Nørregade 30-32

 

Nørregade 30-32 - lille - tv                    Nørregade 30-32 - lille - th


Opført: 1837-1838

Matrikelnummer: 233, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Mads Schifter Holm


Beskrivelse

Nørregade 30-32 består af to sammenbyggede forhuse samt to sidehuse og et pakhus i gården:

 

 

Tømrermesteren Mads Schifter Holm (1800-1874) opførte i 1837-1838 forhuset som to huse, der blev sammenbygget i 1896. Der er syv fag og huset rejser sig med kælder samt fire etager.

 

Nørregade 30-32 - 1

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 2

Portindgangen er placeret under det midterste fag

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 3

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 4

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 5

Foto fra juli 2013

 

 

Går man gennem porten og ind i gården ses to sidehuse samt et pakhus:

 

Nørregade 30-32 - 6

Venstre sidehus, pakhus og højre sidehus

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 7

Venstre sidehus fordeler sig på kælder og fire etager

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 8

Pakhuset har fire etager

Foto fra juli 2013

 

Nørregade 30-32 - 9

Højre sidehus er på fire etager

Foto fra juli 2013

 

 

Beboere

Fra 1896 til 1897 boede forfatteren Henri Nathansen (1868-1944) her i ejendommen. I dansk teaterhistorie er han blevet udødeliggjort med skuespillet Indenfor murene (1912), der skildrer en jødisk piges kamp for, at blive gift med en kristen mand. Herved får man et kig ind i det jødiske liv, der viser afstanden til det omkringliggende samfunds normer og stykket ender dog med, at de to unge får hinanden.

Han var cand.jur. fra 1892 og blev dommerfuldmægtig og virkede som overretssagfører fra 1897 til 1902, hvor han så gik forfattervejen.

  Henri Nathansen

 

Politikeren og rektoren Oluf Krag (1870-1942) boede her omkring 1920. 

Fra 1918 til 1921 var han rektor for metropolitanskolen, der indtil 1940 havde til huse i Fiolstræde.

Som politiker var han medlem af Landstinget fra 1914 til 1924 og medlem af Folketinget fra 1924 og frem til sin død. Krag var indenrigsminister i Niels Neergaards regering fra 1921 til 1924 samt minister uden portefølje i Madsen-Mygdals regering fra 1926 til 1929. Fra 1932 var han partiet Venstres leder og blev samme år kendt som dets forhandlingsleder i Kanslergade-forliget. Valgnederlaget ved valget i 1935 tvang ham til at gå af som partileder.

Krag, Oluf

           Oluf Krag

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.170).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk