Gammel Mønt

I krydset Gammel Mønt og Møntergade lå Sankt Clara Kloster (hvorfra Klareboderne har sit navn), der med visse afbrydelser blev benyttet fra 1541 som værksted for prægning af mønter, mens den i perioden 1575-1593 var kirke for en tysk menighed, for så igen at blive møntergård frem til 1623.

Gården kaldtes Gammel Mønt og dette navn overførtes så til gaden, der mellem 1631 og 1650 opstod som et resultat af klostergrundens udparcellering.

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Gammel Mønt 1-11 / Antonigade 3-9 / Pilestræde 26-34

Gammel Mønt 2-4 / Grønnegade 1 / Store Regnegade 2

Gammel Mønt 10 / Christian IXs Gade 1

Gammel Mønt 12

Gammel Mønt 14 / Møntergade 20

Gammel Mønt 17 / Sværtegade 11

Gammel Mønt 19-19a

Gammel Mønt 21

Gammel Mønt 23

Gammel Mønt 25

Gammel Mønt 27

Gammel Mønt 29

Gammel Mønt 31

Gammel Mønt 33

Gammel Mønt 35

Gammel Mønt 37

Gammel Mønt 39

Gammel Mønt 41

 

 

Gammel Mønt

Postkort udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1907

 

Gårdparti fra Gammel Mønt

Postkort nr.549 udgivet af Fritz Benzen – ca.1910

 

J. L. Hamre smedeværksted i Gammel Mønt 19

Hamre var smede-, gas- og varmemester –

Postkort fra ca.1915

 

Gårdparti fra Gammel Mønt

Postkort nr.616 udgivet af Fritz Benzen – ca.1910

 

Gårdinteriør fra Gammel Mønt

Postkort nr.9564 udgivet af Peter Alstrup – afsendt i 1910

 

Vismergangen (nedrevet)

Postkort udgivet af Frits Benzen – ca.1905

 

 

Vismergangen (nedrevet)

Postkort nr.553 udgivet af Frits Benzen – ca.1905

 

Gårdparti fra Gammel Mønt

Postkort nr.675 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Gammel Mønt 12

Postkort nr.384-9 udgivet af Alex. Vincents Kunstforlag – ikke afsendt

 

Hotel Koldinghus i Gammel Mønt

Postkort – ikke afsendt

 

Kvindelig Læseforening på adressen Gammel Mønt 1; Antonigade ses til venstre

Postkort afsendt i 1929

 

Kvindelig Læseforenings Bibliothek

Postkort nr.24051 udgivet af Kvindelig Læseforenings Forlag – afsendt i 1911

 

Tidsskriftssalen i Kvindelig Læseforening

Postkort nr.24052 udgivet af Kvindelig Læseforenings Forlag – ca.1911

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Gammel Mønt

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk