Cort Adelers Gade 12-12a / Havnegade 41

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - lille - tv                    Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - lille - th


Opført: 1875

Matrikelnummer: 343, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: J. G. Køhler & V. Køhler


Beskrivelse

Denne flotte hjørnebygning i mørkerøde mursten blev i 1875 opført med kælder og fem etager af murermestrene J. G. Køhler og V. Køhler. Otte fag vender mod Cort Adelers gade, herefter tre fag i det halvrunde hjørne samt fem fag til Havnegade.

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 1

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 2

Facaden til Cort Adelers Gade

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 3

Porten til Cort Adelers Gade 12

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 4

Facaden til Cort Adelers Gade set mod Havnegade

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 5

Havnegade-facaden

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 6

Dobbeltdøren til Havnegade 41

Foto fra april 2010

 

Cort Adelers Gade 12-12a - Havnegade 41 - 7

Den kvaderfugede kælder-/stueetage set fra Havnegade med de buede vinduespartier

Foto fra april 2010

 

 

Beboere

På 4.sal i Cort Adelers Gade 12 boede redaktør Anker Kirkeby (1884-1957) fra 1905 til 1910.  

Kirkeby, Anker

    Anker Kirkeby

 

Fra 1905 til 1908 boede den læreruddannede politiker J. C. Christensen (1856-1930) på adressen Cort Adelers Gade 12, 3.sal.

Som formand for Venstrereformpartiet (i dag partiet Venstre) og tillige formand for Folketingets Finansudvalg pressede han i 1890erne Højres regeringer ved, at nægte bevillinger til deres politik. Dette pres var medvirkende til, at man i 1901 overgik til parlamentarisme* og professoren J. H. Deuntzer (1845-1918) blev konseilspræsident, hvor J. C. Christensen blev dets kultusminister (kirke- og undervisning) og sad som sådan til 1905.

Som konseilspræsident sad han fra 1905 til 1908, hvor han måtte tage sin afsked, som en konsekvens af Alberti-skandalen. I den forbindelse blev J. C. Christensen stillet for Rigsretten men frikendtes. Han tiltrådte i 1909 posten som forsvarsminister i Niels Neergaards ministerium og i perioden 1916-1918 som kontrolminister i Zahle´s radikale mindretalsregering.

Hans sidste ministerperiode var i årene 1920 til 1922, hvor han igen bestred posten som kirkeminister.

*parlamentarisme er et politisk princip der betyder, at en regering ikke må have et folketingsflertal i mod sig, hvilket legitimerer mindretalsregeringer. Parlamentarisme blev først skrevet ind i grundloven af 1953.

          J. C. Christensen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk