Frederiksberggade 6

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1797

Matrikelnummer: 35, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: C. F. Hallander


Beskrivelse

Denne syv fag, brede strøgejendom blev af tømrermester Casper Frederich Hallander () opført i 1797 for klejnsmed O. Jepsen. Som dengang står ejendommen med kælder og fire etager.

 

 

Beboere

Som Premier-Lieutenant ved Kongens Regiment boede Oluf Krabbe (1789-1864) her i 1814.

Han avancerede 1822 til kaptajn, 1837 til major, 1845 til oberstløjtnant, 1849 til oberst, 1852 generalmajor og blev 1860 afskediget med rang af generalløjtnant. Krabbe var bataljonschef under slaget ved Slesvig i 1848, hvor han blev skudt i foden og sad tilfangetaget til september samme år.

Det var for sin fremtrædende andel i sejrene 1849 og 1850 ved Sundeved, Isted samt Mysunde, at Oluf Krabbe vil blive husket. I slaget ved Sundeved 6.april 1849 var han leder af 1.Infanteribrigade, der taktisk slog general Wyneckens dobbelt så store styrke tilbage.

Under Slaget ved Isted den 25.juli 1850 var det hans brigade, som standsede general W. von Willisens slesvig-holstenske hær, hvilket forpurrede at den danske hær blev faldet i ryggen.

Slaget ved Mysunde 12.september 1850 skulle blive hans sidste krigssejr. Krabbes brigade havde taget opstilling, men da den preussiske overmagt var for stor, trak han sine tropper tilbage. Et nyt angreb blev sat ind, men blev nu afvist og Krabbe lod sin brigade forfølge fjenden med betydelige tab til følge.

Som anerkendelse bliv han tildelt Kommandørkorset, der i 1852 blev fulgt op ad avancementet til generalmajor. Efter krigen var han chef for flere jyske brigader, men blev 1860 afskediget med rang af generalløjtnant.

Krabbes personlighed var præget af karakterfasthed og han huskedes som særdeles pligtopfyldende, ligesom han selv fordrede disciplin blandt sine underordnede. Han var i en årrække bosat i Kiel, men under indtryk af de politiske forhold omkring hertugdømmerne flyttede han til København inden krigen mod Preussen brød ud i 1864, hvor han samme år døde 30.marts.

      Oluf Krabbe

 

Fra Frederiksberggade 16 (senere nedrevet) flyttede H. C. Andersens tidligere rektor og husvært, Simon Meisling (1787-1856), her til i årene 1846-1847.

Han er bedst kendt som H. C. Andersens strenge lærer, både i Slagelse Latinskole og Helsingør Latinskole. H. C. Andersen (1805-1875) flyttede til Slagelse i 1825 og flyttede ind hos Meisling, der dér var rektor og som i de følgende år lod sin elev forstå, at denne både var dum og i det hele taget ikke ville blive til noget. Meisling fik i 1826 rektoratet for Helsingør Latinskole, hvortil Andersen fulgte med som både elev og logerende.

Først mange år efter tilgav Andersen sin gamle lærer Meisling al den spot og ydmygelse, som han i ungdommen havde været udsat for. Som oversætter har Meisling i høj grad bemærket sig, da han bl.a. oversatte Shakespeares Døden i Venedig samt en lang række oldtidsdigte. Han blev i gaden idet han herfra flyttede til et hus på nr.32, der senere blev nedrevet til fordel for Metropolbygningen.

Simon Meisling

    Simon Meisling

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. C. F. Bricka. Gyldendal. 1887-1905.

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 57-58).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk