Gammel Strand 50

 

Gammel Strand 50 - lille - tv                    Gammel Strand 50 - lille - th


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 15, Strand Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Hofhattemageren Gudman Petersen fik i årene 1796-1797 opført både forhus, sidehus og baghus:

 

Forhuset blev oprindelig opført med kælder og tre etager, mens den fjerde etage blev tilføjet i 1853. Arkitekten er ukendt.

 

Gammel Strand 50 - 1

Foto fra oktober 2007

 

Gammel Strand 50 - 2

Foto fra oktober 2007

 

Gammel Strand 50 - 3

Det vides endnu ikke hvad årstallene på facaden refererer til

Foto fra oktober 2007

 

Gammel Strand 50 - 4

Foto fra oktober 2007

 

Gammel Strand 50 - 5

Højt og slankt står indgangspartiet til nr.50

Foto fra oktober 2007

 

Gammel Strand 50 - 6

Foto fra oktober 2007

 

 

Om sidehuset foreligger der for øjeblikket hverken billeder eller oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

Om baghuset foreligger der for øjeblikket hverken billeder eller oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Capelmusicus H. S. Paulli (1810-1891) var her bosiddende i 1838.

       H. S. Paulli

 

For en tid omkring 1849 boede her den livet igennem omflakkende og søgende forfatter H. V. Kaalund (1818-1885). 

Han bestred så forskellige hverv som huslærer, teglværksbestyrer, digter, telegrafist og overlærer ved det i 1859 nyoprettede Vridsløselille fængsel; ikke noget at sige til ,at han til tider var stærkt nervesvækket! 

Kaalund debuterede i 1840 med digtet Kong Halfdan den Stærke, men hans popularitet blev først vundet med den nu klassiske børnebog Fabler for Børn (1845). Det blev en højt elsket vers- og billedbog med illustrationer af vennen, maleren J. Th. Lundbye (1818-1848). I 1858 udgav han digtsamlingen Et Foraar, som gav ham fuld anerkendelse som digter.

I 1875 skrev han dramaet Fulvia, der i 1881 opførtes på Det Kongelige Teater; i øvrigt samme år som han blev afskediget som lærer ved Vridsløselille fængsel. Ved sin død havde H. V. Kaalund bopæl på Frederiksberg.

Kaalund, H. V.

    H. V. Kaalund

 

Grosserer C. W. Jøhncke (????) boede her og drev fra samme adresse sin grosserervirksomhed.

 

 

Virksomheder                    

Grosserer C. W. Jøhncke (????) drev herfra sin virksomhed, da han i sommeren 1854 ansatte den 22-årige kontorist, Hans Peder Kofod. Den unge mand lod sig her friste af to pengebreve fra Sverige, som han åbnede og stjal indholdet af. Grossereren undrede sig over pengene ikke var indgået og lod Kofod udfærdige to skrivelser, der dog ikke indeholdt anmodningen om manglende betaling.

Grossereren undrede sig over de manglende indbetalinger og Kofod begyndte nu at tænke i mord. Under falsk navn sendte han Jøhncke et giftmiddel blandet med sukker, som han påstod var et middel mod “nervesmerter”, men Jøhncke indtog det ikke. Endnu et pengebrev dukkede imidlertid op og også dette beholdte Kofod, der nu var klar over, at han snart ville blive opdaget.

Den 23.januar 1856 blandede han stryknin i Jøhnckes kaffe. En halv times tid efter udløste det et ildebefindende med efterfølgende krampetrækninger. Familiens huslæge, professor Christensen, smagte på resten af kaffen og blev klar over, at det drejede sig om et forsøg på forgiftning.

Grosserer Jøhncke lå en uges tid i sengen, men anmeldte derefter Hans Peder Kofod til politiet. Sagen endte ved Højesteret, der idømte Kofod en dødsstraf, men efter indstilling om benådning fik den uheldige kontorist ændret sin dom til livsvarigt tugthusarbejde.

 

Cafe Diamanten ved C. Christiansen

Postkort afsendt i 1910

 

Gammel Strand 50 - 7

Annonce fra Illustreret Tidende – 20.oktober 1878 – nr.995

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske kriminalsager 1838-1938. S. Tage-Jensen. Bogforlaget Norden. 1945.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 66-67).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk