Bredgade 66

Søndre Pavillon ved Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet)

 

Bredgade 66 - lille - tv                    Bredgade 66 - lille - th


Opført: 1755-1757

Matrikelnummer: 142d, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Lauritz de Thura


Beskrivelse

Søndre Pavillon er tilnavnet her ved Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) og rummer kælder, to etager samt mansardetage. Det blev i årene 1755-1757 opført under ledelse af Laurits de Thura (1706-1759). Hertil stammer også fra Thuras hånd de tilsluttende mure samt gitteret. Pavillonen skulle egentlig have været opført af Nicolai Eigtved (1701-1754), men arbejdet blev standset ved dennes død.

 

Bredgade 66 - 1

Foto fra august 2007

 

Bredgade 66 - 2

Bag den utraditionelle trappeopgang ses fire pilastre,

der krones af en frontispice

Foto fra august 2007

 

Bredgade 66 - 3

Foto fra august 2007

 

Bredgade 66 - 4

Foto fra august 2007

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Bredgade med Sankt Ansgar Kirke

akvarel uden angivelse af år – public domain

Nr.66 ses i midten som en del af det daværende Frederiks Hospital; Bredgade 64 til højre med Sankt Ansgar Kirke

 

Paul Fischer

Bredgade ved Sankt Ansgar Kirke

Maleri fra 1920erne – public domain

Søndre Pavillon ses i midten af billedet

 

 

Beboere

Den senere så kendte kirurg og professor Thorkild Rovsing (1862-1927) boede ifølge vejviseren her i 1888. 

Rovsing, Thorkild

Thorkild Rovsing

 

Kunstmaleren Carl Holsøe (1863-1935) boede på denne adresse i perioden 1916-1920.

       Carl Holsøe

 

Vilhelm Hammershøi (1864-1916)

Fem portrætter

1901 – Thielska Galleri, Stockholm – public domain

Carl Holsøe sidder yderst til højre.

De øvrige er fra venstre arkitekten og formgiveren Thorvald Bindesbøll (1846-1908), Hammershøis bror kunstmaleren og keramikeren Svend Hammershøi (1873-1948), kunstmaleren, kunsthistorikeren og museumsdirektøren Karl Madsen (1855-1938) og kunstmaleren, billedhuggeren m.m. J. F. Willumsen (1863-1958).

 

Et udvalg af Carl Holsøes værker ses herunder:

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Interiør med maleri

public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Interiør med siddende musicerende rygvendt kvinde

Maleri efter 1900 – public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Interiør med mor der læser for en pige

public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Kunstnerens hustru

public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Kunstnerens hustru dækker bordet

public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Venter ved vinduet

ca.1900 – public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Kvinde ved vindue

public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Mor og barn i et spisestueinteriør

1935 – public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Saloninteriør

1905 – public domain

 

Carl Holsøe (1863-1935)

Saloninteriør med kvinde

public domain

 

Skuespilleren Johannes Meyer (1884-1972) boede i stueetagen fra 1913 til 1917.

   Johannes Meyer

 

 

 

 

 

Omkring 1946 boede arkitekten Kaare Klint (1888-1954) her i nr.66.

 Klint, Kaare

         Kaare Klint

 

 

Virksomheder

I en årrække lå her Frederiks Hospitals Apotek.

 

Bredgade 66 - 5

Receptkuvert med Kongl. Frederiks Hospitals Apothek

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.179).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.122)

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.57-58).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk