Bopælsregister – V

Såfremt adressen ligger indenfor de gamle volde og ejendommen stadig eksisterer er denne lavet som link. Man ledes så hen til adressens egen side med billeder og information om både ejendommen, beboere m.v. For fuldstændighedens skyld er også nævnt adresserne på de ejendomme, som sidenhen er nedrevet. Personregisteret er alfabetisk ordnet på efternavne og der anføres kun adresser frem til 1980.

 

Vahl, Martin (1749-1804)  –  Botaniker

Vahl, Martin

 1749 – 1766    Bergen, Norge

 1767 – 1769    Norge

 1769 – 1774    Uppsala, Sverige

 1774 – 1779    København

              1779    Møntergade 26 (nedrevet)

1780 – 1782    Opført med navn i vejviseren, men uden angivelse af adresse

1783 – 1785    Rejse til bl.a. Holland, Frankrig, Spanien, Tunesien m.fl.

1786 – 1789    Vingårdstræde 6

1790 – 1794    Købmagergade 57 (nedrevet)

1795 – 1804    Østergade 54 (nedrevet)

 

Vaupel, Christian Theodor (1821-1862)  –  Botaniker

Vaupel, Christian Theodor

1821 – 1841    Kolding

1842 – 1854   København

1855 – 1856    Rejse i Tyskland, Holland og Frankrig

1857 – 1858    Store Kongensgade 112

             1859    Nørregade 16 (nedrevet)

1860 – 1861    Frederiksberg Allé 42 (uden for voldene)

             1862    Stormgade 1 (nedrevet)

 

Vedel, Herman (1875-1948)  –  Kunstmaler

Vedel, Herman

1902 – 1905    Nørregade 7, 4.sal (nedrevet)

1905 – 1907    Gammel Kongevej 1c, 4.sal (uden for voldene)

1908 – 1910    Nybrogade 28, 4.sal

1911 – 1914     Strandvejen 22 (uden for voldene)

1915 – 1924    Fiolstræde 14, 2.sal

1925 – 1933    Pilestræde 35, 2.sal

1934 – 1948    Amaliegade 13, 1.sal

 

Vermehren, Frederik (1823-1910)Kunstmaler og professor

       1844 – 1846    København – men ikke opført i vejviserne!

                    1847   København – men ikke undersøgt endnu!

       1848 – 1851   København – men ikke opført i vejviserne!

                    1852   Overgaden Oven Vandet 6 (indtil 1859 hed adressen Overgaden Oven Vandet 199)

                                 1853 – 1855   Gothersgade 49 (nedrevet; indtil 1859 hed adressen Gothersgade 117, senere 63)

                 1855 – 1857   Italien

        1858 – 1860   Overgaden Oven Vandet 2 (nedrevet; til 1859 hed adressen Overg. O. Vandet 201a)

                                         1861 – 1867    Gammel Kongevej 15, 1.sal

                                                         1868 – 1874    Parcelvej 4, 2.sal, Holte

                                                  1875 – 1901    Kongens Nytorv 1, henholdsvis st. og 2.sal til 1/11-1901

                                                          1901 – 1910    Gothersgade 143, henh. 1. og 4.sal (Kbh K men uden for voldene) – fra 1/11-1901

 

Viborg, Erik Nissen (1759-1822)  –  Veterinær og botaniker

Viborg, Erik Nissen      1777 – 1785    København

      1786 – 1787    Sankt Annæ Gade 26 (nedrevet)

 1787 – 1790    Studierejse i bl.a. Tyskland, Ungarn, Østrig og Italien

              1794    Sankt Annæ Gade 26 (nedrevet)

1795 – 1798    Overgaden Oven Vandet 52

1800 – 1801    Kongens Nytorv 1

1802 – 1807    Sankt Annæ Gade 26 (nedrevet)

1808 – 1815    Prinsessegade 6 (nedrevet)

1816 – 1822    Sankt Annæ Gade 26 (nedrevet)

 

Viby, Marguerite (1909-2001)  –  Skuespillerinde og sangerinde

                    1940   C. F. Richsvej 101d, st., Frederiksberg

       1941 – 1944   Frederiksgade 12, 1.sal

                    1945   Sankt Annæ Plads 22, 3.sal

                    1946   ikke opført i vejviseren!

                                                               1947   endnu ikke tjekket i vejviseren!!

                                                               1948   ikke opført i vejviseren!

                                                               1949   endnu ikke tjekket i vejviseren!!

                                                 1950 – 1956   Hostrups Have 26, 6.sal, Frederiksberg

                                                 1957 – 1963   Søllerødvej 85, Holte

                                                         1964 – 1965   Strandvænget 13, Østerbro

                                                 1966 – 1980   endnu ikke tjekket i vejviserne!!

 

Virkner, Helle (1925-1909)Skuespiller (bl.a. som Elisabeth Friis i serien Matador og Fru Olsen i serien Huset på Christianshavn)

        1925 – 1931   Ry ved Skanderborg

        1931 – 1947   København (bl.a. Rosenvængets Allé; adresser følger på et senere tidspunkt)

                     1948   Bülowsvej 24, Frederiksberg

                     1949   ikke undersøgt endnu!

                                                   1950 – 1956   Frederiksberg Allé 40, først på 3.sal og senere i stueetagen, Frederiksberg

                                                   1957 – 1965   Egernvej 61, Frederiksberg

                                                   1966 – 1980  ikke undersøgt endnu!

 

Visby, Carl Holger (1801-1871)  –  Præst og filantrop

Visby, C. H.        1822 – 1823    Store Kannikestræde 9 (Elers Kollegium)

                     1826    Vimmelskaftet 42 (nedrevet)

1827 – 1828    Klosterstræde 23

1829 – 1830    Vandkunsten 13

1831 – 1844    Strandgade 22

1845 – 1854    Sankt Annæ Gade 59 (nedrevet)

1855 – 1871     Store Heddinge på Stevns

 

Volkersen, Niels Henrik (1820-1893)  –  Pantomimiker; kendt som Pjerrot i Tivoli

Volkersen, Niels Henrik        1840 – 1859    ikke undersøgt endnu!

1860 – 1872     Sankt Peders Stræde 35, 2.sal

1873 – 1880    Vodroffsvej 12, 2.sal, Frederiksberg

1881 – 1887    Reventlowsgade 6, 2.sal, Vesterbro

1888 – 1893   Abel Cathrines Gade 14, st., Vesterbro

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Kraks vejvisere for København  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og Kvinders Boliger uddraget af Københavns Vejvisere 1770-1870. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Politiets Registerblade – adresser i København 1890-1923 

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk