Vestergade 3-3a

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 40, Vester Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og baghus, der alle blev opført i årene 1795-1796:

 

 

Det syv fag brede forhus opførtes 1795-1796 med kælder og tre etager for en Peder Gielstrup. Slutstenen over porten er et aggressivt løvehoved og bærer indskriften “1728 DEN 20 OCTOBER AFBRANDT“. Slutstenen hører altså til grundens forrige hus!

Billedtekst: Slutstenen over porten.

 

 

For ovennævnte Gielstrup opførtes sidehuset i samme periode. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

 

For ovennævnte Gielstrup opførtes baghuset i samme periode. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

Præsten Christian Bastholm (1740-1819) boede her i 1813 og flyttede derefter til Nørregade 51. 

Han blev et kendt navn, idet han med bogen Den geistlige Talekonst (1775) gjorde op med “gammel gejstlig slendrian” (D.B.L., bind 1) og fik sat præsternes forkyndelse og retorik i system. 

Christian Bastholm

 

Kunstmaleren Albert Küchler (1803-1886) havde sin bolig her omkring 1830.      

    Albert Küchler

 

Albert Küchler (1803-1886)

Maleren Constantin Hansen

1837 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Under sit ophold i Rom malede han vennen, kunstmaleren Constantin Hansen (1804-1880) i 1837

 

Constantin Hansen (1804-1880)

Maleren Albert Küchler

1837 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

I Rom blev rollerne også byttet om så her er det Küchler, der blev portrætteret af Constantin Hansen

 

I årene 1830-1831 boede kunstmaleren Jørgen Roed (1808-1888) her i Vestergade nr.3. 

      Jørgen Roed

 

Et lille udvalg af Jørgen Roeds værkser kan ses nedenfor:

 

 Jørgen Roed (1808-1888)

Sjællandske høstpiger ved en brønd

1850 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Maleriet hænger i Folketinget

 

 Jørgen Roed (1808-1888)

En kunstner på vandring

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Jørgen Roed (1808-1888)

Haven med den gamle døbefont

1850 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Jørgen Roed (1808-1888)

J.C. Drewsen

1843 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Jørgen Roed (1808-1888)

Portræt af Henriette Thyberg (gift Thyberg)

1833 – Ordrupgaard – public domain

 

Jørgen Roed (1808-1888)

Vinterstudie fra Collins Gård

1833 – Nationalmuseet, Stockholm – public domain

 

 Jørgen Roed (1808-1888)

En gade i Roskilde. I baggrunden domkirken

1836 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.238).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.159-160).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk