Tornebuskegade 7

 

                   


Opført: 1857

Matrikelnummer: 159a, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Som naboejendommen i nr.9 blev også denne ejendom opført 1857 for smedemester J. Jøhnke. Huset er opført over fem fag med kælder samt fire etager.

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

 

Beboere

Arkitekten Christian Hansen (1803-1883) boede her 1858-1860 og var netop blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiet.

Allerede i 1816 blev han optaget på Kunstakademiet, hvor han uddannede sig til arkitekt under ledelse af professor G. F. Hetsch (1788-1864). For et rejsestipendium tog Christian Hansen 1831 til Italien og i 1833 videre til Grækenland, hvor han befandt sig godt og allerede året efter blev udnævnt til kongelig græsk arkitekt.

I Athen deltog han i udgravningen af Akropolis samt i byplanlægning og restaurationsarbejder, heraf flere gange i samarbejde med lillebroderen, arkitekten Theophilus Hansen (1813-1891). Hovedværket i Christian Hansens græske karriere var dog opførelsen af universitetet i Athen (1839-1850).

Det danske hovedværk er opførelsen af Kommunehospitalet (1859-1863), men nævnes skal også opførelsen af Zoologisk Museum i Krystalgade, Sct. Josef Hospital i Griffenfeldtsgade samt Holbæk Kirke. Fra 1851 til 1881 var han kgl. bygningsinspektør i 1881 og professor fra 1857 til 1883.

Han boede derefter til sin død hos broderen i Wien.

  Christian Hansen

 

I 1884 boede tegneren og kunstmaleren J. L. Ridter (1854-1921) på 2.sal her i ejendommen. Ridters topografiske tegninger fra København er blevet benyttet i mange bøger og aviser; ofte fordi han var på plads i forhold til, at en ejendom stod for en snarlig nedrivning.

       J. L. Ridter

 

Et udvalg af Ridters værker ses herunder:

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Gaardparti Strandgade No 6

Akvarel fra 1902 – public domain

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Parti af Gammel Torv og Nygade

Akvarel fra 1897 – public domain

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Havne-Caféen ved Knippelsbro

Akvarel fra 1910 – public domain

Her er der tale om den gamle Knippelsbro (t.v.),

som gik fra Brogade (forsvundet) til Slotsholmsgade

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Hjørnet af Store og Lille Kannikestræde

Postkort fra ca.1908

Bygningen blev nedrevet kort efter 1908

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Det nye Store Strandstræde

Udgivet af Stenders Forlag nr.12887

Postkort afsendt i 1908

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Det kommende København – Det ny Chr. IX Gade

Udgivet af Stenders Forlag nr.12888

Postkort afsendt i 1912

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Regensbuegangen

Udgivet af Stenders Forlag nr.14704

Postkort afsendt i 1909

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Bevaringen af det gamle København som arkitekturby. Medd. fra for. til gamle bygningers bevaring. IV række. III. 1942.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233).

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk