Gammel Mønt 23

 

Gammel Mønt 23 - lille - tv                    Gammel Mønt 23 - lille - th


Opført: 1730-1735

Matrikelnummer: 160, Købmager Kvarter

Fredet: 1980

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Gammel Mønt 23 består af forhus, sidehus og trappehus:

 

 

Forhuset blev opført 1730-1735 med kælder og tre etager for matrosen Friderich Olsen. Før 1765 blev huset forhøjet til de nuværende fire etager. Senest i 1804 stod huset opført over fire fag, men efter en grundmuring ændredes fagantallet til tre.

 

Gammel Mønt 23 - 1

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 23 - 2

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 23 - 3

Stueetagen

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 23 - 4

Gammel Mønt 23 er fra årene 1730-1735

Foto fra august 2007

 

 

Det bagvedliggende trappehus er som forhuset fra årene 1730-1735. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 18.januar 2023).

 

Det bagvedliggende sidehus er som forhuset fra årene 1730-1735. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 18.januar 2023).

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1981 kan i øvrigt ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.83-84).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 62).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.208).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk