Gammel Mønt 41

 

Gammel Mønt 41 - lille - tv                    Gammel Mønt 41 - lille - th


Opført: 1730-1734

Matrikelnummer: 169, Købmager Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: Karsten Rønnow


Beskrivelse

Dette hjørnehus i bindingsværk blev opført i perioden 1730-1734 for øltapperen Andreas Fussing. Huset har “undgået” etageforhøjelser og står derfor som et godt eksempel på et originalt ildebrandshus. Der er kælder og to etager og huset har 10 fag mod Gammel Mønt samt fem fag mod Møntergade.

Arkitekten Karsten Rønnow (f.1932) forestod i 1981-1982 en restaurering af huset, hvor bindingsværket igen blev synligt efter facaderne havde været overpudsede (formentlig siden 1937). Denne restaurering blev i 1985 præmieret af Københavns Kommune.

 

Gammel Mønt 41 - 1

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 41 - 2

En fire fag bred gavlkvist med en luge ses mod Gammel Mønt

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 41 - 3

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 41 - 4

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 41 - 5

En to fag, bred gavlkvist mod Møntergade

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 41 - 6

Hyggeligt ser det ud med kælderluger rundt om huset

Foto fra maj 2006

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1979 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 29).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 273).

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.26-28 og 69-70).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 63-64).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk