Cort Adelers Gade 12-12a / Havnegade 41

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - lille - tv                    Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - lille - th


Opført: 1875

Matrikelnummer: 343, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: J. G. Køhler & V. Køhler


Beskrivelse

Denne flotte hjørnebygning i mørkerøde mursten blev i 1875 opført med kælder og fem etager af murermestrene J. G. Køhler (1835-1894) og V. Køhler (1839-1902). Otte fag vender mod Cort Adelers gade, herefter tre fag i det halvrunde hjørne samt fem fag til Havnegade.

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 1

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 2

Facaden til Cort Adelers Gade

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 3

Porten til Cort Adelers Gade 12

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 4

Facaden til Cort Adelers Gade set mod Havnegade

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 5

Havnegade-facaden

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 6

Dobbeltdøren til Havnegade 41

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 7

Den kvaderfugede kælder-/stueetage set fra Havnegade med de buede vinduespartier

Foto fra april 2010

 

 

Beboere

På 4.sal i Cort Adelers Gade 12 boede journalisten og redaktøren Anker Kirkeby (1884-1957) fra 1905 til 1910.  

Efter nogle kortvarige ophold på medicinstudiet og Det Kongelige Teaters elvskole virkede han i en årrække fra 1906 til 1911, som journalist ved dagblade i Oslo, Stockholm og Paris. Fra 1907 sendte han rejsebreve til dagbladet Politiken, som han blev han tilknyttet fra 1911.

Kirkeby var i mange år korrespondent rundt omkring i verden og oplevede revolutioner i bl.a. Rusland og Tyskland og rejste i både Europa og USA under første og anden verdenskrig.

Han så tidligt en mulighed for, at bevare kendte danske stemmer (bl.a. Georg Brandes, Harald Høffding m.fl.) på grammofonplader, hvor denne samling senere indgik i Statsbiblioteket i Aarhus og i dag er tilgængelig via deres hjemmeside.

I 1955 var Kirkeby initiativtager til oprettelsen af Dansk Pressemuseum, der lå på Asgårdsvej på Frederiksberg. Det rykkede allerede til Aarhus i 1957 og til Odense i 1989, hvor museet blev fusioneret med Danmarks Grafiske Museum til Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum, der i 2003 blev navneændret til Danmarks Mediemuseum og sidst til Mediemuseet i 2010.

Kirkeby, Anker

    Anker Kirkeby

 

Fra 1905 til 1908 boede den læreruddannede politiker J. C. Christensen (1856-1930) på adressen Cort Adelers Gade 12, 3.sal.

Som formand for Venstrereformpartiet (i dag partiet Venstre) og tillige formand for Folketingets Finansudvalg pressede han i 1890erne Højres regeringer ved, at nægte bevillinger til deres politik. Dette pres var medvirkende til, at man i 1901 overgik til parlamentarisme* og professoren J. H. Deuntzer (1845-1918) blev konseilspræsident, hvor J. C. Christensen blev dets kultusminister (kirke- og undervisning) og sad som sådan til 1905.

Som konseilspræsident sad han fra 1905 til 1908, hvor han måtte tage sin afsked, som en konsekvens af Alberti-skandalen. I den forbindelse blev J. C. Christensen stillet for Rigsretten men frikendtes. Han tiltrådte i 1909 posten som forsvarsminister i Niels Neergaards ministerium og i perioden 1916-1918 som kontrolminister i Zahle´s radikale mindretalsregering.

Hans sidste ministerperiode var i årene 1920 til 1922, hvor han igen bestred posten som kirkeminister.

*parlamentarisme er et politisk princip der betyder, at en regering ikke må have et folketingsflertal i mod sig, hvilket legitimerer mindretalsregeringer. Parlamentarisme blev først skrevet ind i grundloven af 1953.

 J. C. Christensen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk