandgade 28

         1848 – 1849    Blegdamsvej 68, Østerbro

           1850    Blegdamsvej matr.nr.88, Østerbro

         1851 – 1855      Østerbrogade 72, Østerbro

         1856 – 1859     Prinsessegade 53 (nedrevet)

         1860 – 1863    Wildersgade 43

         1864 – 1870    Strandgade 30

 

Krøyer, Marie (f. Triepcke; 1867-1940)Kunstmaler; gift (senere skilt fra) med nedennævnte P. S. Krøyer

 

 

 

 

 

1868 – 1871    Bülowsvej 36b, 2.sal, Frederiksberg

1872 – 1887    Ingemannsvej 3a, Frederiksberg

             1888   Sankt Knuds Vej 24, Frederiksberg

1889 – 1890   ikke undersøgt endnu!

1891 – 1902    Skagen (perioden er cirkatal) – fra maj 1891 (om vinteren i Bergensgade, Kbh.)

           1902 – 1903    Bergensgade 10, Østerbro

             1904    Vejviseren er endnu ikke indscannet på Københavns Bibliotekers hjemmeside

           1905 – 1907     København

           1907 – 1930     Tällberg, Leksand, Dalarne, Sverige (perioden er cirkatal indtil videre)

           1931 – 1935      ikke undersøgt endnu!

           1936 – 1940     Stockholm

 

Atelier

           1888   Lykkesholmsvej 8, Frederiksberg

 

Krøyer, P. S. (1851-1909)  –  Kunstmaler; gift (senere skilt) med ovennævnte Marie Krøyer

            1851    Stavanger, Norge

1851 – 1871     Strandgade 30 (voksede op her hos sin moster og onkel)

1872 – 1877    Baggesensgade 1, 2.sal, Nørrebro

1878 – 1881    Studietur til Italien

          1881    Bredgade 33

       1882 – 1883    Nørre Voldgade 20, 2.sal

       1883 – 1889    Øster Søgade 108, 2.sal, Østerbro

          1890    ikke opført i vejviseren!

                        1891     Tordenskjoldsgade 15

          1892    Marstrandsvej 4, Østerbro

       1893 – 1897    Vester Boulevard 33 (Kbh K men uden for voldene; nu H. C. Andersens Boulevard)

          1898    Bergensgade 2, Østerbro

       1898 – 1906    Bergensgade 10, Østerbro

       1901 – 1909    Skagen

 

          Atelier

                       1883    Bredgade 33

           1885 – 1888   Bredgade 33

   1891   Bredgade 33

 

Kuhlau, Frederik (1786-1832)  –  Komponist

            

 

 

 

 

  1813    Dronningens Tværgade 15 (nedrevet)

1814 – 1816    Borgergade 73 (nedrevet)

1817 – 1826    ikke undersøgt endnu!

     1826 – 1831    Kongens Lyngby

     1829 – 1831    Vingårdstræde 17

          1832    Nyhavn 23

 

 

Kunzen, Frederik Ludvig Æmilius (1761-1817)  –  Komponist

Kunzen, F. L. E.

         

 

 

 

 

                      1786    Holmens Kanal 40 (nedrevet)

            1787    Nørregade 47 (nedrevet)

            1788    Nørregade 7 (nedrevet)

            1789    Lille Kongensgade 41 (nedrevet)

          1798 – 1799     Holmens Kanal 14 (nedrevet)

          1800 – 1802    Brolæggerstræde 5

          1803 – 1804    Østergade 1 (nedrevet)

          1805 – 1807    Gothersgade 91

          1808 – 1810    Østergade 32 (nedrevet)

            1811     Kronprinsessegade 10

          1812 – 1813     Store Kongensgade 19

          1814 – 1817     Gammel Strand 44

 

Küchler, Albert (1803-1886)  –  Kunstmaler

 

 

 

 

 

1829    Sankt Peders Stræde 13

          1830    Vestergade 3

        1830 – 1886    Rom, Italien

 

 

Kyhn, Vilhelm (1819-1903)  –  Kunstmaler

 

 

 

 

 

1846 – 1847    Strandgade, Krøyers Plads (husnummer ikke anført i vejviseren)

                     1848    Børsgade 44 (nedrevet)

           1849 – 1850    Vesterbrogade 99, Vesterbro

                      1852    Strandgade, Grønlandske Handelsplads (ikke anført i vejviseren)

           1853 – 1880    Farimagsvej / Gl. Farimagsvej 5 (uden for voldene)

                      1881    Gammel Kongevej 107, 2.sal, Frederiksberg

           1882 – 1903    Danasvej 8, Frederiksberg

 

Købke, Christen (1810-1848)  –  Kunstmaler

 

 

 

 

 

1832 – ????     Toldbodvej (nu Esplanaden)

1835 – 1838    Blegdamsvej 74, Østerbro

1838 – 1840    Italien – fra august 1838 til september 1840

          1841     ikke undersøgt endnu!

        1842 – 1844     Blegdamsvej 74, Østerbro

       1845 – 1848     Frederiksborggade 5

 

Kølpin, Alexander (1731-1801)  –  Hofkirurg og professor

Kølpin, Alexander

 

 

 

 

          1770     Amaliegade 27

        1773 – 1775     Amaliegade 27

        1776 – 1801     Gothersgade 37  (nedrevet)

 

 

Kaalund, H. V. (1818-1885)  –  Forfatter

 1818 – ????     Grønnegade matr.nr.286  (Kaalund blev født i ejendommen)

          1846    Stormgade 5 – ikke linket endnu!

          1847    Borgergade 6 (nedrevet)

          1848    Læderstræde 7

          1849    Gammel Strand 50

       1850 – 1858    ikke undersøgt endnu!

         1859    Fiolstræde 59 – ikke linket endnu!

         1860    Skindergade 37

       1861 – 1881     Vridsløselille

         1884    Lykkesholms Allé 7, 1.sal, Frederiksberg

         1885    ikke undersøgt endnu!

 

Kaas, Frederik Julius (1758-1827)  – Gehejme-, stats- og justitsminister

Kaas, Frederik Julius

 

 

 

 

 

1803 – 1804    Vimmelskaftet 39

1805 – 1808    Vimmelskaftet 42 (nedrevet)

1809 – 1811     Bredgade 54

1812 – 1820    Amaliegade 42

1821 – 1827     Amaliegade 10 (nedrevet)

 

 

Kaas, Preben (1930-1981) Skuespiller, komiker og filminstruktør

Intet billede

1959 – 1962    Ved Skansen 3, 1.sal, Amager

1962 – 1967    Kronprinsesse Sofies Vej 36, st., Frederiksberg

1968 – 1970    Kronprinsesse Sofies Vej 30, 3.sal, Frederiksberg

1971 – 1980    ikke undersøgt endnu!

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Kraks vejvisere for København  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og Kvinders Boliger uddraget af Københavns Vejvisere 1770-1870. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Politiets Registerblade – adresser i København 1890-1923 

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk