Vandkunsten 13-13a

 

                   


Opført: 1754

Matrikelnummer: 176, Vester Kvarter

Fredet: 1972

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og sidehus:

 

 

For Jesper Hansen Alling der var kok ved hoffet blev det fire fag, brede forhus opført i 1754. Dengang var huset med kælder og tre etager samt en gavlkvist, men i årene 1847-1848 blev taget ombygget til en ekstra etage; siden da har huset haft denne facadeinddeling.

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

To relieffer af henholdsvis en mand og en kvinde ses over porten

Foto fra juli 2018

 

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

Det nordlige sidehus er fra 1783 og blev som forhuset fredet i 1972.

 

 

Beboere

Rasmus Nyerup (1759-1829), der var litteraturhistoriker og bibliotekar, havde sin bolig her i årene 1794-1796.

Nyerup havde et omfattende forfatterskab, heriblandt den første danske litteraturhistorie Bidrag til den Danske Digtekunsts Historie, som han sammen med litteraten Knud Lyhne Rahbek skrev i årene 1800-1808; nævnes skal også Litteraturleksikon for Danmark, Norge og Island fra årene 1818-1820.

Som initiativtager til Oldnordisk Museum, der fik plads på loftet i Trinitatis Kirke under Christian Jürgensen Thomsens ledelse skabte han rammerne for et nationalmuseum. Dette blev senere til Nationalmuseet hvis navn er Rasmus Nyerups opfindelse.

  Rasmus Nyerup

 

Politikeren P. G. Bang (1797-1861) boede her som ung jurist i årene 1825 til 1828. 

        P. G. Bang

 

I årene 1829-1830 var præsten C. H. Visby (1801-1871) blandt ejendommens beboere.  

       C. H. Visby

 

Musikhandleren og komponisten Emil Hornemann (1809-1870) boede her i krigsårene 1848-1849.

Han var uddannet i klaverspil hos Frederik Kuhlau (1786-1832) og J. P. E. Hartmann (1805-1900) og sammen med en partner åbnede han i 1844 forretninger, som både handlede med musik og malerier. Således udgav de foruden Hornemanns egne værker tillige værker af bl.a. H.C. Lumbye og J. P. E. Hartmann. Hornemann solgte i 1859 sin andel af dette foretagende og grundlagde senere en ny musikhandel sammen med sin søn. 

Hornemann tilskyndede i 1848 Peter Faber (1810-1877) til, at bidrage med tekst til sin marchmelodi Dengang jeg drog af sted, som overalt i landet var genstand for begejstring; ikke mindst de 18.000 soldater, der hver fik et eksemplar af sangen. Senere samme år komponerede han melodien til den kendte julesang Højt fra træets grønne top og denne gang var det også Faber, der leverede teksten; Hornemann og Faber modtog samme år Ridderkorset.

    Emil Hornemann

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.236).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk