Christian IXs Gade 8 / Ny Østergade 34 / Gothersgade 43

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1906-1910

Matrikelnummer: 394, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Eugen Jørgensen


Beskrivelse

Arkitekten Eugen Jørgensen (1858-1910) var manden bag denne store ejendom, der opførtes 1906-1910 og nu om dage drives som andelsboligforening. 

Billedtekst:

Her får den ikke for lidt med spir, karnapper, borgtårne!                       

En permanent bjerghytte i det indre København!

 

 

Beboere

Redaktøren og journalisten Anker Kirkeby (1884-1957) boede fra 1915-1917 på henholdsvis 1. og senere 4.sal i Chr. IXs Gade 8 og igen fra 1920 til 1941.   

Efter nogle kortvarige ophold på medicinstudiet og Det Kongelige Teaters elvskole virkede han i en årrække fra 1906 til 1911, som journalist ved dagblade i Oslo, Stockholm og Paris. Fra 1907 sendte han rejsebreve til dagbladet Politiken, som han blev han tilknyttet fra 1911.

Kirkeby var i mange år korrespondent rundt omkring i verden og oplevede revolutioner i bl.a. Rusland og Tyskland og rejste i både Europa og USA under første og anden verdenskrig.

Han så tidligt en mulighed for, at bevare kendte danske stemmer (bl.a. Georg Brandes, Harald Høffding m.fl.) på grammofonplader, hvor denne samling senere indgik i Statsbiblioteket i Aarhus og i dag er tilgængelig via deres hjemmeside.

I 1955 var Kirkeby initiativtager til oprettelsen af Dansk Pressemuseum, der lå på Asgårdsvej på Frederiksberg. Det rykkede allerede til Aarhus i 1957 og til Odense i 1989, hvor museet blev fusioneret med Danmarks Grafiske Museum til Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum, der i 2003 blev navneændret til Danmarks Mediemuseum og sidst til Mediemuseet i 2010.

    Anker Kirkeby

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Huse i København og Nordsjælland – tegnet af berømte danske arkitekter. Gitte Just og Hans O. Madsen. Aschehoug. 2005.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk