Gammel Mønt 39

 

Gammel Mønt 39 - lille - tv                    Gammel Mønt 39 - lille - th


Opført: 1731

Matrikelnummer: 168, Købmager Kvarter

Fredet: 1980

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Huset her blev i 1731 opført i bindingsværk og med to etager for brændevinsbrænderen Peder Byssing. Ejendommen blev omkring 1748 indrettet som skrædderlaugets laugshus og det er formentlig Skrædderlauget, som i perioden 1748-1787 fik huset forhøjet til de nuværende tre etager. Huset er bygget over ni fag.

 

Gammel Mønt 39 - 1

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 39 - 2

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 39 - 3

Foto fra juli 2006

 

Gammel Mønt 39 - 4

Foto fra august 2007

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1978 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

 

 

Virksomheder

Fra 1748 havde skrædderlauget her sit hjemsted.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.25 og 70-71).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 63).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.45).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk