Sankt Peders Stræde 35

 

sankt-peders-straede-35-lille-tv                    sankt-peders-straede-35-lille-th


Opført: 1799

Matrikelnummer: 120, Nørre kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Michael Bälckow


Beskrivelse

Dette 12 fag lange hus var oprindelig to bygninger, der var opført af Michael Bälckow. Huset har kælder samt fire etager og fik via en omfattende ombygning sit nuværende udseende i 1829.

 

sankt-peders-straede-35-1

Foto fra juli 2007

 

sankt-peders-straede-35-2

Foto fra juli 2007

 

sankt-peders-straede-35-3

Foto fra juli 2007

 

 

Beboere

Søofficeren Oluf Krabbe (1789-1864) boede her som sekondløjtnant i perioden 1810-1813.

Han avancerede 1813 til premierløjtnant, 1822 til kaptajn, 1837 til major, 1845 til oberstløjtnant, 1849 til oberst, 1852 generalmajor og blev 1860 afskediget med rang af generalløjtnant. Krabbe var bataljonschef under slaget ved Slesvig i 1848, hvor han blev skudt i foden og sad tilfangetaget til september samme år. Det var for sin fremtrædende andel i sejrene 1849 og 1850 ved Sundeved, Isted samt Mysunde, at Oluf Krabbe vil blive husket.

I slaget ved Sundeved 6.april 1849 var han leder af 1.Infanteribrigade, der taktisk slog general Wyneckens dobbelt så store styrke tilbage. Under Slaget ved Isted 25.juli 1850 var det hans brigade, som standsede general W. von Willisens slesvig-holstenske hær, hvilket forpurrede at den danske hær blev faldet i ryggen.

Slaget ved Mysunde 12.september 1850 skulle blive hans sidste krigssejr. Krabbes brigade havde taget opstilling, men da den preussiske overmagt var for stor trak han sine tropper tilbage. Et nyt angreb blev sat ind, men blev nu afvist og Krabbe lod sin brigade forfølge fjenden med betydelige tab til følge.

Som anerkendelse blev han tildelt Kommandørkorset, der i 1852 blev fulgt op ad avancementet til generalmajor. Efter krigen var han chef for flere jyske brigader, men blev 1860 afskediget med rang af generalløjtnant. Krabbes personlighed var præget af karakterfasthed og han huskedes som særdeles pligtopfyldende, ligesom han selv fordrede disciplin blandt sine underordnede.

Han var i en årrække bosat i Kiel, men under indtryk af de politiske forhold omkring hertugdømmerne flyttede han til København inden krigen mod Preussen brød ud i 1864, hvor han samme år døde 30.marts.

       Oluf Krabbe

 

Niels Henrik Volkersen (1820-1893) ses som Artist i vejviserne for i perioden 1860-1872.

Han var i næsten 50 år kendt som Pjerrot i Tivoli. Første gang Volkersen optrådte som Pjerrot var i 1840 i operaen Maskeballet og derefter optrådte han i rollen på både Dyrehavsbakken og Morskabsteatret på Vesterbro. Volkersen optrådte første gang i Tivoli den 11.oktober 1843, der var den sidste dag i åbningssæsonen.

Fra 1847 var han fast tilknyttet Tivoli, hvor han dog om vinteren drog på turneer og landet over forfinede han Pjerrot med den naivitet og godmodighed, som vi kender den dag i dag. Fra dets opførelse i 1874 var Volkersen leder af Pantomimeteatret og frem til sin afgang ved Tivolis 50-års jubilæum den 15.august 1893. Iført sit Pjerrot-kostume tog han fra scenen afsked med ca. 20.000 mennesker og døde blot 16 dage efter.

Volkersen, Niels Henrik

   N. H. Volkersen

 

 

Virksomheder                    

Indtil 1829 lå her et brændevinsbrænderi.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. C. F. Bricka. 1887-1905  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.199).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk