Naboløs 4 / Snaregade 4

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - lille - tv                    Naboløs 4 - Snaregade 4 - lille - th


Opført: 1802ff

Matrikelnummer: 13, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: J. L. Thrane


Beskrivelse

Adressen består af to forhuse til begge gader samt to bagved liggende sidehuse:

 

 

Forhuset til Naboløs 4 blev i 1802 opført af arkitekten J. L. Thrane (1785-1819) og har som dengang kælder samt tre etager. Huset er bygget over fem fag.

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - 1

Naboløs 4

Foto fra august 2007

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - 3

De øverste etager af forhuset til Naboløs

Foto fra august 2007

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - 2

Indgangsdøren til Naboløs 4

Foto fra august 2007

 

  Naboløs 4 - Snaregade 4 - 4

Et par duer hygger sig på kordongesimsen

Foto fra august 2007

 

 

Til forhuset ligger et seks fag bredt sidehus, der ligeledes blev opført i 1802 under ledelse af J. L. Thrane. Der er kælder og tre etager.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Forhuset til Snaregade 4 er fra begyndelsen af 1800-tallet og som Naboløs 4 er her også kælder samt tre etager. Huset har pudset facade og er bygget over seks fag. I porten er væggen dekoreret med alle ejerne af grundens bygninger fra 1397 til 1912. Ad to omgange (henholdsvis 1945-1946 og 1971) blev udsmykningen udført af maleren E. Thorstein. 

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - 5

Snaregade 4

Foto fra august 2007

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - 6

Porten til Snaregade 4

Foto fra august 2007

 

Naboløs 4 - Snaregade 4 - 7

Snaregade 4

Foto fra august 2007

 

 

Til forhuset står et sidehus til venstre i gården. Det indeholder kælder samt tre etager og blev opført samtidig med forhuset.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

 

Naboløs 4

I Naboløs 4 boede skomagermester Gottlieb Siesbye (1803-1884) i 1831.

Han blev mester som 23-årig og vejrede som så mange andre morgenluft da Julirevolutionens liberale strømninger nåede Danmark. Herom skrev han både artikler og digte og ad den vej kom han til journalistikken, hvor han på Københavns Morgenblad (fra 1839 til 1840) og Dansk Folkeblad (1840) redigerede og fastholdt den liberale linje.

Siesbye opgav skomagergerningen i 1847 til fordel for en stilling som journalist på Flyveposten, som han sammen med Jacob Davidsen (1813-1891) købte i 1852; dette blad gik i folkemunde under navnet Lyveposten! Bladet lukkede i 1870 efter Siesbye havde været eneejer siden 1865.

Siesbye, Gottlieb

   Gottlieb Siesbye

 

Ligeledes i Naboløs 4 boede i 1838-1839 den senere minister, juristen H. I. A. Raasløff (1810-1893).

Raasløff, H.

   H. I. A. Raasløff

 

 

Snaregade 4

 

Oldforskeren C. C. Rafn (1795-1864) boede her til Snaregade som ung og var da Lieutenant og Lærer ved Cadetterne.

         C. C. Rafn

 

Blandt 1800-tallets største danske kunstmalere var Vilhelm Marstrand (1810-1873), der boede her i perioden 1849-1854.

I 1826 begyndte han som elev af C. W. Eckersberg (1783-1853) og tre år senere optoges han på Kunstakademiets modelskole. Han vakte tidlige opmærksomhed på grund af sit usædvanlige talent og i 1836 drog han på sit første udlandsophold, som endte i Rom, hvor han mødte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844).

Netop hjemvendt fra studieophold i Italien blev han i november 1848 udnævnt til professor ved Kunstakademiet. Flere kendte mennesker blev efterhånden portrætteret af Marstrand og her kan eksempelvis nævnes fysikeren H. C. Ørsted (1777-1851), arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) og kunsthistorikeren L. N. Høyen (1798-1870).

I årene 1864-1866 malede han til Roskilde Domkirke det berømte Christian den 4. på Trefoldigheden (ca.1863) og i festsalen på Københavns Universitet kan ses det store maleri Universitetets stiftelse, som han kun nåede at male skitserne til; maleriet blev senere færdiggjort af Carl Bloch (1834-1890).

 Vilhelm Marstrand

 

Herunder ses et lille udvalg af Marstrands værker:

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Familien Waagepetersen

1836 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Christian IV på Trefoldigheden

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

En gadescene i hundedagene

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Maleren Constantin Hansen

1862 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Kunsthistorikeren, professor N. L. Høyen

1868 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Maleren Christen Købke

1839 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Arkitekten Gottlieb Bindesbøll

1834 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Kunstnerens hustru og børn i atelieret på Charlottenborg

1861-1862 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

C.W. Eckersberg på Charlottenborgs trappegang

tegning fra ca.1830 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Krinolinens besværligheder

tegning uden datering – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Kunstnerkollegaen Christen Købke (1810-1848) malede i 1836 nedenstående portræt af Wilhelm Marstrand

 

Christen Købke (1810-1848)

Maleren Vilhelm Marstrand

1836  Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

I 1854 boede landskabsmaleren C. J. F. Kraft (1823-1854) i Snaregade 4.

Kraft, Frederik Karl Julius

       C. J. F. Kraft

 

Kunstmaler og senere professor F. C. Lund (1826-1901) boede her i årene 1865-1866.

I 1845 blev han optaget på Kunstakademiet og under elevtiden bl.a. udførte dekorationsarbejder på Thorvaldsens Museum. Det blev dog historiske motiver og genremotiver, som blev hans metier. I 1896 udnævntes han til professor ved Kunstakademiet.

        F. C. Lund

 

Et udvalg af F. C. Lunds værker præsenteres herunder:

F. C. Lund (1826-1901)

Stormen på København 1659

1880

 

F. C. Lund (1826-1901)

Episode af stormen paa København

1887 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

På den hvide hest ses kong Frederik III (1609-1670) og bag ham dronning Sophie Amalie (1628-1685).

Til højre for kongeparret ses  Hans Schack (1609-1676), der var øverstbefalende under stormen på København

 

Farvelagt tegning af Adolph Kittendorf (1820-1902) efter maleri af F. C. Lund (1826-1901)

Griffenfeld føres som Fange til Kastellet

1858 – Det Kongelige Bibliotek

 

F. C. Lund (1826-1901)

Frederiksborg Slot

1887 – public domain

 

F. C. Lund (1826-1901)

Rosensalen inden branden 1859

1859 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Rosensalen lå på Frederiksborg Slot

 

F. C. Lund (1826-1901)

Moritz G. Melchior

1865 – public domain

 

F. C. Lund (1826-1901)

En pige fra Skovshoved

1861 – tegning fra billedværket Danske Nationaldragter – public domain

Fra 1854 rejste F. C. Lund rundt i kongeriget for, at tegne og male de lokale og deres klædedragter.

Adolph Kittendorff farvelitograferede de 30 værker som plancher, der mundede ud i mappen Danske Nationaldragter

 

 

Fra 1871 og frem til sin død boede kunstmaleren Gotfred Rump (1816-1880) her i Snaregade 4. Vejviserne oplyser at han til april 1872 havde atelier på fjerde sal i Vester Voldgade 21. Derefter havde han til sin død sit atelier på Charlottenborg.

Rump, Gotfred

     Gotfred Rump

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.144-145).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk